Gyászhírek 2014.02.26

Gyászhírek 2014.02.26
Ezúton fejezem ki őszinte részvétemet a DÉNES családnak a pótolhatatlan feleség, édesanya, DÉNES IDA óvónő elhunyta miatti gyászukban, aki évtizedeken keresztül oktatta, nevelte nagy szeretettel és odaadással a borsi óvodásokat. Tisztelettel, Pető Csilla tanfelügyelő.

A Kisszántói Református Egyházközség tagjai őszinte megdöbbenéssel értesültek Dénes Károlyné Ida nagytiszteletű asszony korai és hirtelen haláláról. Férjének, gyermekeinek, testvéreinek és a gyászoló hozzátartozóknak a Kisszántói Református Egyházközség nevében a Nt. Presbitérium és Nőszövetség az alábbi bibliai igével kíván gyógyító, krisztusi vígasztalódást: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van” Róma 8,38–39.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, DÉNES IDÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Kovács Marika, Manci néni, Elek, Kinga, Norbert.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermekre és édesanyára, HABINYÁK IBOLYÁRA, aki ma 14 éve megpihent. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha.” Pihenj békében szeretett apukáddal! Szerető anyukád Ibolya és fiad István.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, GÉCZI ANDRÁSTÓL. Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nyugodjon békében! Juci, Vasile és Attila.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a ma hat hónapja meghalt férjre és édesapára, KARACS SÁNDORRA. Ébresztjük a napot, hogy ma szebben keljen, a sírja felett arany fénye lengjen. Amíg ő védett, nem ért minket bánat, köszönjük neked Istenünk, hogy ő volt nekünk. Elhagyott, bár ő nem tehetett róla, szemében csillogott a remény, mi vele együtt bíztunk. Fáj, hogy ennyi volt az élete. Soha el nem felejtő felesége Eta és leánya Editke.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, HOFFMAN RICHÁRD LÓRÁND tragikus körülmények között, 77 éves korában elhunyt. Temetése február 27-én 14 órakor, a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodj békében, drága lélek! Gyászoló családja: felesége, fiai, menyei és drága unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól, nagytatától, HOFFMAN RICHÁRDTÓL, aki oly hamar, búcsú nélkül itthagyott bennünket. Soha nem felejtünk el. Nyugodj békében! Szerető fia Roli, menye Kati és drága, szeretett unokája Ingrid.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól, nagyapától, HOFFMAN RICHÁRDTÓL, aki búcsú nélkül itthagyott bennünket. Soha nem felejtünk el drága tata! Nyugodj békében! Szerető fia Robi, menye Andi és kicsi unokája Dávid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Hoffman családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, Hoffman Richárd elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOFFMAN WALTER RÓBERT kollégánknak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Művészeti Líceum tanári közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, após, jó szomszéd és barát, HOFFMAN RICHÁRD elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Vonház Antal és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOFFMAN RÓBERT tanár úrnak édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagyváradi Művészeti Líceum 11.D. osztálya és osztályfőnöke.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki anyatársamnak és a HOFFMAN családnak a szeretett férj elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Marika és Paul.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa, HOFFMAN RICHÁRD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Ibolya és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a HOFFMAN család minden egyes tagjának, kollégánk, munkatársunk, (H.R.) HOFFMAN RICHÁRD tragikus elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Német Demokrata Fórum Nagyvárad.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a jó szomszédtól, HOFFMAN RICHÁRDTÓL, aki tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Nyugodj békében! Búcsúzik Purda Zoltán és felesége Erzsike és az egész család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Antal Béla és Lukács György.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak a szeretett apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Kinga, Robi és Tomika.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a HOFFMAN családnak a hirtelen elhunyt RIKI bácsi elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Erika, István és Yvette.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, HOFFMAN RICHÁRD LÓRÁND elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében! Anyatársa Kati és apatársa István.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BANDI BÁTYÁTÓL. Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre. A Piheni család.

*

„Kinek édesanyját nem fedi sírhalom, az nem tudja mi az igazi fájdalom.” Elmondhatatlan a fájdalmam, amit ma 1 év óta érzek, mióta imádott édesanyámat, HORVÁTH ZSUZSANNÁT elrabolta tőlünk a kegyetlen halál. „Elmentél életed legszebb korában, itthagytál engem bús árvaságban. Még most is hallom hangodat, érzem kezed, hogy simogat. Soha el nem feledlek, mert édesanyám, nagyon-nagyon szeretlek!” Örökké bánatos lányod Évike, férjed Karcsi, vejed Józsi.

*

„Aki szeretteinek szívében él, az nem halt meg, csak távol van, és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.” (Szent Ágoston) Szomorú négy év telt el, hogy elvesztettük szeretett gyermekünket, LŐRINCZ ILDIKÓ ELVIRÁT. Lelke üdvéért engesztelő szentmisével emlékezünk 2014. február 27-én, délután 17 órakor a Barátok templomában. Nyugodj békében, álmodd fölött őrködjön a szeretet és a csönd.Örökké bánatos szüleid: Lőrincz Elvira és Mihály.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, KRIZSÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak, élt 62 évet). A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához, arra kérlek, hogy odafönt a lelkemért imádkozz. Imádkozz, hogy találkozzunk ha eljön az óra, mikor lelkem Istenhez száll a nagy találkozóra. Nyújtsd felém két karod, oltalmazz mint régen, a boldogság reánk vár odafönt az égben. Pihenjél csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafönt az örök boldogságot. Fejfádra borulok zokogva, sírva, fájó szívvel hagylak ott magadra. Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is megpihenni. Jóságoddal szívemben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Örökké bánatos felesége, fia, menye és unokája.

*

„Ma velem leszel a mennyben.” HOFFMAN RICHÁRD-LÓRÁND, MANGRA VIRGIL-VIOREL. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak szerettük, ID. HOFFMAN RICHÁRD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Barcsa Gyula és családja.

*

Könnyes szemmel megrendülten, fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága fiú, sógor, nagybácsi, unokanagybácsi, PAPP ZOLTÁN LÁSZLÓ (Bihardiószeg) hirtelen betegségben, életének 46. évében elhunyt. Temetése 2014. február 26-án református szertartás szerint d.u. 3-kor a diószegi ó temető ravatalozójából lesz. A bánatos, szerető család.

*

Ma február 26-án, egy éve, hogy a kegyetlen halál elragadta szerettei mellől a legdrágább feleséget, édesanyát és anyóst, HORVÁTH ZSUZSANNÁT (szül. UJVÁROSI). „A hirtelen halál megtörte a szívemet, / Elfogadni muszály, de megérteni nem lehet. / Ránézek fényképedre, látom szemed ragyogni, / Érzem az arcomon a könnyeimet lefolyni./ Ha itt lennél és megkérdeznéd mi fáj, mi bajom, / Azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon. / A halál után jön az örök élet. / Ott majd te vársz rám és én átölellek téged.” Téged soha el nem felejtő férjed Karcsi, gyermeked Évike és vejed Józsi.