Gyászhírek 2014.04.28

Gyászhírek 2014.04.28
Fájó szívvel értesültem a mindig segíteni kész, igaz Ember, Farkas Ili haláláról. Őszinte részvétem családjának. Csernák Emília.

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, LOSONCZI RENÉE (szül. KAUPERT) múlt csütörtökön visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat ma, április 28-án, hétfőn déli 12 órától kísérjük utolsó földi útjára a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájától. Búcsúzik tőle bánatos lánya Anikó és unokája, Tóni.

*

„Lelkem immár megedzett. Élni? – halni? – : ugyanaz, De siratlak, szent Kezdet – : Most nem vagy sehol – sehol.” (Ady) Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett bátyánk, sógorunk és a keresztapa, VARGA SÁNDOR súlyos betegség következtében 59 évesen elhagyott bennünket. Szomorú szívvel kísérjük utolsó útjára április 28-án 13 órakor Hegyközszentmiklóson. Fájlón emlékezni fognak rá: húgai Ági és Marika, öccsei: Jóska és Laci, valamint családjaik. Továbbá még, bánatosan búcsúztatja Klári és édesanyja: Éva néni.

*

Fájdalommal tudatom, hogy édesapám, GYAPAY LÁSZLÓ életének 78. évében elhunyt. Temetése 2014. május 5-én 11 órától, Budapesten a Fiumei úti temetőben lesz. Szívünkben emléke mindörökké élni fog. Nyugodjon békében. Gyászlolják lánya Zsuzsika, veje Laci és unokái.

*

„Ó, ne sirass, halálom örök élet, te azt hiszed szemeim lezártam, pedig kitárult az örök fénynek.” (Petrarca). Őszinte részvétemet fejezem ki VARGA MARIKÁNAK és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Fonódi Erika és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy az édesanya és nagymama, MATEUTZ JÓZSEFNÉ (született PALLAGI MÁRIA, Székelyhíd), rövid szenvedés után, 91. életévében csendesen megpihent. Temetése Biharon lesz, április 29-én 15 órától, a református egyház szertartása szerint. A gyászoló család, fia József, unokája Krisztina.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TAVASZI JANCSINAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az E.K.E. elnöksége és turista tagsága.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, EDER ÉVA (szül. GÖNCZI ÉVA) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2014. április 29-én 13 órakor a városi ravatalozóból lesz. Emlékét örökké őrizni fogjuk, nem feledjük el jóságos szíved, bánattal a lelkünkben búcsúzunk tőled. Bánatos fia Laci, menye Diana, unokái Evelyn és Jamine.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden kedves rokonnal, ismerőssel, hogy a legdrágább édesapa, BONCAN IOAN 76. életévében csendesen eltávozott az élők sorából. Temetése ma 14 órától a Hasas kápolnából. Gyászolja lánya Lidia.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy rövid, de fájdalmas szenvedés után a szeretett KISS JÁNOS (biharpüspöki lakos) életének 62. évében elhunyt. Temetése április 28-án du. 16 órától a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugalma legyen áldott és csendes! Juhász Endre és családja.

*

„Kérünk, Istenünk, szabadítsd meg őket minden bűntől, és részesítsd mindnyájukat megváltó kegyelmedben. Krisztus, a mi Urunk által.” TURI ELEMÉR, LOSONCZI RÉNI, KISS JÁNOS, BÉRES MÁRIA ILONA, BONCAN IOAN, BOCIOC MARIA TIŢA, LELE MARIUS IOAN, SIMUŢ ELISABETA. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: