Gyászhírek 2014. augusztus 11.

Akt.:
Gyászhírek 2014. augusztus 11.
Őszinte, mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló családok fájdalmában a hőn szeretett apa, após, nagyapa, id. RAUCH PISTAbácsi elhunyta miatt. Emléke szívünkben tovább él. A Mendli család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a Retek és Rauch családnak szeretett édesapjuk, id. RAUCH ISTVÁN elvesztése miatt.
Aranka, Öcsi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett tatánk, RAUCH ISTVÁN életének 92. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Gyászolja családja: fia, menye, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagybátyánktól, RAUCH ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk a RETEK és RAUCH családnak. Nyugodjon békében! Jancsi, Jucika és családjuk.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa,
MADOS FERENCZ 77 éves korában hazaköltözött az Ő Teremtőjéhez. Temetése ma, augusztus 11-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Szerető családja: felesége Ilona, lányai Ildikó és Hajnalka, vejei Liviu és Tibor, unokái Liviu, Tibike, Gergő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GUIAS ILDIKÓNAK és CORNELNEK a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lucskai-Cinca István és Olimpia.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki GUIAS ILDIKÓNAK és CORNELNEK a szeretett édesapa és após elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A SAO – Team Kft. vezetősége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, MADOS FERENCZTŐL. Őszinte együttérzésünket és mély részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Guias Cornel és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MADOS, GUIAS és KELEMEN családnak a szeretett férj, apa, após és nagytata,
MADOS FERENCZ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Guias Ferenc és családja.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a felejthetetlen férj, jó édesapa, IFJ. OROSZ JÁNOS
temetésén megjelentek, és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De a könnycsepp a szemünkben érted él. Egy gyertya az asztalon érted ég. S, bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk téged TATA! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az OROSZ családnak a szeretett férj, apa és após, OROSZ JÁNOS elvesztése miatt ézett fájdalmában. „A szeretet, mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér.” A jó Isten nyugtassa békében! A Horváth család és a Balogh család.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor a halál végérvényességét tudomásul kellett vennünk, az elválás fájdalmas érzését átélni, és végig nézni, hogy süllyed el koporsód a nyílt sírba drága anyukánk, nagymamánk, NÉMETH ERZSÉBET (Mezőtelki). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztályfőnökünknek, ZÁVODSZKY TAMÁS tanárunknak, szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum IX. C osztályának diákjai és szülői közössége.

*

Soha nem hal meg az, akit igazán szeretünk, mert szívünkben, lelkünkben ő él, és míg élünk, ő rá emlékezünk. A szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédire, SZŰCS KÁROLYRA (Rovex volt dolgozója) aki 16 éve halt meg. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá szerető felesége Ica, lánya, fia, menye, veje, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt kolléganőnktől, KLÁRIKÁTÓL és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló TARR családnak. A régi Crişul cipőgyár irodai kolléganői.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TOLVAJ KÁROLYRA (Éradony) halálának 14. évfordulóján. Hiába keresünk, sehol nem találunk. Titokban mégis mindig haza várunk. Bánatos családja.

*

Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen velünk voltak és elkísérték utolsó útjára EGRI VILMOST és azoknak is, akik gondolatban tudtak velünk lenni ezekben a nehéz pillanatokban. Gyászoló felesége és leányai.

*

„Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, BALOG ROZÁLIÁRA (Biharszentjános). „Köszönjük neked Urunk, hogy a miénk volt, és az is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.” Nyugodj békében! Bánatos lányod Marika és szerető családod.

*

Kegyelettel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt testvéremre, BALOG ROZÁLIÁRA (Biharszentjános). „Ha emlegettek, köztetek leszek,/ De fáj, ha látom könnyetek./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
A szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Testvére Piri és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk TÖRÖK IRMÁRA (Biharfélegyháza) halálának első évfordulója alkalmából.
„Elmentél tőlünk a csillagok felé,/Aranyló csillagpor hull a lábad elé./Arcunkat könny mossa, mert nem vagy többé,/
De szívünkben emléked élni fog örökké!” Bánatos leánya Irmus és élettársa Emil.

*

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, TÖRÖK IRMÁRA (Biharfélegyháza) halálának első évfordulóján. „Minden múlandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon./ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet.” Emléke legyen áldott! Férje Jóska.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, UJVÁROSI GIZELLÁRA, aki ma 10 éve tragikus hirtelenséggel itthagyott minket. „Mikor útra keltem, nem tudtam, ez lesz az utolsó utam, hogy nem térek haza hozzátok többé soha. Élni akartam még, ez a szörnyűség miért pont engem ért?!” Gyászolja férje Laci, fia Lacika, menye, unokája, édesanyja és testvére.

*

Szomorú szívvel emlékezem testvéremre, PETRI SÁNDORRA, aki 3 éve (aug. 10.) távozott búcsú nélkül. Laci.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága nagymamára, dédnagymamára, BALOG ROZÁLIÁRA, aki 6 hónapja hagyott itt örökre bennünket. „Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,/ Nem haltál meg, csak álmodni mentél./ Ha látni akarunk, felnézünk az égre./ A csillagok között utazol tovább,/ Ott várj ránk, ha időnk lejért.” Bánatos unokája Kinga és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább gyermekre és édesanyára, BALLA EMMÁRA (Molnár),
aki ma 35 éve eltávozott közülünk. „Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondható,/ Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom.
Csillag volt, mert szívből szeretett,/ S, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Elment tőlünk mint a lenyugvó nap
De szívünkben él, és örökre ott marad.” Vigasztalhatatlan édesanyja, lánya, veje és unokája.

Címkék: