Gyászhírek 2014.02.25

Gyászhírek 2014.02.25
„Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.” (Zsolt. 119, 76). Őszinte részvétünket fejezzük ki Dénes Károly borsi lelkipásztor testvérünknek szeretett felesége elvesztése miatti mély fájdalmában. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsa és munkatársai.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, gyermek és testvér, DÉNES KÁROLYNÉ, (született SZÁLDOBÁGYI IDA, óvónő) életének 55. évében elhunyt. Temetése február 25-én 15 órától lesz a borsi református ravatalozóból. Búcsúzik tőle szeretett férje, gyermekei, édesanyja, testvére, rokonai és barátai. A boldog feltámadás reménye alatt, a gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk kedves volt osztálytársnőnk, DÉNES IDA (született SZÁLDOBÁGYI) elhunytáról. Őszintén együtt érzünk férjével, gyermekeivel és az egész rokonsággal. A Nagyváradi Pedagógiai Líceum 1978-ban végzett V.C. osztálya és az osztályfőnöknő.

*

Fájdalommal értesültünk szeretve tisztelt óvó nénink, DÉNES IDA haláláról. Emléke szívünkben örökké megmarad. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A Borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Iskola első osztálya és Bíró Böske tanító néni.

*

A nagyszántói Református Egyházközség tagjai őszinte részvétüket fejezik ki DÉNES KÁROLY református lelkipásztornak és családjának szerettük elvesztésekor érzett fájdalmukban. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él.” (Ján. 11,25)

*

Őszinte részvétünk nt. DÉNES KÁROLY lelkipásztorunknak és családjának a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatt. Özv. Nagy Bálintné és családja.

*

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” (Mt. 5:8). Szomorú szívvel búcsúzunk drága kolléganőnktől, DÉNES IDÁTÓL. Isten adjon vigasztalódást a gyászoló családnak! A szentjánosi óvoda közössége.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk DÉNES IDÁTÓL (DUCITÓL). Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Búcsúzik unokatestvére Tibi és neje, keresztfia Tibike és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉNES KÁROLY lelkipásztornak és családjának a szeretett feleség és édesanya, DÉNES IDA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Bőr Kálmán és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉNES KÁROLYNAK és családjának a szeretett feleség elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Borsi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉNES KÁROLY lelkipásztornak és gyermekeinek a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatti fájdalmukban. A Dutka és Soós család.

*

„Üzenem az otthoni hegyeknek: a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek és nincsen ború, örökkévaló, a víz szalad, a kő marad, a kő marad…” (Wass Albert) Szomorú szívvel búcsúzunk drága barátunktól, DÉNES IDÁTÓL. Emléked örökké élni fog szívünkben! Forgács Imre és családja, Könyves Kálmán és családja.

*

A Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Bihari Lelkészértekezlet tagjainak nevében fejezzük ki együttérzésünket szolgatársunknak, nagytiszteletű DÉNES KÁROLY lelkipásztornak felesége elvesztése miatti gyászában. Vigasztalásul szolgáljon Isten igéje: „Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2 Kor. 5,1)

*

„Úgy mentél, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked immár nyugodjon békében.” Őszinte részvétemet fejezem ki DÉNES KÁROLY lelkipásztornak és családjának a drága feleség és édesanya halála miatti fájdalmukban. A jó Isten adjon nekik erőt és vigasztalódást gyászukban! Molnár Edit.

*

Közel van az Úr a megtört szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 38,18) Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉNES KÁROLY lelkipásztornak és gyermekeinek. Isten adjon vigasztalódást mély gyászukban! Borsi Gyöngyi és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, MATUS ALEXANDRU életének 65. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, február 25-én 14 órakor a Frenţiu kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Nyugodjon békében! Búcsúzik felesége Rozália, gyermekei Mónika, Sanyika, Cristina, Sebi, Victor családjaikkal.

*

Eltelt egy fájdalommal, könnyekkel és szomorúsággal teli év, mióta itthagyott a legdrágább és legjobb férj, KUBIK JÁNOS (volt építész mérnök). Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Bennem él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy végtelen szeretet, amit tőlem soha, senki el nem vehet. Emléked legyen áldott! Örökké bánatos felesége Kati.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, GÉCZI ANDRÁS (BANDI) 75 éves korában, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2014. február 26-án 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. „Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Nyugodj békében! Búcsúztatójára egy szál virággal kérjük megjelenni. Szerető családja: felesége Juci, lánya Jucika, veje Attila és unokája Krisztike.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, KOVÁCS JULIANNA ERZSÉBET (született RAKOVICKY) életének 87. évében, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szerdán, 2014.02.26-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett KOVÁCS JULIANNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özv. Zapota Mária és Baciu Mariana családjával.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett KOVÁCS JULIANNÁTÓL. Nyugodjon békében! Costea Sorin és Dana.

*

Könnyekkel teli, szomorú 6 hét telt el, mióta elvesztettünk a drága férjet, apát, nagytatát, TÓTH SÁNDORT. „Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd,/ Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd./ Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/ Melyet türelemmel viseltél magadba./ Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászolja örökké bánatos felesége Eta, lánya Enikő, kis unokája Deniel.

*

Hét éve hogy szeretett nagybátyám, KOVÁCS JÓZSEF elhunyt. „Te nem haltál meg, csak elmentél egy jobb helyre, de a szívünkben élsz!” Nyugodj békében „Maxi”! Tony és Livia.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, BŐR KLÁRÁRA (szül. NÉMET ILONA KLÁRA), aki ma 1 éve eltávozott közülünk. Ülj le egy percre, gyújts egy gyertyát, gondolj arra, aki most fentről vigyáz reád. A halállal a létnek nem szakad vége. Emlékezz rá, veled marad örökre. Bánatos férje Sanyika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre és nagynénire, BŐR ILONA KLÁRÁRA (szül. NÉMET) aki 1 éve távozott közülünk. Nyugodj békében, álmod fölött őrködjön a szeretet és csönd! Bánatos öcséd Laci, sógornőd Kati, unokaöcséid és családjaik.

*

Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek. Szomorú 3 éve már csak egy fájó emlék lettél VEZSENYI ETELKA (szül. KISS ETA). Szeretettel emlékezünk rád, szívünkben emléked örökké élni fog! Nővéred Irénke, keresztfiad Attila és öcséd János.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága sógornőnkre, NAGY IRÉNKÉRE (Hegyközújlak) halálának 1 éves évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökre őrizzük emlékedet.” Márta, Jani és anyósa Eszter.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett unokahúgomra, NAGY IRÉN JOLÁNRA (Hegyközújlak) halálának 1 éves évfordulóján. Múlnak a napok, telnek az évek, örökre megmarad emléked. Emlékezik rá nagynénje Irén és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága testvéremtől, BÁLINT ÁGNESTŐL (szül. KOVÁCS). Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Nyugodj békében, legyen békés álmod, találd meg odafenn örök megnyugvásod. Búcsúzik tőle Kovács Sándor és családja, Kovács László és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, GÉCZI ANDRÁSTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. A Kulics család, leányaik Viki és Mónika a messze távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk SÜLE ANDREÁRA. Apósa Süle András, sógornői Erzsi és Andi és családjaik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a ma 2 éve elhunyt SÜLE ANDREÁRA. „Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi!/ Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni./ Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni./ Szívetek egy darabja vagyok, amit nem lehet pótolni.” Szerető lánya Csilla és férje Bandi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a TÓDOR családnak (Éradony), a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, TÓDOR MIKLÓS elvesztése miatt. Nyugodjon békében, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Mély tisztelettel, Illés Erzsike és családja.

*

Őszinte részvétünk ELLÁNAK és fiának drága férje, az édesapa, MOLNÁR IMRE elvesztése miatt. Volt kolléganői: Sütő Ibi, Nagy Brigitta, Nagy Magda, Bánffy Neli.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, GÉCZI ANDRÁSTÓL (BANDI). „Búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájdalommal búcsúzik Köllő Béla és Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hónapja utolsó útjára kísértük a szeretett anyát, anyóst és nagymamát, TÓTH ILONÁT (Bihar). „Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, soha nem feledjük el.” Ausztráliában élő szerető lánya Kati, veje Zsiga, unokája Anita és vőlegénye Cris, szerető menye Ibi, unokája Enikő és élettársa András.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 75. évében elhunyt BÁLINT ÁGNES (szül. KOVÁCS, Síter). Temetése kedden, február 25-én 14 órától lesz a síteri kápolnából. Isten óvja csendes álmodat és adjon örök nyugodalmat! Fia Lajos és menye Aranka.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédmamától, BÁLINT ÁGNESTŐL. Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, lenézel ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nyugodj békében! Unokája Andrea, férje Gellért, dédunokája Szintia és Patrik.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett édesanya, feleség, NAGY IRÉN (Hegyközújlak) ma 1 éve búcsú nélkül ment el közülünk. „Könnyes az úz, mely sírodhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésed felett./Az idő múlik, a fájdalom nő,/ Nem hoz enyhülést a múló idő./ Nehéz élni az életet nélküled,/ Feledni téged soha nem lehet.” Fia Zsolt és Daniela, férje Sándor.

*

Fájó szívvel emlékezünk barátnőnkre, NAGY IRÉNKÉRE (Hegyközújlak) halálának első évfordulóján. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk.” Nyugodj békében! Barátnőid Magdus és Gyöngyi.

*

„Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon – s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet.” (2 Tim 1,10) PANAITE CONSTANTIN, CHIPE FLOARE, COSTAS TEODOR, SZILÁGYI ERZSÉBET. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nostop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett feleségem, STEFAN IRMA 79 évesen elhunyt. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk. Temetése szerdán, 2014. február 26-án 13 órakor lesz Tenkén, a református temetőben. Férje Stefan Virgiliu.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, anyóstól és nagymamától, STEFAN IRMÁTÓL. Mindig szeretni fogunk, a szívünkben maradsz örökké. Nyugodj békében! Fia Stefan Marius-Francisc, menye Mihaela, unokái Giorgiana és Dan-Marius. Fájó szívvel emlékezünk a ma 5 éve elhunyt édesanyára, nagymamára és dédmamára, AMORĂRIŢEI ERZSÉBETRE. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia Zoltán, lánya Éva és férje, unokái Cristian, Ramona és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, BEREK ERZSÉBETRE (szül. KINPÁN, Biharfélegyháza). Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BUDEU MIHAELÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Tricotextil SCM munkaközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk az igaz baráttól, MOLNÁR IMRÉTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Gabi, Erzsike, Kati, Éva, Gizi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, KOVÁCS JÓSKÁNAK felesége, ERZSIKE elvesztése miatt. A Buzgucza család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a GÉCZI családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, GÉCZI ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Benyovszki Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MOLNÁR családnak a szeretett férj, édesapa, vő, jó szomszéd és barát, MOLNÁR IMRE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Szeretetteljes segítőkészségét nem feledjük. Nyugodjék békében! Kakucsi István és családja: Ioana, Petru és Doina.

Címkék: