Gyászhírek 2014.02.28.

Gyászhírek 2014.02.28.
Szomorú öt év telt el azóta, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor és nagybácsi, KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva) elhunyt. Azóta gyászban élünk, naponta kimegyünk az érmihályfalvi temetőbe, ahol a szeretett gyermek alussza örök álmát. Nyugodj békében drága lélek! Gyászolják, édesapja Géza, édesanyja Erzsébet, testvére Csaba, sógornője Magdi, unokahúgai Boglárka és Imola.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága Apára, Férjre, Apósra és Nagyapára, id. Pecher Jánosra, akinek már 2 éve megszűnt dobogni fájó szíve. Emlékét örökké megőrzi bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk Bíró Sándorra, a szeretett férjre, apára és keresztapára, aki már húsz éve alussza örök álmát. Felesége Pirike, fia István, és keresztfia Pap István.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak, élt 62 évet). A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához, arra kérlek, hogy odafönt a lelkemért imádkozz. Imádkozz, hogy találkozzunk ha eljön az óra, mikor lelkem Istenhez száll a nagy találkozóra. Nyújtsd felém két karod, oltalmazz mint régen, a boldogság reánk vár odafönt az égben. Pihenjél csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafönt az örök boldogságot. Fejfádra borulok zokogva, sírva, fájó szívvel hagylak ott magadra. Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is, megpihenni. Jóságoddal szívemben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Örökké bánatos felesége, fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökre őrizzük emlékedet.” Felesége Piroska, gyermekei Józsi, Zoli, Gyöngyi és családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VARGA JÓZSEFRE halálának tizenhatodik évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Felesége, fiai és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, CSIKAI ÁRPÁDRA (Székelyhíd), aki 3 szomorú éve visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelkünk csupa könny és bánat, angyali mosolya nem ragyog ránk többé. Megszakad szívünk, mert örök búcsút vettél, a csillagok között a legfényesebb lettél. Mélyen szívünkbe vésted emléked. Legyen békés álmod, az Úr Jézus vigyázzon rád! Bánatos feleséged Erzsike, gyermekeid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, BÖSZÖRMÉNYI PIROSKÁRA (Diószeg), halálának 19. évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA haláluk 20. illetve 15. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön a hála és a szeretet! Családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, SZABÓ SÁNDORRA (Szalárd), halálának hatodik évfordulóján. Szeretetét, gondoskodását soha nem feledjük! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak egykori osztálytársunk, HOFFMAN RICHÁRD tragikus halála miatt. A Fémipari Műszaki Középiskola 1953-ban végzett öregdiákjai.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki HOFFMAN RÓBERT tanár úrnak szeretett édesapja elvesztése miatt. A művészeti Líceum X.D osztály tanulói és az osztályfőnöknő, Rácz Eliza.

*

Őszinte részvéttel osztozunk a HOFFMAN család fájdalmában, a szeretett férj, édesapa és nagyapa, RICHARD elvesztése miatt. Emlékét megőrizzük! Kenéz Gyula és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PAPP ÉVIKÉNEK fia elvesztése miatt. Joci, Szimi és Baba.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ID. LŐRINCZ LAJOS ma 10 éve elment közülünk. Szeretettel emlékezünk rád, szívünkben emléked örökké élni fog! Felesége Jolán, fiai Lajos és János, menyei Ibolya és Inci, unokái Bea és Tündike.

*

Március 2-án lesz 28 éve, hogy szeretett férjem, MOLNÁR JÓZSEF (mentősofőr) örökre eltávozott tőlünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Feleséged és családja.

*

A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett jó édesanyára, anyósra és nagymamára, NAGY JULIÁNNÁRA (szül. PAPP, Biharpüspöki), akinek 6 hónapja a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Az élet egy gyertyaláng,/ Lobog, lobog egy életen át,/ Majd fénye vész múló évek után,/ S lassan elalszik, ha eljön a halál./ Ott a távolban egy új fény ragyog,/ Mely csillogó és békét ígér,/ Örök megnyugvást, csendes pihenést,/ – Békés nyugodalmas örök pihenést…” (Molnár Anna: Elmúlás). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Gyászoló lánya, veje és unokája Alice.

*

Emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 1 évvel ezelőtt a szeretett feleség, édesanya, nagymama, CZIRJÁK JOLÁN (Papfalva) jóságos szíve megszűnt dobogni. „Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad, az Úrtól, Izráelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.” (Ruth 2,12) A szerető család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre és testvérre, IFJ. VASÓK GYULÁRA (Nagyvárad) halálának 11. évfordulóján. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik,/ A halál fájdalmát csak az élők érzik./ Sohasem halványul szívünkben emléke,/ Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érte.” Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, BOKOR ILONÁRA halálának 10. évfordulóján és BOKOR JÁNOSRA halálának közelgő 4. évfordulóján. „Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben örökre megmarad emléketek.” Bánatos gyermekeitek: Piroska, Viola, Edit, Jani, vejeitek: Gyuszi, Imre, menyetek Mariann, unokáitok Andrea, Krisztián, Csaba, Editke, Imike, unokavejeitek Zoltán és Róbert, dédunokáitok Jázminka, Anzelm, Edina, Csilla és Attila.

*

Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami megmaradt szívünkben, a baráti szeretet. Ezzel búcsúzunk kolléganőnktől, ELVIRÁTÓL. Tokai Juci és Ballus.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik szerettünk, GÉCZI ANDRÁS (BANDI) temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, LŐRINCZ SANDORRA halálának 49. évfordulóján, és LŐRINCZ JULIANNÁRA halálának 38. évfordulóján. Lányuk Ica, fia Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezem 1 éve elhunyt férjemre, JACOB CONSTANTINRA. Soha nem felejtem. Felesége Ica.

*

Nyolc éve távoztál, de kedves emléked él velem, … bennem, drága egyetlen testvérkém, CSÁKY ERZSÉBET. Kedves lényed nem feledem soha, olyan testvér voltál, ami manapság szinte csoda. Nyugodj békében. Húgod Magdi.

*

Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. BAJGYIK ZOLTÁN GABRIELRE emlékezünk halálának 10. évfordulóján. Bánatos édesapád István, testvéreid Nelu, Éva, Rita.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra SZILÁGYI MARGITRA (Magyarkakucs) halálának tizedik évfordulóján. „Egyszer minden út lezárul,/ Egyszer minden szív elcsitul,/ Nem marad utána semmi más,/ Csak szeretet és hű emlékezés.” Lánya Erzsi és unokája Brigitta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak szerettük elvesztése miatt érzet mély fájdalmukban. A Wächter Smausz és Dr. Rauscher családok.

*

Mélyen megrendített minket drága barátunk, PAPP ZOLTÁN korai elvesztése. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki szerető édesanyjának és az egész családnak. Krisztina és Nelu.

*

Március 2-án két éve lesz, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO. Elmentél tőlünk egy korai tavaszi napon, / Búcsúzni sem volt alkalom. / Álmaidra vigyáznak az angyalok, / Lelked az égben csillagként ragyog. Nyugodj békében! Sokat gondolok reád, szerető szüleid, szerető leányod Renáta, húgod Krisztina és családja Németországból, öcséid Csaba és családja Szentmártonból, bátyád Jancsi Magyarországról és nagynénéd Zsófika.

*

Fájó szívvel emlékezünk lányainkra, a 34 évesen elhunyt SÜLE ANDREÁRA (szül. CODEUS) halálának 2. évfordulóján, és az alig 11 éves CODEUS BEÁTÁRA, halálának közelgő 17. évfordulóján. „Ne tudja meg soha, senki, / Ne tudják meg az emberek, hogy a szívnek megszakadni mosolyogva is lehet. / Ha zúg a szél, töri az ágat, / Sajog a szív, ha feldúlja a bánat / Vihar után csendes a táj, de a szív azután is fáj. / Ha a fa veszít is ágat, jön a tavasz, s hoz helyette százat. / De ha a szívet ilyen bánat érte, a fájdalomnak soha nem lesz vége.” Örökké bánatos szülei és testvérük Zsolti.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága anya, nagymama és dédi, GLIED ERZSÉBET (szül. BORSI) életének 87. éveben hosszú szenvedés után, február 16-án Magyarországon elhunyt. Hamvainak nyugalomba helyezése a Steinberger kápolnából történik szombaton, március 1-jén 11 órakor. A gyászoló család.

*

„Aki hallgat Jézus tanítására, már átment a halálból az életbe.” GREC MARIA, POP NICOLAE, STOIE AURELIA, TIRLA IOAN, BRAN MALAMA RICARDO, CIUCUR ANA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Huszonnyolc éve annak a fájdalmas napnak, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, sógor, VILIDÁR ISTVÁN (volt fotóriporter) elment örökre, egy csendesebb, nyugodtabb világba. Feledni „ŐT” nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerettei.

*

Együtt érzünk KOVÁCS EUGEN kollégánkkal apósa elhunyta miatti fájdalmában. Őszinte részvétünk. Munkatársai a Recolo Kft-től.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, BALOGH SÁNDORRA (volt szabómester), akit március 1-jén 14 éve veszítettünk el. Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát csak az élők érzik. Sohasem halványul szívünkben emléked. Sohasem szűnik meg lelkem gyásza érted. Nyugodjál békében! Örökké bánatos felesége Jolánka, fiai Attila és Sándor, menye Iki, unokái Tomi és Norbi.

Címkék: