Gyászhírek 2014.05.13.

Gyászhírek 2014.05.13.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Ricz Erzsébet elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak RICZ ERZSÉBET tagtársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A dél-rogériuszi RMDSZ választmánya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak RICZ ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az EKE ’91 vezetősége és turista tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak RICZ ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Magdi, Julika és Irénke.

*

Szomorú egy év telt el azóta, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, SVÁBI ISTVÁN itthagyta szeretteit. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk SVÁBI ISTVÁNRA (Mezőtelegd), akitől egy éve vettünk végső búcsút. Élettársa Irénke és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PREISZ SÁNDORRA halálának 41. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a margittai születésű szeretett fiú és testvér, GUI-MAGYAR JÓZSEF életének 59. évében elhunyt. Temetése az ausztriai Neukirchenben ma 11 órakor lesz. Búcsúzik tőle édesanyja Anna, nővére Piroska és családja, húga Irma és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, BODÓ ERVIN (IPI, Crisul volt dolgozója), életének 79. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán, május 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzőm. Búcsúzik bánatos felesége Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, IFJ. BEKE GYULÁRA halálának 7. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon,/ Mint harmat a letört virágon./ Csak egy van, ami a sírig vezet:/ Szívünkben az örök emlékezet.” Emléked legyen áldott! Szüleid és testvéreid.

*

„Istenünk, te bűnei ellenére is boldogítani akarod az embert, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél.” RIŢ GHEORGHE, NEGRĂU GAVRIL, ANTON ELENA, MERCA MARIA, HEREDEA FLORIAN, TUDUC IOAN. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén „La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalmas szívvel tudatom, hogy egyetlen, drága fiamat, SZŐKE LÁSZLÓT 45 éves korában, május 10-én eltemettük. Áldott legyen drága emléke! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a nehéz órákban mellettem álltak és együtt éreztek velem. Szívemben örökké élsz, amíg élek! Szerető édesanyád, özv. Szőke Ilona.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, KÖLLŐ AMÁLIA temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

Címkék: