Gyászhírek 2014. augusztus 12.

Gyászhírek 2014. augusztus 12.
Fájó szívvel búcsúzunk anyatársunktól, TORDAI ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében. A Schmidt család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a JÁMBOR, GÖNCZI és TŐKÉS családoknak a szeretett férj, apa, após és nagytata,
JÁMBOR ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Gombos Gyula és családja.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától és dédnagyapától, DORSONCZKI BÉLÁTÓL, aki 95 évesen távozott tőlünk. Temetése augusztus 12-én 16 órakor lesz a hegyközcsatári kápolnában. Pihenése legyen csendes. Búcsúzik lánya Marika, veje Gyula, unokája Éva és férje Florin, dédunokái Francesca és Florin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától és dédnagyapától, DORSONCZKI BÉLÁTÓL,
aki 95 évesen távozott e világból. Emléke örökké bennünk él. Búcsúzik lánya Erzsike, veje Antal, unokái Natália és férje Feri, Robi és felesége Betty, dédunokái Lénárd és Fanny.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, SZILÁGYI ZOLTÁN (egykori autószerelő mester UMTCF), hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden 15 órától a biharpüspöki kápolnából. Nyugodj békében drága lélek. Gyászolják őt: felesége Mária, fia Zsolt, lánya Mónika, menye Jutka, veje József, unokái: Tamás, Eszter, Beni, Anna.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, TORDAI ERZSÉBET
szeretettel teli szíve 72 éves korában hirtelen megszűnt dobogni. Végső búcsút veszünk ma 14 órakor a városi kápolnából. „Szívből tudtál dúdolni, hinni, ölelni, szeretni minket. De könny maradt a dal alatt, mit egy gitár hurja penget. Feledni nem fogunk, örökké szemedben a csillag.” A tiszta lelked onnan kíséri tovább az utunkat.
Gyászolják Évi, Marika, unokái, vejei.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor hat hónapja utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, apóst és nagyapát, ID. PAP JÁNOST. „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie.” Emlékét kegyelettel őrzi bánatos felesége Erzsébet és szerető családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, PÁLL IDÁTÓL (szül. KISS). Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Temetése szerdán, augusztus 13-án 13 órakor a városi kápolnából. Búcsúznak tőle fiai Sándor és Tibor, unokái Timi és Csabi és annak felesége Melinda, Tibi és annak felesége Ildikó és a rokonság.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BARABÁS IRÉN 85 éves korában hazaköltözött az ő Teremtőjéhez. Temetése augusztus 12-én 15 órakor a mezőtelegdi kápolnából, örök nyugalomra a mezőtelki temetőben helyezzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle: leánya Julianna, veje Béla, unokája Attila, unokamenye Orsi, dédunokája Albi.

*

Váratlanul hagytál itt bennünket drága JUCI MAMA (Nagyszántó). Nagyon hiányzol! Fájó szívvel emlékezünk rád, halálod első évfordulóján. Fiad Gyuszi és családja, lányod Kati és családja, testvéred Irma, nászaid Babi, Géza és Ilus.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk egykori szeretett tanárnőnktől, ZÁVODSZKY ILDIKÓTÓL. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Őszinte részvétünk PÉTERNEK, TAMÁSNAK és családtagjaiknak. Németi Etelka és az 1975-ben végzett VIII. C osztály.
*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, IFJ. PEREI KÁROLYRA
(Nagyvárad). „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké!”
Emlékét kegyelettel őrzi családja: felesége Magda, fiai Karcsi és Csaba, menyei Anita és Csilla, sógornője Ibolya és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy feleségem, KÓRÓDI MÁRIA MARGARÉTA (szül. ÖTVÖS, élt 60 évet) 2014. augusztus 10-én meghalt. Temetése 2014. augusztus 12-én, kedden délután 14 órakor a székelyhídi kápolnából.
Gyászolja férje Imre és családja.

*

Kinek az édesanyját fedi sírhalom, csak az tudja milyen az igazi fájdalom. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk vissza a drága VARGA ILONÁRA (szül. KÉCZ, Érolaszi), aki ma 4 éve örökre távozott. Pihenése legyen áldott! Szerető férje Lajos, lánya Éva és családja, fia Árpi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, az anyósra, nagymamára, SZABÓ KATALINRA augusztus 11-én, halálának 4 éves évfordulója alkalmából. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk.” Fia Géza, lányai Irén, Kató, veje Jóska, Jánisz, menye Kati, unokája Géza, Irénke és férje Cosmin.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após és nagyapa, JÁMBOR ANDRÁS (volt kőműves, Bihar)
életének 75. évében elhunyt. Temetése 2014. augusztus 12-én 15 órakor a bihari katolikus kápolnából. Búcsúznak tőle: szerető felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, JÁMBOR ANDRÁSTÓL. Öcséd Gyula.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, JÁMBOR ANDRÁSTÓL. Anti és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a JÁMBOR családnak a szeretett JÁMBOR ANDRÁS (Bihar) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Gönczi és a Kapitán család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, TEMPFLI TERÉZTŐL. Őszinte részvétünk férjének és az egész családnak. Nyugodj békében! Marika és Éva.

*

Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KISS MÁRIA (a Mobila volt dolgozója)
82 éves korában Szombathelyen visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: keresztlánya Julika és keresztveje Sándor.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, BELÉNYESI ELVÍRÁRA
(Biharfélegyháza), aki 5 éve hagyott itt bennünket. „Szíve nemes volt, keze dolgos,/ Élete nehéz volt, álma legyen boldog./ Csak az hal meg, akit elfelednek,/ Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emléke örökké él lánya Gabriella, veje Gyula, unokája Henrietta szívében.

*

Fajó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett ÖZV. HAGYÓ IRÉN (szül. FILE IRÉN, Biharfélegyháza) életének 93. évében elhunyt. Temetése augusztus 14-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Sándor, menye Ibolya.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, férj, apa, após, nagyapa, SZILÁGYI ZOLTÁN
74 éves korában hosszú és súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 12-én 15 órakor lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Búcsúzik tőle lánya Mónika, veje József, unokái Anna és Beni.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki TEMPFLI ZOLTÁN unokatestvéremnek, szeretett felesége, TERIKE elvesztése miatt érzett gyászában. Dallos József, valamint lánya Ildikó és férje Henrik Dániából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TEMPFLI ZOLTÁN unokatestvérünknek, szeretett felesége, TERIKE elvesztése miatt érzett gyászában. Dallos László és családja, valamint Ági.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ZÁVODSZKY TAMÁS tanár úrnak édesanyja elhunyta alkalmából.
Az Ady Endre Líceum VI. B osztályának tanulói, szüleik, valamint Fazekas Csilla osztályfőnök.

*

TOTH NORBERT emlékére. „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már jó helyen vagyok.” Édesanyja Edith, Kinga, Dulcsy.

*

Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, IFJ. PEREI KÁROLYRA, halálának első évfordulóján. „Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az emlékezet.” Emléke legyen áldott! Bánatos édesanyja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre és apára, nagyapára, ID. PEREI KÁROLYRA (Biharszentjános), aki 6 hónapja hagyott el bennünket. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, ha látni akarunk, felnézünk az égre, ott várj ránk, ha időnk lejárt.” Bánatos felesége Juliska és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága bátyámra, IFJ. PEREI KÁROLYRA (Biharszentjános) halálának első évfordulója alkalmából. „Elmentél tőlünk a csillagok felé, aranyló csillagpor hull a lábad elé. Arcunkat könny mossa, mert nem vagy többé, de szívünkben emléked élni fog örökké!” Bánatos húga Irénke és családja.

Címkék: