Gyászhírek 2014.02.24

Gyászhírek 2014.02.24
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvéremtől, MOLNÁR IMRÉTŐL, aki tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Nyugodj békében. Id. Cservák Miklós és felesége Mária, ifj. Cservák Miklós és családja.

Szomorú 2 év telt el, hogy a szeretett férj, édesapa, KÁKES EMIL 79 éves korában itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akik őt soha nem feledik, felesége Irénke, lányai Leonóra és Gabriella.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, VARKUCS GYULÁRA halálának hetedik évfordulóján. Egyszer minden út lezárul, Egyszer minden kín elcsitul. Nem marad utánad semmi más, Csak szeretet és hű emlékezés. Felesége Olga, lánya, fia és annak családjai.

*

Szomorú szívvel búcsúzom nagybátyámtól, MOLNÁR IMRÉTŐL (PINDUR). „Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, megy dolgozni imádott. Keze munkáját mindenütt látjuk, Emlékét örökké szívünkbe zárjuk.” Franciska, Öcsi, Dávid, Eszter és sógornője Klári.

*

Köszönetemet fejezem ki mindazon családoknak és az EKE közösség tagjainak, akik megemlékeztek a szeretett férjről, édesapáról, nagyapáról és apósról, LUMP JÁNOSRÓL, akit végakarata szerint Gyergyószentmiklóson helyeztünk végső nyugalomra. Bánatos felesége Marika Magyarországról és az egész család.

*

Könnyes szemmel és mély fájdalommal emlékezem szeretett unokámra, NAGY KÁROLY-ATTILÁRA, aki most egy éve távozott az élők sorából. Szívemben örökké élni fogsz. Anci mama.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokabátyámtól, MOLNÁR IMRÉTŐL. Nyugodj békében! Cservák Sándor és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, gyermek és testvér, DÉNES KÁROLYNÉ, született SZÁLDOBÁGYI IDA óvónő, életének 55. évében elhunyt. Temetése február 25-én 15 órától lesz a borsi református ravatalozóból. A boldog feltámadás reménye alatt, a gyászoló család. Búcsúzik tőle szeretett férje, gyermekei, édesanyja, testvére, rokonai és barátai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOLYA KATALINNAK és családjának a szeretett férj, apa és nagyapa, KOLYA GYULA elvesztése miatti fájdalmukban. A Barkó család.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak MOLNÁR IMRE (PINDUR) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Csarnó László és családja.

*

A borsi Tamási Áron Iskola vezetősége, tantestülete, a Borsszem óvoda személyzete és szülői közössége megdöbbenve értesült a kedves kolléganő, DÉNES IDA óvónő korai haláláról. A családnak vigasztalódást kívánva búcsúzunk.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, NAGY MÁRIÁRA halálának 20. évfordulóján és NAGY LAJOSRA halálának 7. évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírjukra virágaink csokrát. Örökös álmukért elmondunk egy imát.” Lányuk, vejük, unokáik és unokavejeik.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk MOLNÁR IMRÉTŐL, aki búcsú nélkül távozott közülünk. Részvétünk a gyászoló családnak. Fazekas Erzsébet, Lajos, Éva, Ioana és Gábor.

*

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉNES KÁROLY lelkipásztornak és gyermekeinek. Isten adjon vigasztalódást lelki sebeikre! A Pápa, Kubola és Fürtös családok.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, GÉCZI ANDRÁS (BANDI) 75 éves korában, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2014. február 26-án a Steinberger kápolnából lesz. „Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Nyugodj békében! Szerető családja: felesége Juci, lánya Jucika, veje Attila és unokája Krisztike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj és apa, MOLNÁR IMRE (élt 71 évet) tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2014. február 24-én 13 órakor a városi kápolnából lesz. Gyászolja szerető felesége Ella, fia Csaba és barátnője Judit, anyósa Margit.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MOLNÁR családnak a szeretett férj, édesapa, vő, jó szomszéd, MOLNÁR IMRE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Szeretetteljes segítőkészségét nem feledjük. Nyugodjék békében! A Vlaicu család: Maria, Aurelia és családja és Teodora.

*

„Vihar végezte be éltedet, Az Ég fogadja be lényedetÉs az anyaföld tört testedet! Drága Testvérünk! Isten veled!” Szomorú szívvel búcsúzunk DÉNES IDÁTÓL, a nőszövetség oszlopos tagjától. Vigasztalódást kívánunk bánatos férjének és gyermekeinek. Az égi kórusban majd találkozunk! A Borsi Református Nőszövetség és a kórus tagjai.

*

„Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem örökké.” (73/26 Zsoltár) Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy a szeretett feleség és édesanya, DÉNES IDA rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Osztozunk a család mély gyászában. A Borsi Református Egyházközség presbitériuma és gyülekezete.

*

Mély együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak MOLNÁR IMRE (Pindur) elhunyta miatt. Wallner András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MOLNÁR IMRE (Pindur) elhunyta miatt. Az 1962-ben végzett XI. C osztály.

*

Köszönetet mondok azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik szeretett férjem, USZKAI FERENC temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték, és mély gyászomban osztoztak. Nyugodjon békében! Gyászoló felesége Ili.

Címkék: