Gyászhírek 2014.05.19.

Gyászhírek 2014.05.19.
Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, LACZI ISTVÁNRA halálának 21. és LACZI ILONÁRA halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Leányaik Viola és Edit családjaikkal.

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, KUCKHARSZKI MARGITRA (szül. GARAGULY, MANYIKA), aki 2009. május 19-én itthagyott bennünket örökre. „Az élet szomorúan megy tovább,/ A fájó emlék elkísér egy életen át,/ De szívünkben emléked örökké él.” „Tied a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.” Hiányzol nagyon… Lánya Cuni, veje Cornel, fia Öcsi, menye Anikó, unokái Bianca, Norbi és Erik.

*

Már 5 év telt el, hogy itthagyott bennünket KISS RÓZA (szül. VIDA, Csatár). Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Férje Gábor és családja.

*

Szomorú 11 év telt el, hogy drága feleségem, az édesanya és nagymama, VÁSÁRHELYI ANIKÓ, (szül. VÖLGYESI) eltávozott az élők sorából. Soha nem feledünk téged, drága emléked örökké köztünk marad. Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett, csak az idő múlik, feledni nem fogunk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos férjed Lajos és a család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BACRAU JÓZSEFNEK szeretett felesége, GIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A B lépcsőház lakói.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett öcsémre, NAGY JÁNOSRA (Szalárd), aki hat hónapja hagyott itt bennünket. Ezen a napon minden más,/ Újra mélyen érint meg a gyász./ Eszembe jutnak az együtt töltött napok,/ Fülembe újra megcsendül a hangod./ Szinte látom minden mozdulatod,/ Nem is tudhatod mennyire fáj hiányod./ Örök világosságban, békességben nyugodj,/ Soha el nem feledünk, ezt biztosan tudod. Bánatos testvére Béla és sógornője Marika.

*

Szép emlékekkel, de fájó szívvel emlékezünk szeretett keresztapámra, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd), aki hat hónapja itthagyott bennünket. Arany volt a szíved, munka az életed, Isten hívott, mert nagyon szeretett. Hiába omlik rád a föld nehéz göröngye, emléked szívünkben élni fog örökre. Keresztfia Bélu és családja.

*

Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha. Fájó szívvel emlékezünk szeretett keresztapámra, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd), aki hat hónapja örökre lehunyta két szemét. Könnyes szemmel, megállunk sírodnál, te nem szólsz, de tudjuk, hogy hívtál. Szólunk, de a néma sír nem felel, de a szívünkben örökké létezel. Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, vigyázz sírodra bánatos családod. Keresztlánya Annamária és családja Vajdáról.

*

Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem tudja, hogy mi az a fájdalom. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd), aki hat hónapja elhunyt. Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos rét nélküled, sivár és száraz. Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél, mosolyod nem ragyog rám többé, de a szívemben élsz mindörökké. Bánatos édesanyád.

*

Szomorú egy év telt el mióta utolsó útjára kísértük a legdrágább édesanyát, nagymamát és anyóst, ALTFATER VALÉRIÁT. Szívünkben csak az hal meg, kit elfelejtünk, nem pedig az, akit eltemettünk. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk BUZÁS ANTALRA (Csokaly), aki már 2 éve itthagyott bennünket. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Örökké bánatos felesége, fiai, menyei és unokái.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, NAGY IMRE JÓZSEF hosszú szenvedés után, 68 éves korában elhunyt. Temetése ma, május 19-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják: felesége Ducika, fia Imi és unokája Renáta.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztapától, sógortól, NAGY IMRÉTŐL (élt 68 évet). Őszinte részvétünk és megnyugvást kívánunk az egész gyászoló családnak. Az Erdei-Balogh család Élesdről.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY IMRE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Németh és a Papp család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, férj, nagybácsi, NAGY ÖDÖN (az Ady Endre Líceum volt műhelytanára) életének 81. évében hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn, május 19-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik felesége Erzsébet, testvére Oszkár, húga Ica, sógornője Gina.

*

Őszinte részvéttel kívánunk vigasztalódást a gyászoló DOMJÁN családnak szerettük, DOMJÁN MARGIT elhunyta miatt. A Semendi és a Szél család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DOMJÁN JÓSKÁNAK és családjának a szeretett feleség és anya, DOMJÁN MARGIT halála miatt. Húga Ildikó és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett menytől, sógornőtől, DOMJÁN MARGITTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Anyósa Ilona, sógornője Ildikó, sógora Borisz, unokaöccse Norbert.

*

Köszönjük mindazoknak, akik részvétükkel enyhítették fájdalmunkat BODÓ ERVIN elhunyta alkalmából. Bánatos felesége Irénke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, MATYI JÁNOSRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. Felesége Éva és a rokonság.

*

Már 5 éve nincs közöttünk a szerető férj, gondoskodó édesapa, após és nagyapa, ID. SZILÁGYI GÉZA (Hegyközszáldobágy). Hiányodat nem pótolhatja semmi sem, csak egy dolog vigasztal, hogy lesz egy boldog viszontlátás. Örökké szerető családod. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, Veghinas Ilona 74 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2014.05.20-án 11 órakor a biharpüspöki temetőben lesz. Gyászolja lánya Edit, férje Árpi, unokái Csaba és Lóránd, húga Margit.

*

Mély fájdalommal, megtőrt szívvel tudatom, hogy drága gyermekem, Domján Margit (Mancika, szül. Szilágyi) küzdelmes betegség után életének 50. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett lányom földi maradványait 2014. május 20-án d.u. 3 órakor kísérjük utolsó útjára a szülői háztól (Pusztaújlak 183. szám). Áldott emléked örökké él szívemben. Vigasztalhatatlan édesanyád.

*

Annyira fáj, hogy el sem mondhatom, nem látom többé és nem is hallhatom. Hiába érzem itt belül élénken, kezét felém nyújtya esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, s mikor elmentél, nem fogtam a kezed. Búcsúzom szeretett édesanyámtól, Domján Margittól. Bánatos, egyetlen fia Boti.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és feleség, Domján Margit életének 50. évében csendesen megpihent. Temetése kedden, május 20-án 15 órakor a pusztaújlaki szülői háztól. Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel a család életét. Elmentél, s veled együtt a remény. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Búcsúzik bánatos férje Jóska, szerető fia Botond és barátnője Anita.

*

Megtőrt szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy küzdelmes életútja végén, türelemmel viselt betegség után életének 50. évében Domján Margit (Mancika) szerető szíve megszűnt dobogni. Emléked szívünkben örökké élni fog. Egyetlen testvére Enikő és családja.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” Domján Margit, Szabó Mária, Nagy Imre József, Nagy Ödön, Nagy József, Bunta Julianna, Apjok Erzsébet, Veres Ödön, Forrai Terézia, Iacob Ana, Dan Vasile, Onac Livia, Lazar Sofia, Cicort-Caba Dumitru, Oros Ileana, Bejan Florian, Bogheras Lucia, Mada Ivantie. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: