Gyászhírek 2014.04.25

Gyászhírek 2014.04.25
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 2 éve elhunyt férjre, édesapára, apósra és tatára, JÁMBOR LAJOSRA (Érmihályfalva). „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké.” Bánatos családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ciucur L. Antonius kollégánknak szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihari Napló szerkesztősége.

*

Megtört szívvel emlékezünk JÓNÁS LEÓNÁRA halálának 4. évfordulóján. „Édesanya, nézz le ránk, onnan fentről vigyázz ránk. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, nem hagytál mást, csak az emlékedet. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Bár minden évben eljön a tavasz, de nélküled többé már soha nem lesz ugyanaz.” Szerető családod.

*

„Te voltál, ki büszkén tartott, szemedből örömkönny ragyogott, ujjaival babusgatott, ajkáról szép szót hallatott, amiért világra hozott. Én voltam csak a Te Gyöngyöd, szememből a könny kiszökött, ujjaimmal letörölöm, és ajkammal megköszönöm a végtelen szeretetet, mit éltedben adtál nekem! „Örökké Szeretlek Anyucikám! Babuci.

*

A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad. Emléked őrizzük szívünkben keresztanyu! Andi és Yvette.

*

„Az élet emlék, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Hat hete annak a szomorú napnak, hogy a legdrágább férj, édesapa és nagyapa, ID. NEMES JÓZSEF (Pelbárthida) türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk sógornőnkre, BACIU ROZÁLIA IRÉNRE (szül. CSAKI), aki 6 hónapja elhunyt. Soha el nem feledjük! Bacsó Gyuri és Annuska.

*

Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt BACIU ROZÁLIA IRÉNRE (szül. CSAKI). Sohasem halványul emléked szívünkben. Az élet csendben megy tovább, és mi örökké emlékezni fogunk reád. Férje, édesanyja, Tibi, Adi, menye, unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk VARGA ALADÁRRA (Bors) halálának 27. évfordulóján. Emlékét kegyelettel őrzi szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hete elhunyt szeretett anyára, mamára és feleségre, PÉNZES IBOLYÁRA. Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. Örökké bánatos férje, fiai, lánya, veje és unokái.

*

Nehéz tudomásul venni, hogy egy ilyen drága, segítőkész kolléganőtől kell örökre búcsút venni mint FARKAS ILONA (ILI). Őszinte részvétünk a családnak! Dibáczi Gizi és Laci.

*

30 éve annak a végtelen nagy fájdalmamnak, amikor drága, szeretett apám, CHIRODEA EMERIC (Mezőtelegd) beteg szíve nem bírta tovább. Feledni őt én nem tudom, meg kellett tanulnom élni nélküle. Minden szavára és intelmére emlékezem. Mindent köszönök, a jó Isten adjon békés pihenést, ne zavarja meg semmi a te lelked. Te voltál a legjobb édesapa! Soha el nem múló szeretettel, lányod Baby.

*

Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké.” (Zsolt 73,26) Szeretettel és Isten iránti hálával emlékezünk szüleinkre, MELEG ILONÁRA (szül. HRIHOR) halálának 13. és MELEG GÁBORRA halálának 10. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Drága férj, édesapa és nagytata, KOSZTA SZILÁRD LÁSZLÓ már 5 éve, hogy a halál elvett tőlünk, de emléked szívünkből soha, senki nem veszi el tőlünk. Nagyon hiányzol nekünk!

*

Immár 3 éve nem vár többé, de emléke örökké él a drága édesanyának, nagymamának és dédmamának, PELLEI MARGITNAK. Sok szeretettel gondol rá lánya Méry és családja.

*

Szívünk minden szeretetével emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. FARKAS ATTILÁRA, aki 6 hónapja hirtelen távozott közülünk. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni. Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha el nem felejtünk. Örökké gyászoló, bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma 21 éve a drága férj, édesapa, após és nagyapa, VARGA LAJOS (Bors) eltávozott. Pihenj békében, legyen szép az álmod, soha nem feled szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk HÖLCZLI NÓRI ANGÉLÁRA halálának 2. évfordulóján. „Lelked, mint a fehér galamb, messzire száll, hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.” Gyászoló szüleid, testvéred Alexa és nagyszüleid.

*

Szeretettel emlékezünk drága halottainkra, NAGY ZSIGMONDRA halálának 41. és NAGY PIROSKA (szül. DÓDÁN) halálának 1. évfordulóján. „Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Soha nem hal meg az, kit igazán szerettünk, míg élünk, rá emlékezünk.” A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 3 éve eltávozott szeretett családja köréből ROBERT ANTAL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos felesége és családja.

*

Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló családokkal szeretteik, FARKAS ILONA és TÎRZIU MÁRIA elhunyta miatti fájdalmukban. Az örök világosság fényeskedjék nekik. Osztálytársaik 1948–52-ből.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú vasárnapra, amikor már 6 hónapja eltávozott tőlünk a szeretett anya, anyós, nagymama, PLÉS ERZSÉBET. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, számunkra nem haltál meg, csak álmodni mentél. Pihenj békében. Lánya Irénke, veje Ciprian és unokája Gabika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, GYAPAY LÁSZLÓ 78 éves korában elhunyt. Temetése május 5-én 11 órakor Budapesten a Fiumei úti temetőben lesz. Búcsúzik felesége Duci, lánya Zsuzsa és családja, fia László és családja.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a Caritas Poliklinika munkaközösségének, a Székesegyház Szent László ének- és zenekarának, valamint Balog Mihály karnagy úrnak, akik a szeretett feleség, anya és nagymama, HABUCZKI ANGELA elhunyta alkalmával részvétnyilvánításukat, együttérzésüket fejezték ki. Leánya Viktória, férje József és a gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak, DÉZSI KRISZTINÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Osztályfőnöke és osztálytársai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a három éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanék, hiányzol nagyon. Bánatos feleséged Erzsike és családja.

*

„Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk! Hogy testvéreinket, akik hívő és imádságos lélekkel itt jelen vannak, gyűjtse egybe dicsőséges országába, kérjük Urunkat!” DOCI MARIA, TIRICA ILONA, NECHITA CORNELIA NORA, UNGUREANU EMILIA DANA, ROMOCEA SILVIA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya és testvér, TIRICA ILONA súlyos betegségben elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából lesz ma 12 órakor. Fia Norbert és húga Irén.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett szomszédasszonyunktól, TIRICA ILONÁTÓL (ICUTÓL). Őszinte részvétúnk a gyászoló családnak. A Háromszéki és a Tóth család.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára TÓTH ELEMÉRRE (közgazdász) halálának 9. évfordulóján. „Itt áll a temető tanúnak, Fejfáin magyar még a szó… A temető, az igaz élet, Virraszt a halott városon.” Ágnes, Aliz, Toni és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára KÉPÍRÓ LÍDIÁRA (szül. Zoltáni) aki ma 6 hónapja távozott el szerettei közül. „Nem vársz minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Legyen áldott emléked és csendes pihenésed!” Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti feleségével, és imádott dédunokái Kristóf és Dávid.

Címkék: