Gyászhírek 2014. augusztus 13.

Akt.:
Gyászhírek 2014. augusztus 13.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Delorean Gyulának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Delorean Gyulának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ városi tanács frakciója.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Delorean Gyulának szeretett édesanyja, Halasi Erzsébet elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa békében és emléke legyen áldott. Biró Rozália és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DELOREÁN GYULÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar Megyei Tanács munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DELOREÁN GYULÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Kiss Sándor, a Bihar megyei RMDSZ elnöke, és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló DELOREÁN GYULÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt. Isten nyugosztalja! Szabó Ödön RMDSZ parlamenti képviselő és családja.

*

MÉSZÁROS JÁNOS halálának 3. évfordulóján. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz, és örökre ott maradsz!” Emlékezik szerető felesége és szerető családja.

*

Szomorúan emlékezünk halálának negyedik évfordulóján ID. SZABÓ ISTVÁNRA (volt CFR-dolgozó). Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg csak élünk, sosem lesz ez másképp. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak a szélben, de a szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Emlékezik rá örökké bánatos felesége, fia, menye, imádott unokái, sógornője.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokaöcsénk, RIDI ATTILA 44 évesen Budapesten elhunyt. Nyugodj békében. A család.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy VERES LÁSZLÓ 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése csütörtökön, augusztus 14-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A Fildan család, Ioana és Marius.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki barátomnak, Tempfli Zoltánnak szeretett felesége, TERIKE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Sarka Endre.

*

Az Ady Endre Líceum közössége őszinte együttérzését fejezi ki Závodszky Tamás tanár úrnak és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

*

Ma 10 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj és édesapa, MADARAS GÁBOR (Csokaly) életének 65. évében itthagyott bennünket. „Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más csak jóság és szeretet.” Emléked szívünkben örökké élni fog. Soha nem felejtünk el. Felesége Irénke, fiai Gábor és György, leánya Doina és veje Viorel.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, sógornő, nagynéni, keresztanya, TEMPFLI TERÉZIA
elhunyt. Temetése augusztus 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető férjed Zoli.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló GÁL családnak, osztozunk a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Györffy József és családja, Szabó Imre és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a GÁL családnak a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama,
ÖZV. BALOGH JULIÁNA elvesztése miatti mély gyászában. A Mihance család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki énekes testvérünknek, DEÁK ANNAMÁRIÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az 1-es Számú Magyar Baptista Gyülekezet ének-zenekarának tagjai.

*

A Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség gondnokai, presbitériuma, énekkara, nőszövetsége és az egész gyülekezet nevében kívánunk vigasztalódást KEREKES MÓNIKA tiszteletes asszonynak és családjának szeretett édesapja elhunyta feletti fájdalmában. Legyen vigasztalásul a Megváltó ígérete: „Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.” (János 14: 18–19)

*

„…legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.” (Ef.6, 10b) Őszinte részvétemet fejezem ki KEREKES MÓNIKÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatti mély fájdalmában. Fekete Judit.

*

„Hét év egy röpke pillanat,
Elszaladt mint hold a felhők alatt.
Csak emléked és fényképed maradt.
Szívünkre gyötrelem és fájdalom szakadt.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető gyermekre, férjre és édesapára, SERCHELI VLADIMIRRA
(Vladi, élt 31 évet) halálának 7. évfordulóján. Rövid volt életed, de hosszú legyen álmod, zokogva őrizzük csendes megnyugvásod. Bánatos szülei, nővére Angelica, öccse Adrian, leánya Vanesa és nagynénje Erzsike.

*

Őszinte részvétünk ZÁVODSZKY tanár úrnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Kolumbán Ágnes és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS PIROSKÁRA (szül. CSEGŐDI, Szalárd) halálának 8. évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,/ De a könnycsepp a szemünkben érted él,/
Egy gyertya az asztalon érted ég,/ S, bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet!/ Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/ Szívből szeretünk, s nem felejtünk téged! Emlékezik rá: Édesanyja és Édesapja, férje Imre, fiai Imre és Csaba, menyei Nikoletta és Gyöngyi és imádott unokái Gyöngyike, Krisztina, Petra és Richárd.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától és férjtől, KULCSÁR ÁRPÁDTÓL, aki 58 évesen távozott tőlünk. Temetése augusztus 14-én 11 órakor a városi kápolnából lesz. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle a család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Boross Ildikó munkatársunknak a szeretett anyós, HALASI ERZSÉBET színművésznő, elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Megtört szívvel veszünk búcsút szeretett édesanyámtól, a nagymamától és dédnagymamától, BARABÁS IRÉNTŐL,
aki 85 évesen távozott tőlünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték édesanyámat utolsó útján. Búcsúzik tőle: lánya Ilonka, veje Pityu, unokái István, Zsolti, dédunokái Vivi, Erik és Lara.

*

Azok számára, akik hisznek a feltámadásban, a halál mellékes. Az nem a vég, hanem egy új kezdet… egy második esély, egy találkozás. Fájó szívvel búcsúzunk TEMPFLI TERÉZ volt osztálytársnőnktől. Őszinte részvétünk Tempfli Zoltánnak szeretett felesége elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Klasszikus Magyar vegyes Líceum 1954-ben XI. osztályt végzett volt diákjai.

*

„Ha adhatnék valamit, az a szív nyugalma lenne, melyet az élet minden pillanatában megőrizhetsz, bármi is történjék veled.” Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Tempfli Zoltánnak szeretett felesége, TEMPFLI TERÉZ volt osztálytársnőnk, jó barátnőnk halála miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nusi és Irma Németországból.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete és egykori diákjai megrendülten és fájdalommal telten búcsúznak tanintézetünk egykori tanárától, alapító tagjától, TEMPFLI TERÉZIA tanárnőtől. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott!

*

Fájó szívvel búcsúzom keresztanyámtól, TEMPFLI TERÉZTŐL. Őszinte részvétem Zoli bácsinak. Keresztfia Ridzyk Zoltán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TEMPFLI ZOLTÁN barátunknak szeretett felesége, TEMPFLI TERÉZ elvesztése miatt érzett gyászában. Ridzyk György és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy HACK HALASI ERZSÉBET (színművész) életének 73. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ravatalozására 2014. augusztus 16-án 10 órától kerül sor a Szigligeti Színház előcsarnokában. Ezt követően temetésére 2014. augusztus 16-án 12 órakor kerül sor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

 

Címkék: