Gyászhírek 2014.02.27

Gyászhírek 2014.02.27
Megtört szívvel emlékezünk szeretett halottainkra, Csegődi Etelkára halálának 6. és Csegődi Gézára halálának 5. évfordulóján. A gyászoló család.

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, CSEGŐDI ETELKÁRA halálának 6., valamint a kedves sógorra, nagybácsira, id. CSEGŐDI GÉZÁRA halálának 5. évfordulója alkalmából. Incze Juliánna, Rais Erzsébet, Incze Vera és családjaik.

*

Könnyes szemmel emlékezem drága gyermekemre, IFJ. RÁCZ JÁNOSRA, aki 2013.02.27-én 54 éves korában elhunyt. Mindennap várlak, de nem jössz, én csak sírok, és nincs kinek mondjam, csak az Isten van aki vár. Én várlak, gyere, gyere. A bánatos édesanyád.

*

Szívből köszönjük mindazoknak, akik részt vettek DÉNES KÁROLYNÉ (született SZÁLDOBÁGYI IDA) temetésén, hogy drága szerettünket utolsó földi útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni próbálták. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján ID. BÁRÁNY JÁNOSRA (Örvénd, élt 55 évet). Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Az életünk üres lett nélküled./ Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,/ Soha nem halványul szívünkben emléked,/ Soha nem felejtünk, mindig velünk maradsz,/ Halálod míg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk! Bánatos felesége Jolánka, gyermekei Emese és családja, Szilvia és János.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, VARGA JÁNOS (Poklostelek) rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Temetése február 27-én 14 órakor lesz a gyászháztól. Búcsúzik tőle: lánya Margit, veje Jenő, unokája Jenci és neje Beáta, valamint dédunokája Nórika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS MARGITNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Mátyási Imre és családja.

*

Mélyen együtt érzünk LACIVAL és HAJNIVAL a szeretett anya és anyós elhunyta miatti gyászukban. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A Proenerg Kft. munkatársai.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett feleségemtől, édesanyánktól, nagymamánktól, az anyóstól, VIGH ROZÁLIÁTÓL. Utolsó útjára a biharpüspöki kápolnából, február 27-én 14 órakor kísérjük el. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/ Nem haltál meg, csak álmodni mentél./ Szívünkben itt él emléked örökre,/ Ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Férje János, lánya Hajnalka, fia János, unokája Dávid és veje László.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a VIGH családnak a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, VIGH ROZÁLIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Búcsúzik tőle ifj. Sándor János és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a szeretett nászasszonyomtól, VIGH ROZÁLIÁTÓL és őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki szerető nászuramnak a feleség, édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! Nászasszonya özv. Gál Erzsébet.

*

Fájó szívvel emlékezem szerető férjemre, KATONA SÁNDORRA (volt kályhásmester), akinek szíve ma 3 éve megszűnt dobogni. Te, aki mindig mellénk álltál, te, aki sosem kértél, csak adtál, örökké itthagytál. Elfelejteni téged sosem lehet, nyugodj békében! Örökké bánatos felesége Kati.

*

Őszinte reszvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, após, nagyapa, HOFFMAN RICHÁRD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Gál család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Dr. Vajda Malnár Éva és a család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOFFMAN ANDREA osztályfőnöknőnknek és családjának szeretett apósa elvesztése miatt. A borsi Tamási Áron Szaklíceum XII-es esti tagozatos diákjai.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak HOFFMAN RICHÁRD (a volt Univers együttes tagja) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Idősebb és ifjabb Segál Ottó, valamint Pop Sándor és családjaik, valamint a zenészkollégák.

*

Őszinte részvétünk a HOFFMAN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, após, HOFFMAN RICHÁRD elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Cser család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. HOFFMAN RICHÁRD elvesztése miatt. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Sógornője Palóczi Julianna, gyermekei és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztályfőnökünk édesapjától, HOFFMAN RICHÁRDTÓL (RIKI bácsitól), aki egy tragikus balesetben vesztette életét. Ezúton is szeretnénk őszinte részvétet nyilvánítani az elhunyt családjának. A Művészeti Líceum IX. D osztályának közössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk HOFFMAN RICHÁRDTÓL (RIKI bácsitól), aki 77 évesen elhunyt egy tragikus baleset folytán. Szívünkben mindig megmarad emléke! Ezúton is őszinte részvétünket szeretnénk kinyilvánítani. Görög János, Görög Katalin és Görög Andrea.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki HOFFMAN RÓBERTNEK és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt. Krizsán Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOFFMAN ANDREA kolléganőnknek és családjának a szeretett apa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Tamási Áron Szakképző Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak HOFFMAN RICHÁRD elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében! Sulyok Ida és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, HOFFMAN ROLANDNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Tibi és Kriszta.

*

Őszinte együttérzésemet és részvétemet fejezem ki PAPP ÉVIKÉNEK szeretett fia korai és tragikus halála miatt. Szomorú szívvel Krasznai Anikó.

*

„Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!” SCHERBAUER KLÁRI, VIGH ROZÁLIA, FÓRI ANNA, IRIMIE PETRU, MOTOC ELVIRA. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy SCHERBAUER ERZSÉBET KLÁRI (élt 83 évet) hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése február 27-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja lánya Edit és unokája Cristian-Helmut.

 

Címkék: