Gyászhírek 2014.04.09

Akt.:
Gyászhírek 2014.04.09
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagy és Berényi családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, DÉZSI ILONA (Székelyhíd) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” ( Gal. 2,20) Együttérzésünket fejezzük ki Kovács Mártának szeretett édesapja, KOVÁCS ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa! Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és apától, MOLNÁR SÁNDORTÓL, aki 66 éves korában elhunyt. Temetése április 9-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik felesége Mária és Molnár Levente.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ANDRÁS életének 73. évében, 2014. április 7-én türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt. Hamvait Magyarországon helyezzük örök nyugalomra. Legyen nyugalma csendes, emléke örökké áldott. Gyászolják: gyermekei, menye, unokái és rokonsága.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk nevelőapánktól, MOLNÁR SÁNDORTÓL. Márta, Gabi és Ovidiu.

*

„Istenünk, te vetetted meg a föld alapjait, te alkottad az eget és határoztad meg a csillagok helyét. A halál rabságában sínylődő embert pedig újjá teremtetted a keresztség vizéből.” BÉLÉNYESI SÁNDOR, KOVÁCS ANDRÁS, MOLNÁR SÁNDOR, BALOG IMRE, CSUZI KÁLMÁN, LAZAR TEODOR, HARCOTA CORNELIA, PRECUP MARIA, PASCA MIHAI, LAVRIC VIORICA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket nyilvánítjuk ki az osztályfőnöknő részére. A Szent László Római Katolikus Gimnázium XII.B osztály részéről.

*

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette: ő volt. (…) Nem élt belőle több és most sem él, S mint fán se nő egyforma két levél, A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső) A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete, munkatársai és diákjai őszintén osztoznak KOVÁCS MÁRTA tanárnő fájdalmában és gyászában, amelyet szeretett édesapja elvesztése okozott. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott!

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága testvéremre, KOVÁCS ELVIRÁRA, aki egy éve hagyott itt minket. Nyugodjon békében! Muci és az egész család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk igazi, jó barátunktól, MOLNÁR SÁNDORTÓL és osztozunk családja mély fájdalmában. Sipos Béla, Lumnicky István, Sárközi Ernő és családjaik.

Címkék: