Gyászhírek 2014.05.09

Akt.:
Gyászhírek 2014.05.09
SCHMIDT RÓBERT (Érmihályfalva) Három éve a temető csendjében Pihen szíved csendesen, Rég nem dobban családodért, Messze vitted Istenem. Megpihent két fáradt kezed, Mely értünk sokat dolgozott, Jóságodért a koronát Jézusunktól megkapod. Bánatos felesége Erzsike, fia Liviu, menye Jutka, unokája Edina.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy testvérünk, JENEI GYÖRGY 57 éves korában hosszú és súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése május 9-én 15 órától a hegyközkovácsi kápolnából. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, MATEUTZ MÁRIA (szül. Pallagi Mária) temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal, résztvétnyilvánításukkal próbáltak enyhíteni mélységes fájdalmunkon. Gyászoló fia, Mateutz József.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FARKAS ILONA elhunytakor. „Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek élnek, s amíg élünk, őrizzük őket.” Juci és Rita.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, volt villamosvezető és a Viitorul gyár dolgozója, NAGY JULIÁNNA, (szül. MIHOC JULIÁNNA) 77 éves korában elhunyt. Temetése 2014.05.09-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke szívünkben él örökké! Gyászolja egyetlen fia Sándor, menye Gizike és öt unokája Sanyika, Kati, Pisti, Krisztina és Gizus.

*

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” (Jel. 14,13) Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki FEKETE MELINDÁNAK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Ifj. Kóródi József és családja, valamint özv. Szondi Sándor, Sinka Albert és neje.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezem szeretett férjemre, SZABÓ LÁSZLÓRA (Bihardiószeg), aki május 5-én lesz hat éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha el nem feledjük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Gyászolja bánatos felesége Magdi.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára és sógorra, FINGERMANN JENŐRE halálának hetedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk MITRA FERENCRE halálának első évfordulóján. Nevelt fia József és családja, Tünde és Norbert.

*

Fájó szívvel emlékezünk ERDEI ANGÉLÁRA (BODÓ), aki már 8 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rád emlékezünk. Bánatos édesanyád, nővéred és családja.

*

Emlékezünk a szeretett LENGYEL JÓZSEFRE (volt férfiszabó mester), aki 99 és fél éves korában, 1 évvel ezelőtt távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése békés! Aki ismerte és szerette, áldozzon egy percet emlékére. Két lánya Ottenberger Magdolna és Halász Ibolya és családjaik.

*

A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Tudjuk, hogy nem jön, de jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, apósra, ZAJTI JÁNOSRA (PICI, élt 56 évet, Érmihályfalva), aki 1 éve elhunyt. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a sors mindent összetépett. Nagyon szomorú egyedül lenni, valakit keresni, valakit várni. Ha majd rátérek én is erre az útra, ugye sietsz felém, hogy találkozzunk újra. Nyugodj békében, szerető szív, legyen békés álmod, találd meg odafönn az örök boldogságot. Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Felesége Gyöngyi, lánya Évike, unokája Jancsika, veje János.

*

Isten akaratában megnyugodva mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, RÁDULY IMRE (élt 74 évet) május 3-án elhunyt. Végső nyughelyére május 13-án helyezzük a debreceni temetőbe, délután 2 órakor magyar idő szerint. Bánatos felesége, 3 leánya, vejei és 3 unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybátyától, RÁDULY IMRÉTŐL (volt tamási lakos), aki hosszú betegség után elhunyt. Köszönetet mondunk családjának, aki szeretettel és türelemmel ápolta. „Az ő szíve pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik.”

*

Gyászolják Irma, Irénke, Esztike és azok családjai. Őszinte részvétünket fejezzük ki FEKETE MELINDÁNAK és családjának a szeretett édesapa és nagytata, RÁDULY IMRE elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Tünde, Emese, Magdi, Gyöngyi és Bea családjukkal.

*

Isten adjon vigasztalódást a bánatos családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa, RÁDULY IMRE elhunyta miatt érzett fájdalmában. Mocanu Rozália.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RÁDULY családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, RÁDULY IMRE elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nászasszonya Etu.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a RÁDULY családnak RÁDULY IMRE elvesztése miatti fájdalmukban. Pihenése legyen áldott! Fekete Andrea és családja.

*

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a hegy túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Búcsúzunk nagybátyánktól, RÁDULY IMRÉTŐL, aki súlyos betegség után elhunyt. Ifj. Nagy Lajos és családja.

*

Bánatos szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja, életének 56. évében örökre eltávozott közülünk a drága férj, édesapa, após, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓ-KÁROLY. „Az ember élete szép lassan elhalad, S emlékül csak egy vers marad. Van, mit sosem tudtam neked elmondani, Van, mit többet kellett volna veled tudatni, Hogy vannak kik téged e földön nem felednek, És örökre, teljes szívből szeretnek. Álmok, emlékek, szép szavak, Ennyi az egész, ami a múltból maradt.” Nyugodj békében! Szeretettel gondol rá: felesége Baby, fia Roli és menye Judit, sógornője Évi és sógora Jóska.

*

Fájó szívvel emlékezünk RÁCZ SÁNDOR hegyközcsatári lakosra, aki 30 éve eltávozott közülünk. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Gyászoló felesége Piroska, leánya Pirike, veje Kurt, fia Sándor, menye Emília, unokái Sanyika, Rita és férje Albert.

*

Mély fájdalommal a szívünkben, könnyekkel a szemünkben emlékezünk a legdrágább leányra, keresztleányra, testvérre, sógornőre, keresztanyára, nagynénire, SZABÓ IRÉNKÉRE (Bihar), aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Nem tudtál búcsúzni, nem volt időd, a jó Isten hívott és menned kellett, imádtad a nagy családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, hogyha segíthettél. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmid, s nyugalmad nem zavarja senki. Életed elszállt mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Bánatos családod.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre és menyre, ERDEI ANGÉLÁRA (szül. BODÓ) kinek jóságos szíve 8 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, Mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, Örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, S szeretetünk ragyogja be síri világod.” Örökké bánatos gyermekeid Brigi és Roli, férjed Jancsi, anyósod Mária és apósod János.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki GRÉTÁNAK és családjának a szeretett nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A II.E. osztály, Fándly Enikő tanító néni és a szülői közösség.

*

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa,TELEKI KÁROLY hosszas betegség után, életének 72. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, május 12-én 14 órakor a városi kápolnából. Gyászolják szerető felesége Zsóka, fiai Zsolti és Józsi, menye Corina és unokája Edy.

*

Megtört szívvel emlékezünk MEGYERI ÉVÁRA (Kövesegyháza) halálának 5. évfordulóján. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szeretettél. Szívünkben emléked élni fog örökké. Soha el nem múló szeretettel férjed, lányod, fiad, menyed, vejed és imádott unokáid Olivér és Maya.

*

Ma 6 hete, hogy a drága mamika, ILU itthagyott minket örökre. Nagyon-nagyon hiányzol, nem hisszük el, hogy elmentél tőlünk, drága lélek HAISZLER ILONA. Mi abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Jóságos szíved soha nem feledjük. Nyugodj békében. Gyászmise ma, május 9-én 18 órakor a Barátok templomában. Férje Béla, lánya Kati, fia Béla, unokái Betty és Erik, dédunokája a kis Hanna Stefánia.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett sógorunktól, SZABÓ BÁLINTTÓL (Kárásztelek). Legyen áldott emléked és csendes pihenésed. Piri és fiai Józsi és Robi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, nagyapa, SZABÓ BÁLINT (Kárásztelek) életének 70. évében elhunyt. Te voltál a szeretet és a jóság, köszönjük Istennek, hogy a miénk voltál. Búcsúznak felesége, gyermekei és unokái.

*

Ma 5 éve, hogy szeretett édesanyánk, KEREKNYEI IRÉNKE (Érkörtvélyes) örökre távozott közülünk. Ajándék helyett virágot veszünk, otthonod helyett a temetőbe megyünk, könnyes szemmel, megtört szívvel gondolunk rád és búcsúzunk tőled drága édesanyánk. Lányai Irénke és Erzsike, veje Pityu, unokája Pityuka, Erika, unokamenye Aurica, unokaveje Misi, szeretett dédunokája Vivien.

*

Kegyelettel emlékezünk GYÖRFI ANDRÁSRA halálának 6. évfordulóján. „Az élet egy gyertyaláng, lobog, lobog egy életen át. Majd fénye vész múló évek után. S, lassan elalszik, ha eljön a halál. Ott a távolban egy új fény ragyog, mely csillogó és békét ígér, örök megnyugvást, csendes pihenést, békés nyugodalmas örök pihenést…” (Molnár Anna. Elmúlás). Felesége Erzsike, lánya Erika, veje Misi, unokája Vivien.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekemre, a testvérre, példás édesapára, nevelőapára, apósra, nagyapára, ID. MITRA FERENCRE (Nagyvárad) halálának 1. évfordulóján. Május 11-én örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek közt emlegetjük nevedet. Emléke él szívünkben, most és mindörökre. Gyászmise lelki üdvéért május 11-én, vasárnap reggel 8 órakor a Katalin telepi templomban. Örökké bánatos édesanyja özv. Mitra Mária, nővéred Marika, fiad Ferike, menyed Claudia, nevelt fiad Józsika és családja, imádott unokád Edici, és a rokonok.

*

Fájó szívvel emlékezünk CHISIU MÁRTONRA, aki ma öt éve tért örök nyugalomra. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem. Szerető férj voltál és drága édesapa, bánatos családodnak most is őrzőangyala.” Felesége Magdus, négy gyermeke és hat unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagytata, ID. FAZAKAS ANTAL életének 83. évében elhunyt. Temetése szombaton, május 10-én 13 órakor a városi kápolnából. Gyászolja felesége Erzsébet, fiai Gyula és családja, Antal és családja.

*

Immár harmadik éve hív lelki üdvösségedért bemutató engesztelő gyászmisédre a palotai harang. Gyújtok egy gyertyát érted hangtalan, fölcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csöndesen kezem. Szívemben örökké tartó szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, DÖRNER JÁNOSRA (Palota, élt 58 évet). Nincs már ki fogja a kezem. Nincs ki megvigasztaljon, ha valami bánt. Nem kérdi senki, mi fáj nekem. Hangom nem hallja senki sem, csak egyedül az én jó Istenem. Sírodnál arcomba fúj a májusi szél, lelkem boldog viszontlátást hisz és remél. Ó kérlek vigyázz álmára édes, jó Istenem, hogy lelke a te országodban csendesen pihenjen. Téged soha el nem felejtő, szerető feleséged Teri.

*

„Add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által.” FAUR ROZALIA, IARCA ALEXANDRU, POP TEODOR. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: