Gyászhírek 2014.02.19

Akt.:
Gyászhírek 2014.02.19
Együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak SZELEZSÁN MÁRIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Wallner András.

Fájó szívvel búcsúzunk a legjobb édesanyától, JANCSEK MARGITTÓL. „Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.” Búcsúzik tőled fiad Gyuri, lányod Gyöngyi, vejed Ernő és unokád Dávid.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a KUPÁS családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, KUPÁS SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Csegődi Géza és családja.

*

Részvétünket fejezzük ki kedves kollégánknak, USZKAI ILONÁNAK férje hirtelen elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A nagyváradi Vízminőségi Labor munkatársai.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak volt kollégánk, CSÉKY LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett férjem, USZKAI FERENC 59 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2014. február 20-án 12 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja felesége Ili.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett GÁL ZSIGMOND életének 82. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, február 20-án 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Felesége és gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, a keresztapától, USZKAI FERENCTŐL (élt 59 évet). Sógora Józsi, sógornője Kati, keresztgyermekei Noémi és Lóránt.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeretteink, SZILÁGYI ÁGNETA 92 éves, és BARTALIS EMMA 68 éves korában, tragikus hirtelenséggel eltávozott szeretteik köréből. Temetésük ma, február 19-én déli 14 órakor a síteri temető ravatalozójából. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VIDA GYULA szomszédunknak és családjának, a szeretett feleség, édesanya és nagymama, VIDA ZSUZSANNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Tisztelettel a Iordache család.

*

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” VASS IRÉN, USZKAI FERENC, SZILÁGYI AGNETA, BARTALIS EMMA, SERES BORBÁLA, BALA CAROLINA, CVASI LONGIN, TODEA MARIA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, KUPÁS SÁNDORTÓL (élt 62 évet). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Temetése 2014.02.20-án 13 órakor a szalárdi református temetőben. A gyászoló család, neje Éva, fiai Sándor és Árpád, unokája Sanyika.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk bátyámtól, KUPÁS SÁNDORTÓL (Szalárd), aki életének 62. évében örökre itthagyott bennünket. Bánatos húgod Enikő, sógorod Miki, és Norbi.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek és vő, MARKUS ISTVÁN (KUZSI) visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerettei.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, GUBA ADÉLRA (szül. ALBU, Diószeg), halálának 15. évfordulója alkalmából. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami megmarad szívünkben, a szeretet!… Nyugodjon békében! Bánatos édesanyja Albu Eszter, drága lányai Somogyi Erika és Tutor Adélka, unokája Somogyi Krisztina, vejei Somogyi György és Tutor Imre, testvérei Kiss Eszter és Biró Erzsébet és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor szeretett édesapám, HORVÁTH MIHÁLY 6 hónapja búcsú nélkül ment el közülünk. „Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Nehéz élni az életet nélküled, feledni téged soha nem lehet.” Isten őrködjön a pihenésed felett! Fiad Zsolt, menyed Cristina.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk a ma 6 hónapja hosszú betegségben elhunyt férjre, édesapára, nagytatára, HORVÁTH MIHÁLYRA. „Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád.” Isten óvja csendes álmodat és adjon örök nyugodalmat! Bánatos felesége Kati, gyerekei, unokái, menyei.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szerettünkre, FINANT ERZSÉBETRE halálának 8. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy reményünk van, mely éltet és vezet, Hogy egyszer még találkozunk veled.” Nyugodj békében! Örökké bánatos férje Tibi, fia Barna, menye Emike, unokája Robika és anyatársa Emma.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett keresztfiútól és unokatestvértől, GAZSI IMRÉTŐL (Érmihályfalva), aki hosszú szenvedés után megpihent. Osztozunk a család mély fájdalmában. Keresztanyja, unokatestvérei János és Enikő családjaikkal Nagyváradról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunknak, CSORBA DÁVIDNAK és családjának a szeretett nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A XI. B osztályközössége és osztályfőnöke.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KOVÁCS MAGDA (nagykágyai lakos) életének 82. évében hazatért megváltó urához. Szeretett halottunktól 2014. február 19-én 14 órakor veszünk végső búcsút a nagykágyai temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él! Gyászolják őt gyermekei: Enikő, Imre, Zoltán, menye, veje és unokái.

*

„Annyira akartam élni, A betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek!…” Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett nagymamánktól, KOVÁCS MAGDÁTÓL. Szívünkben örökké élni fogsz! Unokái Isti és Jancsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, NAGY JULIANNA (Csokaly) életének 74. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán 2 órakor, a csokalyi temetőben lesz. Búcsúzik tőle fia, menye, unokája és a rokonság.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAP néninek, ÖCSINEK és EDINÁNAK a drága gyermek, feleség és édesanya, VASS IRÉN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Lakótársaik a December 1. tér 25. tömbház C lépcsőházából.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden ismerőssel és rokonnal, hogy a szeretett gyermek, feleség, édesanya, VASS IRÉN életének 59. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, február 20-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik bánatos édesanyja Irénke, férje Öcsi és lánya Edina.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, FLORIAN VLAICU tanárra. Nyugodjék békében és az örök világosság fényeskedjék Neki! Az ortodox vallás szerinti Parastast 2014. február 22-én, szombaton mutatjuk be érte a Sz. F. M. M. Gheorge, Parcul Traian-beli templomban 10,30 órakor. Felesége Mária, leánya Aurelia, férje Richard, unokái Anda-Claudia, férje Oliver, Vlad-Mihai, leánya Teodora, barátja Laurenţiu.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VASS SÁNDORNAK és családjának, szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei Nyugdíjpénztár vezetősége és munkaközössége.

Címkék: