Gyászhírek 2014.04.04

Gyászhírek 2014.04.04
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt iskolatársunk, VARGA ANDRÁS elektromérnök elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Premontrei Öregdiákok Egyesülete.

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, FINTA JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, KÓPIS PIROSKÁRA (Asszonyvására) halálának ötödik évfordulóján. Szívünkben örökké megmarad drága emléke. Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, SZŐKE JENŐRE halálának ötödik évfordulóján. „A múltba nézve valami fáj, Valakit keresünk aki nincs már.” Felesége és fia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem életem legszomorúbb napjára, mikor 6 hónapja olyan hirtelen elvesztettem drága, jó férjemet, LÁZÁR LÁSZLÓT (élt 61 évet, Szentjános), akinek beteg szíve megszűnt dobogni. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a halál mindent széjjel tépett. Majd mikor az én időm is lejár, oda visznek, megpihenni. Míg élek, siratlak! Feleséged Ili, gyermekeid és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk OPRE JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. „Csendre int az élet, mert 2 éve egy álom véget ért, neked otthonod az ég lett, s a fájdalom a miénk. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert szívünk mélyén rejtettünk el.” Emlékét őrzi felesége Katalin, fia Levente, menye Erika, unokája Alexandra.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, BAJKÓ CSABÁRA halálának 10. évfordulóján. Elmentél egyetlen perc alatt, számunkra csak a döbbenet maradt. Még fáj nagyon, s talán örökké így is marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Neked szól ma a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Emlékére szentmise lesz 2014. április 8-án reggel hét órakor a Barátok templomában. Örökké bánatos szülei és testvére.

*

Szomorú szívvel emlékezünk BAJKÓ CSABÁRA, akit most 10 éve rabolt el szeretteitől a kegyetlen halál. Isten adjon neki békés nyugodalmat! A Marchiş család.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és anyára, SĂTEANU MARGARETA GITTÁRA, akinek jóságos, szerető szíve ma 5 éve megszűnt dobogni. Drága emlékét míg élünk, őrizzük szívünkben szeretettel. Bánatos férje Puiu és a két gyerek Monica és Vlady.

*

Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, VARGA ANDRÁS a hőerőmű volt mérnöke 79 éves korában elhunyt. Temetése április 4-én lesz 13 órakor a Rulikowski temetőben. Gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógorunktól, LŐRINCZ FERENCTŐL (Fugyi), vígasztalódást kívánunk családjának. Nyugodjon békében! Könyves János és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógorunktól, LŐRINCZ FERENCTŐL (Fugyi), vígasztalódást kívánunk családjának. Nyugodj békében! Jakab Ferenc és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógorunktól, LŐRICZ FERENCTŐL (Fugyi), vígasztalódást kívánunk családjának. Nyugodj békében! Özv. Jakab Lajosné és családja.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy hosszan viselt testi-lelki betegség után a szeretett és szerető testvér, nagybácsi, LŐRINCZ FERENC földi életének 69. esztendejében hirtelen elhunyt. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Kedves emléke szívünkben megmarad. Testvére Ilonka, Laura és György.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, LŐRINCZ FERENC (Fugyi, az UAMT volt dolgozója) hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után itthagyott bennünket. Temetése április 5-én, szombaton 15 órától lesz a 87-es gyászháztól. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik bánatos felesége Rózsika, fia Zsolt, menye Matild és négy unokája Zsoltika, Csenge, Johanna és Alexandra.

*

Uram, ismertél engem, mielőtt világra jöttem és képmásodra alkottál engem, most az, teremtő Istenem.” BĂBTAN VICTOR, ANTONAŞ MARIA, FILIMON GHEORGHE, CHEREGI MĂRIOARA. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk ALMÁSI ROZÁLIÁRA halálának 2. évfordulóján. „Ne búsuljátok. Nekem már nem fáj semmi, / Ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Szerető férjed, gyermekeid és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy édesanyám, BALOGY MÁRIA MAGDOLNA március 23-án elhunyt. Polgári temetése a debreceni köztemetőben április 11-én 11,45-kor lesz. Leánya, Bondár Edit.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján CSERVID MARGITRA (MANCI). Megemlékező misét tartunk a Barátok-templomában április 10-én délután 6 órától. Férje Gábor és családja.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy ÖZV. PAP LÁSZLÓNÉ (szül. BALOGH ILONA, Székelyhíd) hosszan tartó, súlyos betegség után hirtelen elhunyt. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk igazi jó barátunktól, VARGA ANDRÁSTÓL és osztozunk családja mély fájdalmában. A Sárközi család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa és após, VARGA ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodj békében drága Bandi! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Balla István és családja.

Címkék: