Gyászhírek 2014.02.20

Akt.:
Gyászhírek 2014.02.20
Őszinte részvétünket fejezzük ki Kupás Évának a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KOVÁCS MAGDOLNÁT (Nagykágya) utolsó útjára elkísérték, reszvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett ÖZV. POP MAGDOLNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A szomszédok a Sovata utcai C21 tömbházból.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden ismerőssel és rokonnal, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, BOROS ISTVÁN életének 82. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, 20-án 14 órakor lesz a városi kápolnából. Búcsúznak: bánatos felesége lánya, fia, unokái és dédunokája.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől, nagynénitől, VASS IRÉNTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vass Kálmán és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó testvérünkre, KISS MARGITRA (élt 74 évet), akinek jóságos szíve 6 hete szűnt meg dobogni. Nyugodj békében, drága testvérünk! Nővére, öccse és azok családjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VIDA ZSUZSANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Bauman család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VIDA ZSUZSANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében! A Bekő és Cseh család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. BIHARI JÓZSEFRE (Székelyhíd) halálának tizenötödik évfordulóján. Örökké bánatos felesége, leánya és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezem LADÁNYI SÁNDORRA halálának 1. évfordulóján. „Csendre int az élet, mert 1 éve egy álom véget ért, neked otthonod az ég lett, s a fájdalom az enyém. Távol vagy tőlem mégis oly közel, mert szívem mélyén rejtettelek el.” Felesége Irénke.

*

Szomorú szívvel emlékezem a szeretett édesapára, nagyapára, apósra, LADÁNYI SÁNDORRA. „Egy éve van már annak, hogy tőlünk elmentél, itthagytál minket, búcsút nem vettél. A világ legjobb apája voltál, számtalanszor hullott már könnyem, de neked ott már sokkal könnyebb, megpihent a szíved mindörökké.” Én mindig szeretlek és soha el nem feledlek! Leányod Csilla, drága unokáid Armin, Carla, unokavejed Nelu.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 13 éve elhunyt édesanyára, nagymamára és dédmamára, SZABÓ IRÉNRE (szül. MEZEI). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Irénke, unokája Csilla, dédunokái Armin, Carla, unokaveje Nelu.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, szerető édesapára és nagyapára, KISS GÁSPÁRRA(Biharpüspöki), aki 4 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy jó férj és édesapa milyen nagy kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Bánatos feleséged Juliska, lányaid Irénke és Editke és szerető unokád Tibi.

*

„Elfeledni téged nem lehet, Csak megtanulni élni nélküled.” Szomorú, feldolgozhatatlan két év telt el azóta, hogy szeretett gyermekünk, KISS DÁVID-GYULA (élt 20 évet, Margitta) itthagyta szeretteit. „Nem vársz már bennünket, ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel. Reménykedünk abban, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.” Emléke legyen áldott, pihenése olyan mint egy zavartalan álom! Emlékezik rá örökké összetört szívű édesanyja és nagymamája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától, LACZIKÓ JULIÁNNÁTÓL, aki 57 év után tragikus hirtelenséggel hunyt el. Temetés pénteken, február 21-én 14 órakor a városi kápolnából. Isten nyugtassa békében. Lánya Izabella, veje Dan és kis unokája Dávid.

*

Szomorú 2 éve ma, hogy örökre itthagytál bennünket KUN SÁNDOR. Nélküled üres és rideg lett otthonom, / Nincs kivel megosszam örömöm és bánatom. / Istenem, de nehéz egyedül lenni, / Valakit mindenütt csak keresni, / Keresni, aki már nem jön többé, / Valakire emlékezni örökkön örökké. / Mert az, akinek nincs egy igaz párja, / Az olyan, mint egy kóbor kutya. / Az életet oly egyedül járja. Emlékeznek rád: feleséged Juci, gyermekeid Sanyi, Éva, Attila, Izabella és 5 unokád.

*

Megrendülve értesültünk a szeretett VASS IRÉNKE néni eltávozásáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Bódi család és mama.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki PAPP néninek és a VASS családnak a szeretett gyermek, feleség és édesanya, VASS IRÉNKE halála miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében, Veres László és Klára.

*

Együttérzésünket fejezzük ki barátnőmnek, EDINÁNAK és családjának szeretett édesanyja, VASS IRÉNKE elvesztése miatt érzett gyászában. Veres Tünde és párja Sebi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk édesanyánkra, ANTALFFY GABRIELLÁRA halálának 4. évfordulóján. Adj uram örök nyugodalmat neki! Megemlékező szentmisét tartanak lelki üdvéért február 22-én délután 17 órakor a Barátok templomában. Szerető lányaid Sipos Mária és Colţea Gabriela.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek ID. BIRÓ JÓZSEF temetésén. Özvegye és gyermekei.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a felejthetetlen barát, VASS IRÉN (BABI) elhunyta miatt. Szarka Árpád és Edit.

*

Fájó szívvel emlékezem drága barátnőmre, ANTALFFY GABRIELLÁRA (nyug. törvényszéki bíró) halálának 3. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökre őrizem emlékedet. Comendat Juliana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KUPAS családnak szerettük, KUPÁS SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Manyi, Sanyika, Sanci keresztfiúk Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja utolsó útjára kísértük el a szeretett feleséget, anyát, nagymamát, dédnagymamát, SZABÓ ROZÁLIÁT (élt 77 évet). Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja örökké bánatos férje, lánya, unokája, unokamenye és dédunokája.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt osztálytársunknak, VASS SÁNDORNAK szeretett felesége, VASS IRÉN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott. A volt osztálytársak.

*

„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiának fogják hívni.” SUCIU GHEORGHE, CORNEA ALEXANDRU, PETCA MARIOARA, DRINDA NICODIN. Részvétünk a gyászoló, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló VASS családnak kedves kollegánk és szomszédunk, IRÉNKE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Csucsuj család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, édesanyára, FIOLA KATALINRA, aki 4 éve nincs közöttünk. Emlékét megőrzik gyermekei családjaikkal, szülei és testvérei.

*

Már nincsenek szavak melyeket suttog a szád. Ma lehajtott fejjel emlékezünk rád PALLAG JULIANNA halálodnak 5. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 6 hónapja utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, BARÁT ISTVÁNT. „Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét örökké szívünkbe zárjuk.” Bánatos felesége és családja.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a 6 hónapja elhunyt legdrágább „Édesanyára”, PÁL IRÉNRE (szül. RÉZIK). „Beteg teste megpihenni tért, Nehéz út volt, amit ő megélt. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben örökké él és ott is marad.”Emlékezik, lánya Emike, fia Tibi, menye Kati, veje István, unokái Renike, Kristóf. Örökké szeretünk bárhol legyél.

Címkék: