Gyászhírek 2014.04.11

Gyászhírek 2014.04.11
Szomorúan emlékezünk vissza arra a napra, amikor drága szüleinket, TÓTH ANDRÁST 2 éve és TÓTH PIROSKÁT 13 éve szólított el a halál. Dolgos kezük, szeretetük nagyon hiányzik. Lánya Pircsi és családja.

Szomorú szívvel és kegyelettel emlékeztünk április 6-án DR. MÓLNOS ERNŐNÉRE halálának 10. évfordulóján, és április 30-án DR. MÓLNOS ERNŐRE halálának 25. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szeretteik.

*

Fájó szívvel emlékezem testvéremre, GÖNCZI LAJOSRA (Biharszentjános) halálának 11. és édesanyámra, GÖNCZI MARGITRA halálának 10. évfordulóján. Hiányuk számomra pótolhatatlan. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett húgomra, SZILÁGYI ROZÁLIÁRA (szül. LÉVAI), aki 8 éve elhunyt. Emléked legyen áldott! Bátyád Feri.

*

Szomorú és fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, ERDEI BALÁZSRA halálának 7. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, CIOROI VASILERA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sosem felejtünk el! Szerető felesége Lidia, lánya Nicoleta, veje Remus és unokája Denisa.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, KÉKI SÁNDORRA, aki 10 éve távozott el közülünk. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel és nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Felesége és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, RADUJ ZSUZSANNA (szül. WEBER) 73. életévében elhunyt. Temetése 2014. április 11-én 11 órakor a Steinberger kápolnából, Nagyváradon a Rulikowski temetőből lesz. Emlékét örökké őrizni fogjuk, nem feledjük el jóságos szíved, bánattal a lelkünkben búcsúzunk tőled. Fiai Sándor és Róbert, lányai Kleo és Zsuzsa, menyei, unokái és dédunokái.

*

„Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz!” Mérhetetlen fájdalommal veszünk búcsút drága mamánktól, RÁDULY ZSUZSANNÁTÓL, kinek kicsi szíve életének 73. évében megpihent. Gyászolja unokája Eszti, férje Imi és dédunokái Mex és Medlinke.

*

Fájó szívvel emlékezünk CZAKÓ SÁNDORRA (Érsemjén) halálának harmadik évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, / A bajban megfogja a kezed. / Milyen fontos is volt nekünk / Akkor érezzük, ha nincs velünk.” Szerető felesége, fia Sándor és családja.

*

A szívünk sebzett, tele fájdalommal. Ma 9 éve annak a szomorú napnak, amikor drága gyermekünk, IFJ. PAPP ALBERT ATTILA (Püspöki, élt 35 évet) fiatal szíve örökre megpihent. A sors könyvébe így volt megírva, a fiatal tölgyet derékba törte az élet vihara. Miért hagytál itt bennünket drága ATTILÁNK! Hova mentél? Hol vagy? Biztosan jó helyen, de miért? Mikor még annyi szükségünk lett volna rád, az óvó tekintetedre és a gondoskodó szeretetedre. Gondolatban mindig velünk vagy, szívünkben pedig örökké élni fogsz, mert a szülői szív sohasem érti meg a sors ítéletét. Ameddig élünk, a könnyeink sohasem apadnak el, és a fájdalomnak sohasem lesz vége. Akik téged örökké gyászolnak, öreg szüleid anyu és apu.

*

IFJ. PAPP ALBERT ATTILA emlékére. „Örök virágzás sorsa már az enyém, Hiába törnek életemre, Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény, De virágzás, de Élet és örök.” (Ady) Hiányod pótolhatatlan, szerettünk és szeretünk. Fájó szívvel emlékezünk! Tyuti, Gyula és Boti.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. PETRI FERENCNEK (Hegyközújlak) édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bódi László és családja.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor örökre itthagyott 60 évi boldog házasság után a szerető férj, SZABÓ TIHAMÉR. Nagyon nehéz egyedül nélküle, hiányát semmi nem pótolja. Örökké hiányozni fog! Szerető felesége Edit.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legjobb anyára, nagymamára, anyósra, testvérre és keresztmamára, DROBNYÁK ANNAMÁRIÁRA, halálának hetedik évfordulóján. „Kit őriz a szívünk nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, testvére Ildi, keresztfia Attila.

*

Könnyekkel teli szomorú 2 év telt el amióta a kegyetlen halál elrabolta egyetlen fiamat, IFJ. FARKAS JÓZSEFET. Hogy milyen fontos voltál nekem, csak most érzem igazán. Nyugodj békében, egyetlen gyermekem. Szerető édesanyád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata és dédnagytata, SZABÓ JÁNOS 86. életévében elhunyt. Temetése április 12-én 14 órai kezdettel lesz a Fugyi 94. szám alatti gyászházból. Gyászolják lányai: Irénke, Kató, Marika, Magda, vejei, 13 unokája és 8 dédunokája.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, KISS IRÉNRE (MEDGYESI, GHINEA), aki 7 éve távozott közülünk. Fia Medgyesi Béla és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunkat, ÖZV. PAP LÁSZLÓNÉT (szül. BALOGH ILONÁT, Székelyhíd) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel, fájdalmunkat enyhítették és osztoztak mély gyászunkban. A gyászoló család.

*

21 évvel ezelőtt, április 12-én született drága gyermekünk, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁM (Érmihályfalva), akit 13 éves korában, egy tragikus balesetben veszítettünk el. „Virágok közt jöttél, és virágok közt mentél, Oly rövid volt az idő, mit velünk töltöttél, Sok a szó mit el nem mondhattunk, Sok az érzés, mit át nem adhattunk. Ugye tudod, hogy szeretlek, mert ajándék, mi voltál, Felriadok esténként és úgy érzem, hogy szóltál. Én még nézem az ajtót, várom, hogy belépj rajta, Csak a keserűség mi szívemet marja.” Örökké bánatos szülei.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyámra, MOLNÁR JOLÁNRA (Diószeg) „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csal álmodni mentél, Szívünkben itt él emléked örökké, Ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Lányod Ibolya, vejed János és azok családjai.

*

„Két éve már, hogy lelked messze jár, Bennünk alszik a világod, mit örökre itthagytál, Bennünk él már minden álmod, mit még meg nem álmodtál, Bennünk ég a fájdalom, mi hiányodból fakad, Bennünk lüktet minden szó, mi elhagyta ajkadat, Bennünk hagytad drága szíved, mi örökre szeretett, Bennünk hagytad, nekünk adtad, mit adni csak lehetett!” Fájó szívvel emlékezünk IFJ. FARKAS JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. Szívünkben őrizünk, lelkünkben élsz, örökre szeretünk és nem feledünk téged soha. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó apára, nagyapára, apósra, ID. FIKÓ JÁNOSRA (Bihar) halálának 8. évfordulóján. Elmentél egyetlen perc alatt, számunkra csak a fájdalom maradt. Még fáj nagyon, s talán örökké így is marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Neked szól ma a templom harangja, érted imádkozunk halkan zokogva. Emléke legyen áldott! Örökké gyászoló felesége Mária, gyermekei, azok családjai és 6 szerető unokája.

*

Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad! Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a ma 4 éve elhunyt drága féjre, édesapára, nagyapára, apósra, Morar NicolaÉRA.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, PÉK MIHÁLYRA, és feleségére, PÉK MÁRIÁRA (Palota), haláluk évfordulóján. „Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Olyan szomorú nélkületek lenni, titeket mindenűt hiába keresni, titeket várni, kik nem jöttök többé. Szeretni fogunk örökkön, örökké.” Emléketek legyen áldott pihenésetek csendes. Bánatos fiaitok és családjaik.

*

„A mosolyod nem ragyog ránk többé de a szívünkben élsz mindörökké.” Szeretettel emlékezünk a szerető férjre és édesapára KRIPPÁN JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. Felesége Éva és lánya Kinga.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára SELYEM JANKÁRA (szül. BENEDEK). Örökké bánatos családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága kislányomra, a testvérre, sógornőre, MICULA RAMÓNA LIVIÁRA, akit tíz éve, 24 évesen rabolt el tőlünk a kegyetlen halál, valamint a drága férjre, édesapára, és apósra, MICULA LIVIU EUGENRE, aki hét éve és tíz hónapja hagyott itt bennünket. Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem amit szívünkben hordozunk csendesen. Valakikre várni, akik nem jönnek többé, de emlékezünk rájuk örökkön-örökké. Akik ismerték és szerették őket, áldozzanak egy néma percet emléküknek. Áldott legyen a föld melyben örök álmukat alusszák. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk GAJDÓ ISTVÁNRA (Hegyközszáldobágy, Nagyvárad) halálának 5 éves évfordulóján. Egy életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le a szemedet, megpihenni tért két dolgos kezed. Itthagytál mindent, mit annyira szerettél, két kezed munkáját, amit teremtettél. Tied a csend, a nyugalom, mienk a könny, a bánat, a fájdalom. Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet, a munka és küzdelem volt az egész életed. Bánatos szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, KOMSA IRMA IBOLYÁRA (Székelyhíd) halálának első évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető férje Barna és fia Attila.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, OLTEAN GYULÁRA (született Érselénden) halálának ötödik évfordulóján. „Csendre int az élet, most 5 éve egy álom véget ért, neked otthonod az ég lett, és a fájdalom az enyém. Távol vagy tőlem, mégis oly közel mert imádkozom érted örökkön-örökké. Bánatos feleséged és a szerető családod.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, CZENTYE ÁGNES (szül. PAPP, Csokaly) életének 80. évében hosszú, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése szombaton, április 12-én 14 órakor a csokalyi kápolnából. Búcsúzik bánatos leánya Ági, veje Pityu.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, CZENTYE ÁGNESTŐL, akinek emlékét örökké megőrizzük. Szerető unokahúga Erika Záhonyból és lányai Rebeka és Csenge.

*

Megtört szívvel búcsúzom a szeretett testvértől és keresztanyától, CZENTYE ÁGNESTŐL (Csokaly). Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos húga Papp Ilona és keresztlánya Icu.

*

Fájó szívvel búcsúzom a legdrágább nagymamától és dédnagymamától, CZENTYE ÁGNESTŐL (MAMU, Csokaly). Szerető unokamenye Krisztina és imádott dédunokája Viktor.

*

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÓTA PIROSKA életének 84. évében, 2014. április 9-én elhunyt. Temetése 2014. április 11-én, pénteken 15 órakor lesz a püspöki kápolnából. A gyászoló család.

*

„Istenünk, te jogosan kimontad ki a halál büntetését a törvényedet megszegő emberre, de megígérted, hogy ha megtér, a végső feltámadáskor élni fog.” KÓTA PIROSKA, FAZEKAS TERÉZ, CZENTYE ÁGNES, MIHUŢ VIOREL, GĂINĂ CONSTANTIN, CALĂU IOAN, ŞEREŞ VERONICA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Ó, ne sirass, halálom örök élet. Te azt hiszed, szemeim lezártam, Pedig kitárult az örök fénynek.” (Petrarca) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, KOVÁCS IRÉN LÍDIÁRA (szül. ANTAL, a Ruhagyár nyugdíjasa), aki most áprilisban töltötte volna be 80. életévét, de hat hónapja már, hogy gondoskodását, jóságát nélkülöznünk kell. Ő megpihent, nekünk maradt az emlékezés. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Lánya Erika, veje Józsi és nagyon szeretett unokái, Gergő és Zsolti.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, MÁRKUS IRÉNRE (szül. Bozó, Erdőgyarak), aki már 1 éve nem lehet közöttünk. Értünk való jóságát soha nem feledjük, hiányát mindig érezzük. Nyugodjon békében! Emlékét megőrzi bánatos családja.

*

MÁRTA és BARNA, fájdalmatokban osztozunk és vigasztalódást kívánunk. Ilu és családja.

*

„Ahova pedig Én megyek tudjátok az utat… Én vagyok az Út, az igazság és az élet.” (Ján. 14,46) Fájó szívvel búcsúzunk drága szerettünktől, FAZEKAS TERÉZIÁTÓL (szül. Bíró, Érmihályfalva). Temetése április 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető testvérei: Julianna, Ilona, Árpád, azok családja, valamint Varsóczi György, felesége Ilona és családjuk Nagyváradról.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, FAZEKAS TERÉZIÁTÓL. Temetése április 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Unokái Lilike, Bettike és Norbert Nagyváradról.

Címkék: