Gyászhírek 2014.02.18

Gyászhírek 2014.02.18
Szomorúan emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, PAP MATILDRA (szül. Érselénden) halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében! Bánatos családja.

Fájó szívvel emlékezünk FAUR JÓZSEFRE (volt mezőtelegdi lakos) halálának 1 éves évfordulóján. „Fájdalom költözött 1 éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed, nem lehetünk mi már soha többé veled. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk téged most és mindörökre.” Szerető lányod Edit, vejed Pisti, unokáid Isti, Edita.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága édesanyám, PETRI IRÉN (Hegyközszáldobágy) életének 80. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. „Nem látom már két szemét, nem fogom már két kezét, nem intett búcsút, csak csendben itthagyott, hiába kértem, nem válaszolt. Az élet csendben megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” Temetése február 18-án 14 órától lesz a hegyközszáldobágyi kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos lánya Irénke.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédmamától, PETRI IRÉNTŐL. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Nyugodj békében, legyen békés álmod, Találd meg odafent örök megnyugvásod.” Gyászoló unokája Kinga, férje Zsolt és dédunokája Zoya.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédmamától, PETRI IRÉNTŐL. Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, lenézel ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nyugodj békében! Unokája Tamás, felesége Andrea, dédunokái Petra, Krisztina és Gergő.

*

Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk a ma 2 éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, anyósra, KISS LIDIÁRA. „A csillagokkal együtt őrzöm majd az álmod, / Megkérem a szelet, hogy fújja el bánatod. / Ott leszek a holdfényben, mely szelíden simogat, / Az angyalokkal együtt kísérjük utadat. / A mennyországból is vigyázok reád, / Mert ott is én maradok az édesanyád.” Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. Bánatos lányai, vejei és unokái.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk jó barátunktól, DR. H.C. HANS RÖSCHTŐl, Nagyvárad tiszteletbeli polgárától, aki a Nagyvárad Villingen-Schwenningen testvérváros baráti társaságnak a vezetője volt. Több mint 21 éven keresztül segítette a Bihar megyei Német Demokrata Fórum tagjait. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a bánatos családnak. A Bihar megyei Német Demokrata Fórum.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nagyapa és dédnagyapa, ID. BIRÓ JÓZSEF (élt 77évet) hirtelen elhunyt. Gyászolja az egész család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség és anya, SZABÓ KLÁRA 60. életévében hirtelen távozott tőlünk. Temetése ma, február 18-án 12 órakor a nagyváradi temető városi ravatalozójától. Szerető férje és gyermekei.

*

Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy a szeretett fiú, testvér, unokatestvér, nagybácsi, SZÉKELY LÁSZLÓ (Biharpüspöki) életének 54. évében hirtelen elhunyt. Őt soha el nem felejtő gyászoló családja.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyámtól, nagymamánktól és anyósomtól, ÖZV. POP MAGDOLNÁTÓL. Utolsó útjára a Steinberger kápolnából, február 19-én, szerdán 12 órakor kísérjük. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Fia Józsika, menye Éva, unokái Márk, Andrea, Mercédesz, Ferenc és Szilveszter.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, PÉNTEK JULIÁNNA életének 77. évében elhunyt. Temetése február 18-án, kedden 15 órakor Nagyszalontán. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és apóstól, CSÉKY LÁSZLÓTÓL, aki 66 év után tragikus hirtelenséggel hunyt el. Temetése kedden, február 18-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében. Fia Krisztián, menye Natalia és unokája Namira.

*

„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.” PETRI IRÉN, CSÉKI LÁSZLÓ, GÁL ZSIGMOND, PÉNTEK JULIÁNNA, POP MAGDOLNA, SOPOTA SALVINA, BRATA ANA, BUGHIU FLOARE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Papp József barátunknak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A BN-Ferrogar és a biharpüspöki labdarúgó öregfiúcsapatok tagjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ MISI osztálytársunknak és családjának szeretett felesége, DR. SZABÓ KLÁRA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az 1969-ben Szalontán érettségizett XII.E osztály és osztályfőnöke, Klein Olga.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt szeretett férjre, apára, nagyapára és bátyusra, FÁBIÁN IMRÉRE (GÓBÉ). Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Örökké bánatos családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki RÁCZ ANIKÓ kolléganőnknek szeretett édesapja halála miatt. A kollégák részéről.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága FAUR JÓZSEFRE (Mezőtelegd). „Ha emlegettek köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már jó helyen vagyok.” Sosem feledünk téged! Bánatos felesége, lányai, vejei, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre és nagybácsira, BÖSZÖRMÉNYI FERENCZ-ÖCSIRE (Diószeg), halálának 7. évfordulóján. Nyugodjon békében! Testvére Piros és unokahúga Katika családjával.

*

Köszönetet mondunk azoknak, akik eljöttek BALÁZS TERÉZ (szül. RUSZT, Hegyközszentmiklós) temetésére és azoknak, akik sokat segítettek a temetés lebonyolításában. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk SZŰCS JULIANNÁRA (szül. PUSZTAI) halálának 1 éves évfordulóján. Téged soha nem feledő testvéred Mária, annak gyerekei Marika, Magdi, Jancsi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, tatára és nagytatára, NYISZTOR JÁNOSRA halálának 1 éves évfordulóján. „Virágot viszünk egy néma sírra, De őt már ezzel nem hozhatjuk vissza.” Bánatos felesége Mária, lánya Marika és családja, Magdi és családja, fia Jancsi és családja.

*

„Sohasem halványul szívünkben emléked, Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre és nagynénire, KOLOZSI ILDIKÓRA (szül. LŐRINCZ), aki 4 éve búcsú nélkül távozott közülünk. Nyugodj békében, álmod fölött őrködjön a szeretet és csönd! Bánatos nővére Anikó, unokaöccsei Öcsi és Robi családjával.

*

„A test pihen vermében hallgatag, rögök nyugalmas sorsát éli lenn, szétoszlik, szomjas gyökér felissza s zöld lobogással tér újra vissza.” (Radnóti) Lelkünkben máig is mély fájdalommal emlékezünk a négy éve elhunyt szeretett gyermekünkre, LŐRINCZ ILDIKÓ ELVIRÁRA, akinek távozása mély sebet ejtett szerettei szívében. Engesztelő szentmisével reá emlékezünk 2014. február 27-én, délután 5 órakor a Barátok templomában. Örökké bánatos szülei: Lőrincz Elvira és Mihály.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak CSÉKI LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett fájdalmában. Vaska Cristian és Mónika, a Vaska család.

*

Hat éve, hogy OKOS KÁLMÁN (Vajda) meghalt. Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, Olyankor mindig könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út, mely neked jutott, Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított. Nem feledjük soha jóságos, szerető szívedet. Gyászoló családod.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett testvér, SCORŢEA IOAN életének 79. évében elhunyt. Temetése szerdán, február 19-én 13 órakor lesz Szalárdon, a református kápolnából. Bánatos testvére Mária.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt édesanyára, nagymamára, dédmamára, KONTA ZSUZSANNÁRA (Hegyközkovácsi). Emlékét örökké szívünkbe zárjuk. Nyugodjon békében! Fia, menye, unokái, unokamenyei és dédunokái.

Címkék: