Gyászhírek 2014.04.03

Gyászhírek 2014.04.03
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, SARKADI DEZSŐRE, aki ma 6 hete távozott el közülünk. Emlékét örökre megőrizzük. A család.

Nincs olyan nap, hogy ne gondolnánk rád, látunk az égben, amely kéken borul ránk. Látunk a zöldben, bokrok, fák között, napfényes csőben, szivárvány fölött. Látunk az utcán, emberek forgatagában, halljuk lépteid, vágyaink síhátarába. Érezzük illatod rózsákba oltva, töröljük könnyeink, sírodra borulva. Tovább élsz legbelül a szívünkben, s ez elkísér életünkben. Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a 3 éve elhunyt drága húgomra, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE (BETKE). Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nekem mesél, nem maradt utánad már csak az emlék, örökké szeretlek bárhol legyél. Szerető és sirató nővéred és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem szeretett gyermekemre, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE (BETKE), akit 3 éve rabolt el a kegyetlen halál 55 évesen. „Az idő fut és meg-megáll, a szívem örökké fáj. De nehéz élni, egy gyermeket a temetőbe kísérni. Nem tudja, mi az igazi fájdalom, akinek gyermekét nem fedi sírhalom. Szemeimből a bánat könnyei hullanak, szívem sebei nem gyógyulnak. Sok volt a terved, melyre nem jutott idő, álmaidat megvalósítani nem volt erőd.” Szerető és örökké gyászoló, összetört szívű édesanyád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, BALOGH GYÖRGY 63. életévében hirtelen elhunyt Budapesten. Gyászolják unokatestvérei Gábor és családja, Klári Németországból.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztapámtól, NISTOR MIRCEÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Ifj. Kupe László és családja.

*

Szomorú szívvel, mély megrendüléssel búcsúzunk kománktól, NISTOR MIRCEÁTÓL, aki tragikus hirtelenséggel távozott szeretteitől. Kedves, vidám, mosolygós lénye örökké élni fog szívünkben. Laci és Rozi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki unokatestvérünknek, ARANKÁNAK és családjának, a szeretett férj és édesapa, NISTOR MIRCEA elvesztése miatt. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Szabó Gyöngyi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, NISTOR MIRCEA-VALERIU elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. Vedresábrány Polgármesteri Hivatala.

*

Fájdalomtól megtört szívvel vesszük tudomásul, hogy volt osztálytársnőnk, a szeretett feleség, édesanya és anyós, SZABÓ KATALIN (szül. KOSZTA KATALIN) elhunyt. Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a fájdalomtól megtört SZABÓ családnak. Volt osztálytársai az 1964-ben végzett XI.C-ből.

*

Fájó szívvel tudatom szeretett édesanyám, FARKAS ROZÁLIA (PIPI – Igiena kasszásnője) rövid szenvedés után, 76 évesen elhunyt. Temetése április 4-én 11 órakor a városi kápolnából. Búcsúzunk tőle: lánya Éva, veje Pali.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” LÖRINCZ FERENC, IANOSTYAK MARIA, SOLOMIE VIOARA, SÁNDOR PAVEL CAROL. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VARGA ANDRÁSTÓL és osztozunk családjával az elvesztése miatti fájdalomban. A Lőrincz és Fally család.

*

Fájó szívvel emlékezünk BÁLINT JÓZSEFRE (Mezőbikács) halálának 20. évfordulóján. Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múlt idő. Olyan szomorú nélküled lenni, téged mindenütt hiába keresni, téged várni, ki nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Bánatos felesége, gyermekei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ FERENCNEK és családjának a szeretett, dolgos SZABÓ KATALIN elvesztése miatti fájdalmukban. A Zsolnai család.

*

Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz. Mérhetetlen fájdalommal veszünk búcsút a szeretett feleségtől, édesanyától, keresztanyától, HODOS KATALINTÓL, (született ÖKRÖS), aki életének 50. évében megpihent. Temetése csütörtökön, április 3-án 14 órakor Belényesújlakon. Gyászolják: Hodos Ferencz és családja.

*

Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük emlékedet CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET, (BETKE, tanító néni), akit 3 éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors életének 55. esztendejében. Örökké bánatos férje, fia, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, amikor ma 1 éve a szeretett férj, drága édesapa, após és nagyapa, ID. PÉNZES KÁLMÁN eltávozott az élők sorából. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, szívünkből szerettünk és nem feledünk téged. Nyugodj békében, te drága lélek. Örök fájdalommal őrizzük emléked! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ÖZV. VIDA RÓZÁTÓL (Félegyháza), aki 84 éves korában türelemmel viselt betegségben elhuny. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága, jóságos lelked nyugodjon békében. Rögös volt az út, amely neked jutott, küzdöttél bátran, mert Isten buzdított. Nem feledjük el jóságos szíved, bánattal a lelkünkben búcsúzunk tőled. Fia Sándor, menye Ica, két unokája családjukkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesapánktól, SILAGHI JÁNOS GYÖRGYTŐL, aki hirtelen hagyott itt bennünket. Fiai Silaghi János és Zsolti.

*

Szívem mély fájdalmával búcsúzom fiamtól, SILAGHI JÁNOS GYÖRGYTŐL. „Nem vársz már engem ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekem szerető szíveddel,/ Reménykedem abban, hogy jó helyre mentél,/ Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.” Szerető édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egyetlen, drága gyermekre, édesanyára és nagymamára, BARTÁNÉ CSÍKI ÉVÁRA (Hegyközpályi) halálának 22. évfordulóján. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet./ Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozunk veled! Nyugodj békében! Bánatos 90 éves édesanyja, gyermekei, menye, veje és unokái Orsi, Réka, Attila, Barbara és a kicsi Patrik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, VIDA ROZÁLIA (született SZABÓ) 84. életévében hosszú, fájdalmas betegség után elhunyt. Temetése 2014. április 3-án 14 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Emlékét örökké őrizni fogjuk szívünkben! Leánya Kati, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezem drága feleségemre, MÁTÉ ZSUZSÁNNÁRA (Hegyközszentmiklós), aki ma 6 hete hunyt el. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ A nyugalmad nem zavarja senki./ Életed elszállt mint virágillat,/ De emléked ragyog mint a fényes csillag.” Gyászoló férje András.

*

Hat hete annak a szomorú napnak, hogy a legdrágább édesanya, anyós, MÁTÉ ZSUZSÁNNA 59 éves korában hosszú szenvedés után csendesen elhuny. „Fájdalom költözött 6 hete szívünkbe,/ Nem múlik el soha, itt marad örökre./ Nem halljuk hangodat, nem fogjuk kezedet,/ Nem lehetünk már soha többé veled./ Könnyes szemmel nézünk fel az égre,/ Szeretünk téged most és mindörökre.” Örökké bánatos lánya Tímea és veje Attila.

*

Megrendülten búcsúzunk BANDI bátyától. Márta, Barna és a család.

*

Részvétünk LÁZÁR BÉLÁNAK édesapja elhunyta miatt. Munkatársai, az asztalon csoport.

*

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább apa, nagyapa és dédapa, ID. FEHÉR JÓZSEF életének 82. évében elhunyt. Temetése pénteken 14 órakor lesz a szalárdi kápolnából. Gyászolja szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, jó nagymamára és dédmamára, KIRÁLY ETELKÁRA (Nagyszántó), akit ma 25 éve kísértünk utolsó útjára. „Előttünk az arcod, szívünkben emléked, soha, míg élünk, nem feledünk téged.” Szerető családja.

Címkék: