Gyászhírek 2014.05.16.

Gyászhírek 2014.05.16.
„Csengés emléke száll…” Harmincadik érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel és tisztelettel emlékezünk tanáraink, ALMÁSSY LÁSZLÓ, BÖKÉNYI BÉLA, MARIA BRATA, DR. INDIG OTTÓ, DR. KOHN JÁNOS, LŐRINCZ KLEMENTINA, SCHWARTZ ANNA, SZÉP ÉVA, TORDAY LAJOS, VÁRADI ISTVÁN, ZUDOR MÁRIA örök érvényű tanításaira, és szeretettel idézzük fel sajnos igazoltan távol lévő osztálytársaink, BODÓ LÁSZLÓ, MENÁRSZKI JÓZSEF, SZABÓ PÉTER alakját. A nagyváradi Filológia-történelem Líceum 1984-ben végzett XII. B osztályának közössége és Széder Magdaléna osztályfőnök.

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor holnap 9 éve hogy távozott közülünk a szeretett férj, édesapa és sógor, IFJ. TÁLINGER JÓZSEF (élt 48 évet). Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol és szeretünk nagyon. Örökké gyászoló feleséged Ibolya, egyetlen lányod Ibici, sógornőd Magdi és családja Józsi és Mihaela.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta amióta szeretett testvérünk, ARDELEAN IRINA (született BOZÓ, Erdőgyarak) 70 éves korában itthagyott bennünket. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága INCIKÉM, nagyon hiányzol. Nyugodj békében. Szerető testvéreid Olga és Zolti.

*

„A jó szülőket feledni nem lehet, / Míg élünk, ide hív a szeretet. / Nehéz – e kő, de nehezebb a bánat, / Mely szívére borult az egész családnak.” Könnyes szemmel és bánatos szívvel emlékezünk ID. PALENCSÁR JÓZSEFRE (Mezőbikács), aki 7 éve és PALENCSÁR ZSUZSANNÁRA (szül. FAZEKAS), aki 6 hónapja, hagytak itt bennünket. „Minden virágszál beszél, mit sírotokra teszünk, minden szál elmondja, mennyire szeretünk! Bánatos szívvel emlékeznek rájuk: lányuk Éva, vejük Kuli, unokáik Timi és családja és Alex, fiaik Józsi, unokáik Nomi és Betti és családjaik.

*

Mély fájdalommal a szívünkben könnyekkel a szemünkben emlékezünk drága, szeretett gyermekünkre, IFJ. BALLA ANDRÁSRA (élt 41 évet) akit a kegyetlen halál már 3 éve hirtelen magához szólított. Megállunk némán a sírod mellett és fájó szívvel őrizzük drága emlékedet. Örökké sirató bánatos szüleid.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel, emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, BABINSZKI SÁNDORRA halálának 12. évfordulóján. Gyászolják felesége Margit, fiai Sándor és Zoltán, menyei Otília és Melinda, unokái Róbert és Vivien.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, drága édesapánra, apósra, nagyapára és dédnagyapára, ID. BALOG KÁROLYRA (Belényesújlak) halálának első évfordulóján. Ugyanakkor emlékezünk IF. BALOG KÁROLYRA, aki most töltené 47. életévét. Pihenésük legyen csendes a néma hant alatt. Emlékük áldott mindazok szívében, akik ma értük egy imát mondanak. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, VARGA FERENCRE halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Marika.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, FEHÉR LÁSZLÓRA, aki egy éve, és FEHÉR JULIANNÁRA, aki tíz éve már, hogy nincs velünk. Fájdalmas, mély űrt hagytak maguk után. Szeretetük, simogató kezük, óvó szavaik hiányozni fog örökké. Pihenésük felett őrködj Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem. Zsolt, Gyöngyi és családja, Jóska.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, PERECZ EMŐKÉRE (gyógyszerésznő) kinek jóságos szíve 3 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, s szeretetünk ragyogja be síri világod.” Örökké bánatos férjed, leányaid, unokáid és vejeid.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, a nővér és nagynéni, GIA BACRĂU (született FĂRĂGĂIANU) 2014. május 15-én elhunyt. Temetése 2014. május 17-én lesz a Frenţiu kápolnából 12 órakor. Nyugodj békében. Szeretet családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, apósra, BERKI JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Azóta szívünk gyászol. Bennünk él egy vidám, mosolygós arc egy végtelen szeretet. Te voltál a jóság és a szeretet, elfeledni téged soha nem lehet, szívünkben maradsz amíg élünk. Áldott legyen emléke. Pihenése csendes. Emlékeznek bánatos felesége Marika és szerető családja.

*

„Add meg a hitet, hogy a földi élet végét jelenti a halál, a szeretet tovább él, és Isten közelségében megnemesedve erősebb lesz mint a földön volt.” TODOR RODICA, GUG ANA, CADAR IOAN, POPA TEODOR, DAN FLOARE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Ma 10 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, NAGY MÁRIA (Marghitta) itthagyott bennünket. „Egy tavaszi délután életed véget ért, bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Emléked elkísér egy életen át.” Fia Sándor és családja, lánya Erzsike és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, férj, apa és nagyapa, PRIKOP VILMOS 69 éves korában elhunyt. Temetése ma május 16-án 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik bánatos anyja, felesége, fia, menye és unokája.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett sógornőnk, MÁTÉ VERONKA elhunyta miatt. Sógornője Juliska és családja Nagyváradról.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, LACZI ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Leányaik Viola és Edit családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, FÖEDL VERONIKÁRA (Margitta), aki ma egy éve adta vissza lelkét teremtő urának. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fiai Péter és József családjaikkal.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÓRA SÁNDORRA halálának 17. évfordulóján. Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk LACHE PETRUTÓL, a kedves szomszédunktól és őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, MÁRTÁNAK és a gyászoló családnak. Szomszédai a Ştefan utca 57-ből.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a mi drága kincsünkre, DIENES JÁNOSRA, akit 6 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra a mérhetetlen fájdalom maradt. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, ha segíthetett. Arcunkat könnyek mossák, mert nincs ő már többé. Hiányát senki nem pótolhatja, szívünkben emléke örökké élni fog! Örökké bánatos felesége Ilu és egyetlen őt imádó lánya Babi.

*

Megtört szívvel és mély fájdalommal emlékezünk halálának első évfordulóján, MURGULY JÁNOSRA, akit szívből szeretünk és nem feledünk soha. Nyugodj békében! Lányod Erzsike és családja, élettársa Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. AGÓCS JÁNOSRA (Margitta), akinek ma 2 éve jóságos szíve megszűnt dobogni 69 éves korában. Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk! Feleséged Klára, fiai János és Csaba, menyei Tünde és Ildikó, unokái Brigitta, Henrietta és Gábor.

*

Szomorú öt év telt el azóta, hogy a legdrágább édesanya és feleség, BOGDÁN MARGIT szíve utolsót dobbant. „Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk. Könnycsepp gördül végig arcunkon, mert hiányzol nagyon-nagyon.” Nyugodj békében, emléked örökké szívünkben őrizzük! Örökké bánatos lánya és férje.

*

Szomorú szívvel emlékezünk ANTON MIKLÓSRA halálának 13. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és a szeretet. Örökké bánatos felesége Mária és szeretett leánya Mónika, valamint a rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezünk sógorunkra, BALOG KÁROLYRA, aki 1 éve alussza álmát szerettei mellett a belényesújlaki temetőben. Uram adj nekik örök nyugodalmat! Együtt érzünk szeretett nővéremmel és családjával. Ica, Feri és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagytatára, VARGA IMRÉRE (Mezőtelegd) halálának 4. évfordulóján. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a te jóságos szíved. Bennünk örökké élsz egy életen át, és odafentről vigyázol reánk.” Felesége Zsuzsika, lánya Babi, veje Józsi, lánya Nóra, két drága kis unokája Kristóf és Cynthia.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú péntek hajnalra, amikor a drága férjet, édesapát, HORVÁTH SÁNDOR-ANDRÁST (Szalacs), ma 6 hete 53 évesen elrabolt a kegyetlen halál. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, a csodában. Egy jaj, az nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél az álmok hosszú útján. Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod és a jó Isten békében nyugtasson, drága szerettünk! Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak aludni mentél.” Örökké bánatos felesége Inci, egyetlen fia Sanyika és barátnője Andi.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték a kügypusztai temetőbe, vagy üzentek a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, MÁTÉ VERA (szül. ÁKOS) elhunyta alkalmából.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, TÓTH SÁNDORRA (Bihar), aki 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. „Minden mulandó ezen a világon, csak egy van, ami a sírig vezet, az örök emlékezet.” Szerető családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, KALMÁR OLGA (szül. BOGYOR) életének 55. évében hirtelen elhunyt. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, vidám arcodat nem fogjuk feledni. Messze vitt a sors, messze vitt az élet, de te szívünkben megmaradsz örökké.” Temetése május 16-án 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. A temető csendje adjon nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad. Gyászoló férje Zoli, lánya Ildikó, veje Béla, unokája Izabella, lánya Mónika, veje Cornel és unokái Lorena és Melissa.

*

Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel emlékezünk FEYÉR ZSIGMONDRA (érmihályfalvai tanár) halálának 8. évfordulóján. Drága emlékét örökre szívünkben megőrizzük! Bánatos felesége Mária, lánya Krisztina, fia Norbert és szerettei.

*

A margittai középiskola 1964-ben végzett XI. B. osztályának tanulói 50 éves érettségi találkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek tisztelt tanáraikra: ALEXANDRU PAUL, GERGELY ANDRÁS, KÓSA GÁSPÁR, LÁSZLÓ IBOLYA, LENGYEL ÉVA, RÁCZ KÁROLY, TERDIC ÁGNES, WESZPRÉMI MARGIT és osztálytársaikra: ANTAL JÓZSEF, BORDÁS GIZELLA, BOZSOKI JÁNOS, FAZEKAS LAJOS, IZSÁK LÁSZLÓ, KISS ESZTER, LUGOSI JÁNOS, OZSVÁTH SÁNDOR, POTÁRI ILONA, SZABÓ ERZSÉBET, SZABÓ SÁNDOR, VINCZE SÁNDORRA, akik már nem lehetnek velük. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZŰCS ISTVÁNRA, akit ma egy éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk! Sógornője Mária, keresztlánya Magdi és családja, unokahúga Mária és családja és unokaöccse Jancsi és családja.

*

Hat hónap telt el azóta, hogy STELLI TIBORT a szeretett férjet, édesapát, apóst és nagyapát utolsó útjára kísértük. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezek drága gyermekemre, ALTFATER VALÉRIÁRA (szül. Noszek), aki ma egy éve itthagyott engem. Emlékét örökké a szívemben őrzöm. Szerető édesapád Imre.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt testvérre, sógornőre és keresztanyára, ALTFATER VALÉRIÁRA (szül. Noszek). Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie, szívünkben emléke élni fog örökké. Kegyelettel emlékezik rá testvére Éva, sógora Sanyi és keresztlánya Móni.

*

Szomorúan emlékezünk M. KÖTELES IMRÉRE,(Tenke) halálának első évfordulóján. A Récsey család.

Címkék: