Gyászhírek 2014.04.18.

Gyászhírek 2014.04.18.
Könnyes szemmel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 15 évvel ezelőtt itthagyott bennünket a legdrágább férj, édesapa, após, nagyapa, DÉRER MIHÁLY OTTÓ (Érmihályfalva). Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a mihályfalvi temetőben található sírt. Örökké gyászoló felesége, leánya, veje és unokái.

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk halálának 8. évfordulóján a legdrágább apára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, id. PETŐ GYULÁRA (Biharszentjános). „A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs már.” Szerető, bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kolléganőnktől, ILIKÉTŐL (FARKAS ILONA) és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nagy Zsóka és Éva.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, KATONA ZSIGMONDRA halálának 20. évfordulóján és a szeretett nagymamára, SZÁNTÓ IRMÁRA halálának 10. évfordulóján. Szívünkben örökké őrizzük emléküket! Tibi, Erika, Zselyke és Kristóf.

*

Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának negyedik évfordulóján KATONA MÁTYÁSRA (élt 77 évet, Csatár). „Lelked elszállt, mint hópihe a fényben, ragyogj ránk fényesen csillagként az égen. Nélküled már semmi nem olyan, mint régen. Egy fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, szerettünk, szeretünk, soha-soha nem feledünk téged.” Gyászolja Florika és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk ID. DUT JÁNOSRA halálának 16. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és szeretet. Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KOVÁCS GHEDEON BÉLÁRA halálának 6. évfordulóján. Múlnak az évek, szívünkben a fájdalom, bánat nem szűnt meg, mert te voltál a jóság és szeretet. Felejteni téged nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Szereteted elkísér egy életen át, békés nyugodalmat! Sírig sirató feleséged Olgi, fiad Béla és családja.

*

Fájó szívvel tudatom rokonaimmal és ismerőseimmel, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, HABUCZKI ANGÉLA életének 76. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, április 18-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Férje József.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztmamimtól, HABUCZKI ANGÉLÁTÓL. Keresztfia Józsika és felesége Hajnalka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, HABUCZKI ANGÉLÁTÓL. Amíg mi létezünk, nagyon szeretünk, mert minden elvész, valaha csak a szeretet suttog – soha-soha… A szeretet mindennél több és mindennél erősebb. Ili, Ági, Pisti.

*

„E földi élet csak küszöb/ Egy fényes, magas lét felé,/ Midőn a lélek boldogan/ Jut Istennek szíve elé…” (Réthy László). Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a HABUCZKI családnak a szeretett kolléganőnk, HABUCZKI ANGÉLA elvesztésében érzett mély fájdalmában. A Caritas Poliklinika munkaközössége.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal szeretett sógornőnk, HABUCZKI ANGÉLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Habuczki Mihály és Katalin.

*

Őszinte részvétemet nyilvánítom ki a gyászoló családnak HABUCZKI ANGÉLA elhunyta alkalmával. Balogh Mihály karnagy.

*

Megrendülten értesültünk szeretett kolléganőnk, HABUCKI ANGÉLA elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! A Székesegyház ének- és zenekara.

*

„A jó harcot megharcoltam, a futást bevégeztem” (2 Timót. 4–7). Együttérzésünket fejezzük ki a HABUCZKY családnak munkatársunk, HABUCZKY ANGÉLA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást! A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, CSOKMAI GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem ölelsz át drága két kezeddel. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem KATONA ZSIGMONDRA halálának 20. évfordulóján. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, a bajban megfogja a kezed. Milyen fontos volt nekünk, akkor érezzük, ha nincs velünk. Szerető felesége Rozália.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, anya, nagymama, ORBÁN MÁRIA (a Sinteza volt dolgozója) tragikus hirtelenséggel 2014.04.16-án, életének 71. évében Budapesten elhunyt. A gyászoló család.

*

Lelkünkben végtelen fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre, KOVÁCS SANYIKÁRA és ID. KOVÁCS SÁNDORRA (Érmihályfalva). „Merengünk fájón, lelkünkből száll sóhaj,/ Imát mondunk értük alázatos szóval,/ Emlékezünk, s legördülnek könnyeink,/ Hiányoztok nagyon elment szeretteink”. Szerető családjuk.

*

Őszinte részvétünk SZÁSZ ANGÉLÁNAK, VERES JÁNOSNAK és családjuknak a szeretett édesanya és nagymama, FARKAS ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Sebestyén Anikó és Lali.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZÁSZ ANGÉLÁNAK, VERES JÁNOSNAK és családjuknak a szeretett édesanya és nagymama, FARKAS ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Pihenése legyen áldott! Nagy Gyula és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 2 hete elhunyt szerető férjre, édesapára, HORVÁTH SÁNDOR-ANDRÁSRA (Szalacs), akit 53 évesen elrabolt a kegyetlen halál. Múlik az idő, de a fájdalom marad,/ Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt./ Csillaggá változtál, barangolsz az égen,/ Gyere haza, örökké várunk, úgy mint réges-régen. Nyugodj békében, drága szerettünk! Örökké bánatos felesége Inci, egyetlen fia Sanyika és barátnője Andika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága testvértől, sógortól, nagybácsitól, BEDE KÁLMÁNTÓL (Biharszentjános), aki oly hirtelen távozott szerettei köréből. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és a hála! Búcsúzik tőle bátyja András, felesége Babi, unokahúga Beatrix és férje Andrei.

*

„Elmentél tőlem mint a lenyugvó nap, de szívemben élsz és örökké ott maradsz”. Mérhetetlen fájdalommal búcsúzom szeretett fiamtól, BEDE KÁLMÁNTÓL (Biharszentjános), aki életének 50. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Búcsúzik tőle szerető édesanyja, özv. Bede Margit.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MURVAI családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, MURVAI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Barabás és id. Barabás család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett GORO JÁNOSTÓL, akinek jóságos szíve életének 89. évében megszűnt dobogni. Nyugodjon békében! Menye Erzsébet, veje Sanyi, unokája Florin, unokamenye Katy, dédunokája Anna és Cristina.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagytatánk, GORO JÁNOS életének 89. évében csendesen megpihent. Temetése ma, április 18-án 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúznak unokái Mónika, Sanyi, unokaveje Adi és dédunokája Sofia.

*

„Add meg kegyesen, élők és holtak Istene, hogy akik hitük által Uruknak ismertek el téged a földön, egykor majd szüntelenül dicsőítsenek a mennyben.” HABUCZKI ANGÉLA, FĂŞIE ANA, PEREŢ NICOLAE, FICUŢ DANIEL, PURDA ANA, GORO JÁNOS. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEDE ROLINAK szeretett édesapja elhunyta miatt. Az V. osztály és a szülői közösség.

*

Búcsúzom a kollégától, munkatárstól és egy becsületes embertől, MURVAI SÁNDORTÓL. „Ó, Istenem mindig csak a jókat veszed el és hívod haza országodban.” Emléke legyen áldott. Magyar István.

*

Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk a legjobb baráttól és szomszédtól, VASS ANDRÁSTÓL (építeszmernök), aki hosszú szenvedés után életének 80. évében elhunyt. Pihenése legyen áldott. Moni, Florica és a Wächter család.

*

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,/ Nem őrülsz nekünk szerető szíveddel./ Legyen áldott emléked és csendes pihenésed.” Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy OZSVÁTH ERZSÉBET (Böske néni) örökre itthagyott bennünket. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett FARKAS ILONÁTÓL, aki életének 79. évében rövid szenvedés után elhunyt Budapesten. Gyászolják őt sógornője özv. Farkas Julika és fia Farkas Robi és családja.

*

Emlékezünk TATAI SÁNDORRA (ÖCSI, Székelyhíd). Fájdalom költözött 6 hónapja szívünkbe,/ Nem múlik el soha, itt marad örökre./ Nem halljuk hangodat, nem fogjuk kezed,/ Nem lehetünk már soha többé veled./ Könnyes szemmel nézünk üres ágyadra,/ Szeretünk téged, s nem feledünk el soha. Bánatos felesége, fia és barátnője, lánya, veje és 3 unokája.

*

Szeretettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI) és ID. FONÓDI JÓZSEFRE haláluk évfordulóján. Ahogy telnek az évek, egyre jobban érezzük hiányukat, hogy hozzánk milyen jók voltak és mennyire bölcsen tudtak élni, szeretni. A jó Isten nyugtassa őket békében! Emlékezik rájuk bánatos családjuk, fiuk Józsi, menyük Erika és nagyon szeretett unokáik, Gergő és Zsolti.

*

Soha el nem múló szeretettel és bánattal emlékezem drága testvéremre, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI), akinek hetedik éve, hogy beteg szíve megszűnt dobogni. Irántam való szeretetét, jóságát sohasem felejtem, adjon a jó Isten békés, örök nyugodalmat Neki! Bánatos húga Inci, unokahúga Andrea és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett sógorra, ID. BERECZKI ANDRÁSRA (szül. Kémeren), aki ma 6 hete távozott el szerettei közül. Szabó Bálint, Irénke és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára és testvérre, ELEKES CSABÁRA, aki 8 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott! Örökké bánatos édesanyja, felesége, gyermekei és testvére.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, PETRILA JÓZSEFRE (sofőr) halálának 32. évfordulóján. Megállunk egy néma sír mellett, fájó szívvel őrizzük emlékedet. A család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MURVAI családnak a szeretett férj, apa, após, nagyapa, MURVAI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak. Ana-Mária, Ramona és családja Spanyolországból.

Címkék: