Gyászhírek 2014.04.23

Gyászhírek 2014.04.23
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett MURVAI SÁNDOR temetésén, vagy mellettünk volt, hogy részvétüket kifejezték, gyászunkat enyhíteni próbálták. Köszönjük az együttérzést és a mérhetetlen szeretetet, melyet kifejeznek felé. MURVAI SÁNDOR még a földi léte elmúltával is sokat jelent nekünk. A gyászoló család.

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy TAVASZI JÁNOS (az Înfrăţirea volt dolgozója) 87 éves korában elhunyt. Temetése április 25-én, pénteken lesz 14 órakor a Rulikowski temető Steingerger kápolnájából. Utolsó üdvözlettel élettársa Lonci és fia Ovidiu családjával.

*

Szomorú szívvel búcsúzom édesapámtól, TAVASZI JÁNOSTÓL, aki 87 éves korában elhunyt. Temetése április 25-én, pénteken 14 órakor lesz a Rulikowski temető Steingerger kápolnájából. Búcsúzik tőle lánya Márta, fia Jancsi és élettársa Livia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak TAVASZI JÁNOS elhunytakor. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A Jámbor család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ÖZV. CSARNAI GIZELLÁTÓL (élt 76 évet), aki hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2014. április 24-én, a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják ifj. és id. Kovács Mihály és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága, jó édesanyánk, felejthetetlen nagymamánk, anyósunk, BARTA SIDONIA életének 83. évében örökre megpihent. Szeretett halottunk temetése holnap, 2014. április 23-án 15 órakor lesz a szentmártoni kápolnából. Fia Tibi, unokája Stefi és menye Rita.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, BARTHA SIDONIÁTÓL (Szentmárton), aki távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos húga Covaci Maria.

*

Értesítjük mindazokat, akik ismerték BUGNER MÁRIÁT (szül. ANDRICSÁK), hogy 80 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése április 24-én, Budapesten. A gyászoló család, valamint az unokák.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, FÜLÖP JÓZSEFRE (Kisszántó) halálának 3. évfordulója alkalmából. Az életben sok jót és szeretetet adtál, de elmentél és itthagytál. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja pihenésedet! Bánatos felesége, fia és anyósa.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a ma egy éve eltávozott drága gyermekre, rokonra, KÖRTVÉLYESI BÉLÁRA (Bihar). Lecsukódott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nekem mesél, de nem maradt utánad már csak az emlék. Szívünkben tovább élsz, örökké szeretünk, bárhol is legyél. Bánatos édesanyja és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, ID. VAS LAJOSRA (Szentjános) halálának 10. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. CZVIKKER JÁNOSRA. Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Bánatos felesége, fia, unokái és a rokonság.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk testvéremtől, SZAKÁCS GIZELLÁTÓL. Szívünkben élni fogsz mindörökké, nyugodj békében!Nővéred Erzsike és családja.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzom drága nővéremtől, SZAKÁCS GIZELLÁTÓL (volt bihari lakos), aki oly hirtelen távozott szerettei köréből, mély űrt hagyva szívünkben. Bánatos húga Marika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, SZAKÁCS GIZELLÁTÓL, aki oly váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke szívünkben örökké él! Unokahúga Kati és leánya Cristina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, anyóstól, SZAKÁCS GIZELLÁTÓL, (született Biharon), aki 79 éves korában elhunyt. Temetése április 24-én, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle fia Laci, lánya Gizi, veje Józsi, unokája Csabi, unokamenye Bogi és annak édesanyja Éva.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, JUHÁSZ ERZSÉBETRE (Bihar), aki ma egy éve búcsú nélkül távozott közülünk. Ne jöjj el sírva síromig, Nem fekszem itt, nem alszom itt; Ezer fúvó szélben lakom, Gyémánt vagyok fénylő havon, Érő kalászon nyári napfény, Szelíd esőcske őszi estén, Ott vagyok a reggeli csendben, A könnyed napi sietségben, Fejed fölött körző madár, Csillagfény sötét éjszakán, Nyíló virág szirma vagyok, Néma csendben nálad lakok, A daloló madár vagyok, S minden neked kedves dolog… Síromnál sírva meg ne állj; Nem vagyok ott, nincs is halál. (Mary Elizabeth Frye) Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett RÓZSIKA NÉNI, SZEMES RÓZSA életének 85. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 23-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle Éva és családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett szomszédasszonyunktól, SZEMES RÓZSÁTÓL Nyugodj békében! Emléke örökké velünk marad. Az Entersz család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága szomszédasszonyunktól, SZEMES ROZÁLIÁTÓL Nyugodjon békében drága lélek. A Komendát család.

*

Fájó szívvel búcsúzom FARKAS ILONÁTÓL (ILITŐL). Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Mikás Klára és Gug Mária.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, MAJOROS ANTAL (született Tarjánban) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön 15 órakor a városi kápolnában lesz. Búcsúzik tőle: felesége, gyerekei, menye, unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MAJOROS ANTAL elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Szöllősi-Nagy család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága öcsém, MAJOROS ANTAL hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle: nővére Tot Mária és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TIBI BARTA barátunknak és családjának a  szeretett édesanya elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az International Hotel recepciója (Băile Felix).

*

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. / Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, / Így búcsú nélkül szívetekben tovább élek.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSARNAI GIZELLA (az Azbociment volt dolgozója) 76 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2014. április 24-én, csütörtökön 12 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

„Az élők és a holtak üdvösségéért hívjuk bizalommal segítségül a mindenható Atyaistent.” TAVASZI JÁNOS, CSARNAI GIZELLA, SZAKÁCS GIZELLA, HORA AUREL. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZILÁGYI IRÉN (Nagyvárad) 87 éves korában elhunyt. Temetése április 24-én, csütörtökön 11 órától a váradi Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle fia, menye, veje, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, MAJOROS ANTALTÓL, aki hosszú betegség után elhunyt. Temetése április 24-én 15 órától a városi kápolnából. Búcsúzik tőle sógora Árpád, sógornője Kati, unokahúga Kati, keresztfia Árpád és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, após és nagyapa, MALOZSÁK SÁNDOR (Szentjobb, élt 83 évet) eltávozott az élők sorából. Temetése 2014. április 23-án 14 órakor lesz a szentjobbi temetkezési kápolnából. Gyászolja szerető felesége Erzsike, lányai és azok családjai.

Címkék: