Gyászhírek 2014.05.06

Gyászhírek 2014.05.06
Őszinte részvéttel kívánunk vigasztalódást a megszomorodott szívű családnak a szeretett BŰTÖS ROZÁLIA, az érsemjéni iskola volt alkalmazottjának váratlan halála miatt. Az érsemjéni iskola munkaközössége.

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk nászasszonyunktól, BŰTÖS ROZÁLIÁTÓL (Semjén). Szívünkben élni fogsz mindörökké. Nyugodj békében! Nászasszonyod Olga, nászod Gyula és Bea.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Kiss JÓzsefnek a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvai Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja, életének 69. évében örökre eltávozott közülünk a drága édesapa, após és nagyapa, SZABÓ ANDRÁS. Örökké velünk maradsz!Lányod Tünde és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, SZILÁGYI PIROSKÁTÓL. Kedves emlékét örökre megőrizzük! Nagy Zoltán, Vilma, lánya Judit és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett KARÁCSONY ERZSÉBETRE (Síter) halálának 8. évfordulóján. Soha nem felejti őt fia Tibor és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagyapára és déditatára, KISS JÁNOSRA (Székelyhíd). „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké.” Emlékét kegyelettel őrzi családja: felesége Mária, lánya Marika, veje István, unokája István, unokamenye Ibolya és imádott unokái Ákos és Tünde.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, nevelőapára, nevelőtatára, BALLA SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Bennünk él egy arc, egy végtelen tekintet, egy simogató kéz, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Emléked legyen áldott! Örökké bánatos édesanyja, húga, nevelt lánya és nevelt unokája.

*

Bánatos szívvel emlékezünk a szeretett unokaöccsre, BALLA SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Örökké bánatos nagynénéd Lenke és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az OBREJA családnak az édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Toth, Hupli, Király és Dávid család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó férj, édesapa, após és nagyapa, ID. PÁL FERENC (érmihályfalvai lakos) életében 64. évében elhunyt. Temetése május 6-án 15 órakor, kedden a református kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Gyöngyi, fia Ferenc, menye Aranka, lánya Gyöngyi, veje Sándor és négy unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, ÖZV. NAGY IRÉNTŐL (szül. OLÁH, Székelyhíd). Temetése kedden 13 órakor a püspöki temetőben. Lánya, fia és családjai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, KRASZNAI EDIT-JUDIT életének 56. évében rövid, de súlyos betegség után csendesen elhunyt. Temetése szerdán, május 7-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik férje János, lánya Noémi.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, GESZTI LÁSZLÓRA (Érsemjén) halálának 3. évfordulóján. „Megpihent a dolgos, jó apai szív, / Áldás és hála övezi a sírt. / Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De a szívünkben él, s örökre ott is marad.” Bánatos felesége Irénke, lányai Jucika, Irénke, fia és unokái.

*

„Istenünk, Teremtőnk és Megváltónk, engedd el meghalt testvéreink minden bűnét. Buzgó könyörgésünk esdje ki számunkra a teljes bocsánatot, amelyre mindig vágyakoztak.” NAGY IRÉN, KRASZNAI EDIT JUDIT, LASCĂU  FLORIAN, FUNUNDĂTOREANU CONSTANTIN. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, SZILÁGYI PIROSKÁTÓL. Soha el nem múló szeretettel, Nagy Ferencz és családja.

*

Eltelt szomorú két hónap, amióta drága édesanyám, BĂRHOATĂ IRÉNKE elhunyt. Nyugodjon békében! Szeretettel gondol rá leánya Babi.

Címkék: