Gyászhírek 2014.05.20

Akt.:
Gyászhírek 2014.05.20
Megredülve értesültünk Nagyvárad egyik kiváló egyénisége, MUDURA SÁNDOR elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Maklári Gyula és családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MUDURA családnak a szeretett édesapa, MUDURA SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. Székely Lajosra, halálának hetedik évfordulóján. Nyugodjon békében. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől és keresztanyától, KELEMEN MÁRIÁTÓL, aki életének 57. életévében hirtelen hátra hagyta szeretteit. Búcsúzik tőle sógora István, sógornője Erzsébet, keresztfia Rodrigó, felesége Melánia és kislányuk Hanna.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett KELEMEN MÁRIÁTÓL (Monospetri). „Az élet szomorúan megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Komája Zsófi Gyula és felesége Ilus.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, KELEMEN MÁRIÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos keresztlánya Erika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, KELEMEN MÁRIÁTÓL. Áldott emléke örökké él szívünkben! Keresztfia Attila és barátnője Tünde.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, POPI SÁNDORNAK és családjának a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. POPI SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátaid: Lakatos Péter és Katalin.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves barátunknak, POPI SÁNDORNAK és családjának a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. POPI SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátaid: dr. Földes Béla és Daiana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nagyon jó barátunknak, POPI SÁNDORNAK és családjának a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. POPI SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátaid: ifj. Sauer András, Gabriella és keresztlányod Yvette.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nagyon jó barátunknak, POPI SÁNDORNAK és családjának a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. POPI SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátaid: Sauer András és Ibolya.

*

„A jó szülőket feledni nem lehet, Míg élünk, ide hív a szeretet. Nehéz e kő, de nehezebb a bánat, Mely szívére borult az egész családnak.” Könnyes szemmel és bánatos szívvel emlékezünk LACZIKÓ ADALBERTRE, aki 10 éve és LACZIKÓ TERÉZIÁRA, aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten legyen csendes álmotok, szeretetünk ragyogja be síri világotok.” Örökké bánatos fiatok Öcsi és családja.

*

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még. Fájó szívvel emlékezünk GHYÖRFI ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján. Lánya Erika, veje Csabi és unokája Dávid.

*

Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét, nem adta a sors nekem, elvámolta az életem, búcsú nélkül kellett elmennem, őrizzetek szívetekben. GHYŐRFI ANDRÁSRA fájó szívvel emlékezem halálának 5. évfordulóján. Felesége Ági.

*

Tied a csönd, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom. Az idő elszáll, múlnak az évek, míg élünk, velünk lesz fájó emléked. GHYŐRFI ANDRÁSRA fájó szívvel emlékeznek: lánya Enikő, veje Tibor és unokái Richard és Jennifer.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. STRIFFLER MIHÁLYRA (Síter) halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Szerető fiai: Zoltán és családja, Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY IMRE kollégánknak a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Limtex Kft. munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, VITÁLYOS GYULÁRA halálának 2. évfordulóján. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg mi élünk, fájó szívünk szeretetével őrizzük őket. Emléked legyen áldott! A te szerető, bánatos családod.

*

Szemünkben könnyekkel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma hat hete örökre eltávozott szerettei közül az apa, após, nagyapa, BELÉNYESI SÁNDOR (Biharfélegyháza). „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de szíved emléke itt maradt közöttünk, Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.” Örökké bánatos lányod, vejed és unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor drága gyermekünk, KOVÁCS IRÉN MÁRTA (élt 31 évet) 11 éve, május 20-án itthagyott minket. Hirtelen, elmentél egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. Mikor elmentél, kialudt egy csillag, az angyalok a mennyországba hívtak, de sajnos mi elvesztettünk téged, a legtisztább angyalát a földnek és égnek. A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt, de te szívünkben örökké velünk maradsz és mindig szeretni fogunk. Nyugodj békében drága gyermekünk! Gyászolják bánatos édesanyja, édesapja, bátyja László, nagybátyja Árpád és keresztszülei.

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy KISS TIBOR LÁSZLÓ (született 1931.06.29-én) életének 83. évében elhunyt. Temetése május 23-án 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak, és férjem, LACHE PÉTER temetésén részt vettek. A Lache család.

*

Isten akaratát elfogadva búcsúzunk drága barátnőnktől, DOMIAN MARGITTÓL. Adjon neki az Úr a szenvedések után csendes és boldog feltámadást, családjának pedig vigasztalást! A Sándor család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, NAGY JÓZSEFTŐL, aki életének 71. évében hirtelen elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Temetése ma, május 20-án 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Búcsúzik tőle felesége Ilona, Péter József és Péter László családjaikkal.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett gyermekem, VERES ÖDÖN életének 53. évében csendesen megpihent. Temetése ma, május 20-án 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívemben örökké megőrzöm!Búcsúzik bánatos édesanyja, Irénke.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, VERES ÖDÖN életének 53. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése ma, május 20-án 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik testvére Inci, sógora Ernő, unokaöccse Márk.

*

„Urunk, erősíts meg minket abban a hitben, hogy életünk végén vársz minket az atyai házban, az örök mennyországban.” MUDURA ALEXANDRU (SÁNDOR), TARSOLY GYULA, POPI SÁNDOR, BAGOSI FLORICA. Részvétünk a gyászoló családnak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL (szül. KOVÁCS, Száldobágyihegy). Május 20-án 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a hegyközszáldobágyi ravatalozóból. „Ha becsukom a két szemem, te velem vagy és fogod a két kezem. Szomorúan a képedet nézem, könnyes szemmel a múltat idézem. Gondterhelt voltál és fáradt, de belőled csak a szeretet áradt. Sokat vert az élet ostora, ilyen édesanya nem lesz többé soha, de soha.” Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Míg éltél szerettünk, míg élünk siratunk. Nyugodj békében, te drága lélek! Búcsúzik lánya Terike, veje Pityu, unokája Pityu.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagymamámtól, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL. Míg élt, szerettem, míg élek, soha nem feledem. Örökké bánatos unokája Tündi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett nővérem, ÖZV. FORRAI TERÉZIA (szül. KOVÁCS) 91 éves korában csendesen elhunyt. Temetése május 20-án 16 órakor a hegyközszáldobágyi ravatalozóból lesz. Nyugodj békében, te drága lélek! Búcsúzik húga Margit.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nevelőanyámtól, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL, (szül. KOVÁCS). Bánatos nevelt fia Pali és neje Gyöngyi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL (szül. KOVÁCS). Nyugodj békében! Bánatos unokahúga Julika és férje Lajos.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL (szül. KOVÁCS). Bánatos unokahúga Ica, férje Guszti és fiuk Attila.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, ÖZV. FORRAI TERÉZIÁTÓL, aki búcsúzás nélkül itthagyott bennünket. Míg éltél szerettünk, míg élünk nem felejtünk. Bánatos lánya Emike, veje Jani, unokája Rómeó, felesége Enikő, dédunokája Ramóna.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, BOTINAK szeretett édesanyja, DOMIAN MARGIT elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Az AJVPS Bihor munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DOMJÁN MANCIKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Keresztúri család.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 8 éve a kegyetlen halál elragadta tőlünk a drága feleséget, édesanyát, nagymamát, dédimamát, anyóst, NAGY VILMÁT (szül. LEMENYI). Örök álma felett őrködjön a hála és szeretet. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. A szerető család.

*

Megrendülve értesültem az általam tisztelt és nagyrabecsült, MUDURA SÁNDOR váratlan halálhíréről. Őszinte részvétemet fejezzem ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Szabó Ödön parlamenti képviselő.

*

Medöbbenve értesültem a jó barát, az általam nagyra becsült MUDURA SÁNDOR váratlan haláláról. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Emlékét mindörökre megőrzöm. Nyugodjon békében! Kiss Sándor a Bihar megyei RMDSZ elnöke.

*

Sok évvel ezelőtt, becsületességgel és állhatatossággal Ön egy vállalkozásba kezdett, amelyben mindegyikünknek volt küldetése. MUDURA SÁNDOR úr, több volt Ön számunkra, mint egy tulajdonos. Nemes jellemével, becsületességével és született emberségével, amelyről tanubizonyságot tett, arra késztetett minket, hogy tiszteljük, becsüljük és szeressük. Az öröklétbe való távozásával mérhetetlen űrt hagyott szívünkben. Együttérzéssel és megbecsüléssel, a nagyváradi ROMEXA közössége a gyászoló család mellett áll. 

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára és déditatára, MAJOR JÓZSEFRE (Bihar) halálának első évfordulóján. Bánatos felesége Erzsébet, gyermekei, unokái és dédunokái.

*

Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Fájó szívvel búcsúzunk tőled szeretett anyós, nagymama, dédnagymama, FORRAI TERÉZIA. „Csillag volt, mert szívből szeretett, Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó Nap. De a szívünkben él és örökre ott marad.” Az örökké bánatos család: menye Iluka, unokái Karcsi és felesége Carmen, Enikő és férje Ádám, dédunokái Friderika, Karcsika és Vanda.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama KISS MARGIT (szül. RENCSIK, Szalacs) elhunyta alkalmából együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra és nagybácsira, IFJ. NAGY VINCZÉRE (Biharpüspöki) halálának 9. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Emléked legyen áldott! Bánatos édesanyád, húgod Mónika, sógorod Jóska és unokaöcséd Attila.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, TÖRÖK GIZELLÁRA, akinek jóságos szíve három évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, Amikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, Örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, hogy legyen csendes álmod, Szeretetünk ragyogja be síri világod. Örökké bánatos férjed Sándor, lányod Enikő.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a tíz éve elhunyt drága, jó apára, apósra, nagyapára, KÖRTVÉLYESI ISTVÁNRA (Bihar) és az egy éve elhunyt drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, KÖRTVÉLYESI ERZSÉBETRE (szül. CSÓRA). Jó szülőket feledni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Míg élek a szívemben őrizlek benneteket. Nyugodjatok békében! Lányotok Kati, vejetek Imi és imádott unokátok Renáta.

*

Őszinte részvétünket, mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, az általunk nagyrabecsült MUDURA SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Bihar megyei RMDSZ-szervezet.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki IFJ. MUDURA SÁNDORNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Lakatos Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VERES IRÉNKÉNEK fia, VERES ÖDÖN elvesztése miatt érzett fájdalmában. A velencei barátok.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, APJOK ERZSÉBET (született VAJDA, Szalács) dobogó szíve megpihent. Temetése május 20-án 14 órakos a Steinberger kápolnából. Búcsúzik lánya Babi, veje Sanyi és unokája Gergő.

*

Fájó szívvel búcsúzunk APJOK ERZSÉBETTÓL. Menye Ági, unokája Zolika, Melinda és családjuk.

*

Mély megrendüléssel értesültünk volt osztálytársnőnk, DOMJÁN MARGIT (szül. SZILÁGYI MARGIT) korai haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A I. Vulcan Pedagógiai Líceum 1982-ben végzett osztálya.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki VERES IRÉNNEK szeretett fia elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Terefere kör tagjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, BARABÁS MIKLÓSRA (Bratka), akit ma egy éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sose leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Nyugodjon békében. Bánatos családja.

*

Egy éve szerető atyánk őrzi álmod, mi azóta is, mindhiába keresünk bárhol. Életedben gondoskodó kezekkel vigyáztál ránk végig, őszinte, önzetlen, szerető szívvel mindhalálig. A sírodnál, annyit tudok csak ígérni néked, féltve, őrizzük, örökön-örökké emléked. Lányod Edit, vejed Jóska, unokáid Adi és Levente.

*

Őszinte részvétünk JÓSKÁNAK és BOTINAK a szeretett feleség és édesanya, DOMJÁN MARGIT (MANCI) hirtelen elhunyta miatt. Vigasztalásul szolgáljon az apostoli bizonyságtétel: „Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Fil. 1,21) Gábor Csaba, Bori, Ádám és Lóránt.

Címkék: