Gyászhírek 2014.04.16.

Gyászhírek 2014.04.16.
Az Ady Endre Líceum közössége őszinte együttérzését fejezi ki Bogdán Károly igazgató helyettes úrnak és családjának a szeretett apa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, apa, após, nagyapa, Tóth Kálmán (Nagykároly) 2014. április 14-én, 88 éves korában elhunyt. Temetése április 16-án, szerdán, a nagykárolyi Mesterrészi temető római katolikus kápolnájából 15 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bogdán Ildikónak, szeretett édesapja, Tóth Kálmán elvesztése miatt érzett fájdalmában. Osztálytársai és barátai az érmihályfalvi líceumból.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” Jn 11,25-26. Ezzel a biztos hittel veszünk búcsút szeretett édesanyánktól, ÖZV. GERGELY FERENCNÉ (szül. Oláh Erzsébettől, szül. Kémeren), akit hosszú szenvedés után 90 éves korában hazahívott az Úr. A gyászistentisztelet április 16-án 14 órakor lesz Szilágyzoványon, a gyászháztól. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybátyára, F. T. KOLOZSVÁRI ISTVÁN ANTAL római katolikus, kanonok, aki 1 éve távozott közülünk. „Suhanva száll az élet tova, aki elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes!

*

Fájdalommal emlékezünk szerettünkre, MAKAI GÁBORRA (Erdőgyarak) halálának 19. évfordulóján. A bánatos család.

*

„Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Jób 19:25 Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket CSOMAY PIROSKA tiszteletes asszonynak és családjának, szerető édesanyja elköltözése miatti gyászában. A biharszentjánosi református gyülekezet és a presbitérium.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 2 éve elhunyt drága gyermekre és testvérre, HEGYI LAJOSRA (Szentjános), akit 41 évesen elrabolt a kegyetlen halál. Múlik az idő, de a fájdalom marad,/ Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt./ Csillaggá változtál, barangolsz az égen,/ Gyere haza örökké várunk, úgy mint réges-régen./ Szerető édesanyád, testvéreid és az egész család./ Áldja meg a jó Isten porladó hamvaidat. Nyugodj békében, drága szerettünk!

*

„Mérhetetlen irgalmú Istenünk, te örök jelenben élsz. Idézd mindig emlékezetünkbe, mily rövid az életünk, és milyen bizonytalan a halálunk órája.” BORBÉLY IRÉN, MURVAI SÁNDOR, SZABÓ ÉVA-KATALIN, NAGHI MARIA, SFERDEAN-BROSTEAN IOAN. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Drága szüleink, BISZTRICSÁNYI ANNA és ISTVÁN sohasem halványul emléketek szívünkben, az élet csendben megy tovább és mi örökké emlékezni fogunk reátok. Lányai Margit, Teréz és azoknak családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 6 hete elhunyt szeretett édesapára és apósra, BALÁZS FERENCRE. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy 6 hete távoztál. Mi szólítunk, a néma sír nem felel, de te a szívünkben örökké ott leszel. Apukám nagyon hiányzol! Bánatos leányod Erzsike és vejed Béla.

*

Mély együttérzéssel osztozunk SZÉLL MARGIT (MARGIT néni) és családja nagy fájdalmában, fia GYURI elvesztésekor. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…” Nyugodjon békében! Éva és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, JAKAB RITÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagy-piaci „Bănuţel” munkaközössége.

Címkék: