Gyászhírek 2014.02.14

Gyászhírek 2014.02.14
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől, ÖZV. POP JOLÁNTÓL (szül. FATUSAN). Emlékedet örökké szívünkben őrizzük. Húgod Bordás Erzsébet, sógorod Imre, ifj. Bordás Imre és családja, Lökös Tímea és családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki POP KATALINNAK és családjának anyósa, ÖZV. POP JOLÁN elhunyta miatt. Fájdalmukban osztozunk. Sógora Pisti, húga Enikő és keresztfia Tomi.

*

Megrendült szívvel fogadtuk a szomorú hírt, hogy ÖZV. POP JOLÁN életének 79. évében hirtelen elhunyt. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle násza Kreiner Albert és felesége Kati.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anyós, nagymama, ÖZV. POP JOLÁN (szül. FATUSAN, Érselénd), 79. évében elhunyt. Temetése február 14-én 12 órától a városi temetőben a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle szerető menye Kati és szeretett unokái Cristian, Mónika és barátja Robi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BORDÁS ERZSÉBET és POP KATIKA családjainak a szeretett testvér, sógornő, anyós, nagymama, nagynéni, POP JOLÁNKA néni elvesztése miatti fájdalmukban. Az Őssi Református Egyház lelkészei, a presbitérium és a nőszövetség.

*

PÁSZTOR JULIANA már nyolc éve elmentél de még naponta hiányzol. Férje.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ZELINA MÁRIÁRA (szül. DUNAI) halálának 5. évfordulóján. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, csendes álmodat nem zavarja senki. Életed elszállt mint a virágillat, de emléked szívünkben örökké megmarad. Nyugodj békében. Téged soha nem feledő bánatos férjed János, két fiad, két menyed, unokáid és nővéred.

*

Szomorú 3 év telt el azóta, hogy örökre itthagyott bennünket ID. RÖFF JENŐ. Nélküled üres és rideg lett otthonom, / Nincs kivel megosszam örömöm és bánatom. / Istenem de nehéz egyedül lenni, / Valakit mindenütt csak keresni. / Keresni, akit már nem jön többé, / Valakire emlékezni örökkön örökké. / Mert az akinek nincs egy igaz párja, / Az olyan mint egy kóbor kutya, / Az életet oly egyedül járja. Emlékeznek rá felesége Erzsike és az egész család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KULCSÁR IMRÉRE (Székelyhíd). Három éve annak a szomorú napnak, mikor itthagyott bennünket. Soha nem feledünk. Unokaöccseid Sándor, Imre, Győző és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, BÓDIS ILDIKÓRA halálának hatodik évfordulóján. Emlékét örökké őrizni fogjuk szívünkben. Bánatos családja.

*

„Már nincsenek szavak melyeket suttog a szád. Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád.” Őszinte részvétünk és együttérzésünk a DOBÉ családnak DOBÉ GUSZTÁV (Budaőrs) elvesztése miatt ért mély fájdalmában. Kegyelettel Weinberger Iván és Emmi.

*

„Szétszórt a sors mint szél a port, de szívünk nem feled.” Őszinte részvétünk és együttérzésünk a DOBÉ családnak DOBÉ GUSZTÁV (Budaőrs) elvesztése miatt ért mély fájdalmában. Volt osztálytársai a 4 Sz. Fiúközépiskola X.A. osztálya (1954–1955-ben végzettei).

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága SZECSKU ERZSÉBETRE, a szerető feleségre, gondoskodó édesanyára, törődő nagymamára és a jószívű anyósra. Virágot viszünk egy néma sírra, / De őt már ezzel nem hozhatjuk vissza, / Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, / Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni, / Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, / Hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Férjed Szecsku Géza, lányaid, unokáid és vejeid.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett barátom, KOLOZSVÁRI IULIU 72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2014. február 14-én 11 órakor a Rulikowski temetőben. Emléke szívünkben él. Calman Gheorghe és családja.

*

Ma 8 éve annak a szomorú napnak, amikor drága édesapánk, SZŐCS JÁNOS szíve megpihent. A sors könyvébe így volt megírva, nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara. Nyugodj békében. Szerető lányod Erika és családod.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, ID. PAP JÁNOS temetésén részt vettek, jelenlétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, testvér, nagybácsi, keresztapa, sógor, ID. SZÉKELY ISTVÁN 84 éves korában hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése február 15-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” KOLOZSVÁRI GYULA, FITERA IOAN, CÂMPEAN VERONICA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. (Szt. Ágoston) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a Caritas Catolica jótevője, egyik fő támogatója, Nagyvárad díszpolgára, DR. HANS RÖSCH (Villingen, Németország) életének 87. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelke üdvéért engesztelő szentmise lesz 2014. február 17-én, hétfőn a nagyváradi római katolikus püspöki Székesegyházban d.u. 17 órakor. RIP. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja utolsó útjára kísértük el a szeretett gyermeket, férjet, apát, apóst, testvért, sógort, keresztapát, IFJ. PEREI KÁROLYT (élt 55 évet). Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja örökké bánatos édesanyja, felesége Magda, fiai Karcsi és Csabi, menyei Anita és Csilla, testvérei Irénke és Kati, sógorai Imre és Tibi, sógornője Ibi és családja, keresztgyermekei Kata, Pisti, Gyuri és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOVÁCS LAJOSRA halálának 4. évfordulóján és KOVÁCS LAJOSNÉRA, (szül. TOLNAI ERZSÉBET) halálának 1. évfordulóján (Bihardiószeg). „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökre őrizzük emléketeket.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk GÁLL ERZSIKÉRE (Székelyhíd) halálának ötödik évfordulóján. „Tied a csend, a nyugalom, miénk a bánat és a fájdalom. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben megmarad fájó emléked.” Szerető testvérei, sógorai és családjai.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, gyermekre, testvérre, LAKATOS CSILLÁRA (Hegyközszáldobágy) halálának harmadik évfordulóján. „Csak az hal meg, akit eltemetnek, örökké él, akit szeretnek.” Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Gyászoló családja.

*

Könnyes szemmel állunk meg sírodnál, te nem szólsz, de mi érezzük, hogy hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben örökké létezel. Emlékezünk édesapánkra, SZABÓ KÁROLYRA halálának 3. évfordulóján. Fia Karcsi, lánya Tünde, menye Edit, veje Radu, unokái Erik, Alexa, Raul és Patrik.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett férjemre, ID. SZABÓ KÁROLYRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. Bánatos felesége Magda.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GYENGE MARIKÁNAK és családjának a szeretett férj, nagybácsi, GYENGE KÁROLY elhunyta miatt fájdalmukban. Nyugodjon békében! Dr. Molnár Ernő és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LUMP JÁNOS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az E.K.E. 91 vezetősége és tagsága.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, KOLYA GYULÁTÓL. Édesapánk sírja felett arany fénye lengjen, amíg ő védett, nem ért minket bánat. Köszönjük neked Istenünk az édesapánkat, elhagyott bár ő nem tehetett róla. A halál a búcsú legrosszabb módja, elragadta tőlünk és nem tehetünk semmit, amikor sírunk, nem vigasztal senki. Búcsúzik fia Zsolt, felesége Olga, unokái Kinga és Krisztofer, barátnője Krisztina.

*

Mérhetetlen fájdalommal tudatom, hogy szerető fiam, KOLYA GYULA (Bihar) türelemmel viselt, hosszú szenvedés után 57 éves korában hazaköltözött megváltójához. „Tied a csend és nyugalom, miénk a könny és fájdalom. Beteg szíved megpihent már, de lelked még mindig itt közöttünk jár.” Örökké bánatos édesanyja és élettársa Lajos bácsi.

*

Szomorú szívvel búcsúzom bátyámtól, KOLYA GYULÁTÓL, aki hosszú szenvedés után megpihent. Búcsúzik tőle testvére Zoltán és neje és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett sógorunktól, a keresztapától, KOLYA GYULÁTÓL, aki csendesen megpihent. Hosszú szenvedés után most már békésen él szívünkben tovább. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle sógora Sándor, sógornője Margit és keresztfiai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, KOLYA GYULÁTÓL. „Soha nem halványul szívünkben emléked, Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Még nagyon fáj, s örökre így marad, Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Fia Öcsi, felesége Beáta és unokája Bence.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom szeretett férjemtől, KOLYA GYULÁTÓL (Bihar), aki hosszú szenvedés után, életének 57. évében megpihent. Temetése február 14-én du. 14 órakor lesz a bihari református kápolnából. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Tied lesz a csend és a nyugalom, Mienk lesz a könny és fájdalom. Búcsúzik tőled szerető feleséged Katalin.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, KOLYA GYULÁTÓL. Emlékét örökké szívünkbe zárjuk „Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen keze, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk Emlékét, míg élünk, szívünkbe zárjuk.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle fia Pisti, menye Mónika és unokája Szofia.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, BODÓ IRÉN hosszú betegség után elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jancsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BODÓ IRÉN hosszú betegség után elhunyt. Búcsúznak tőle testvérei Miklós, Rózsika, sógornője Kati és családjaik.

*

Szívemben soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, NAGY SÁNDORNÉ JUHÁSZ IRÉNKÉRE, aki ma 9 éve búcsú nélkül távozott közülünk. „Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, a hiányodat nem pótolja semmi sem. Nélküled üres és rideg lett otthonom, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Úgy lennél jó, ahogy voltál, csak még lennél, csak még volnál. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden ami a múltból megmaradt. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos férjed Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, ÁKOM ILONÁRA (szül. GAJDÓ) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt! Bánatos férje, Jóska és fia Laci.

*

A temető csendjében csendes kis sírhalom, vár ott engem, oda van temetve az én drága gyermekem, SANYIKA. Ajándék helyett ma virágot veszek, otthonod helyett a temetőbe megyek. Ma sem tudom megérteni miért került oda, pedig még csak 13 volt az éveinek száma. Könnyekkel állunk sírod felett, mert a koporsó bezárta a legdrágább kincsemet. Ha le tudnám írni 11 éve a szívem bánatát, azt megsiratná az egész világ. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökre megmarad emléked. Könnyes szemmel gondolunk rád! Örökké bánatos édesanyád, nagymamád és István.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy a drága édesanya, nagymama és dédi, ÖZV. ZSUGÁN MAGDOLNA (szül. CSERNA, Székelyhíd) örökre megpihent. „Ezen a napon minden más, Újra mélyen érint meg a gyász, Nincs már velünk együtt, Kit ismertünk és szerettünk, Ma lélekben újra együtt lehetünk.” Örökké bánatos családja.

*

„A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.” Ma hat hete alussza örök álmát ISPÁN IRÉN, (szül. UGRAI, Hegyközcsatár), a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama. Isten óvja csendes álmodat és adjon örök nyugodalmat. Bánatos férje, fia, lánya, menye, veje és két unokája.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ JÓZSEF-BÁLINTRA (Hegyközújlak), aki ma lenne 60 éves, halálának második évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, Hogy egyszer még találkozunk veled.” Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk BALOG ERZSÉBETRE (Érkeserű) halálának 1. évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova, Ami elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírodra virágaink csokrát, Örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfelejteni téged soha nem lehet, Te voltál a jóság és szeretet.” Emlékezik rá férje Barna és a Horváth család.

*

Holnap, február 15-én lesz az évforduló, 1996, a szomorú fájdalmas nap, mikor elment közülünk a legjobb nagymama, WEISS JULIA (JUTKA). Picikém mindig gondolunk rád. Nyugodj békében. Julika, Marika, Tibi, Andy.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága testvér, édesapa, nagyapa és rokon, ID. SZABÓ ISTVÁN (volt nyug. Bankinspektor) 75 éves korában váratlanul eltávozott az élők sorából. Temetése 2014. február 15-én 14 órakor Nagyszalontán lesz. Nyugodjon békében! Emlékét megőrzi a bánatos család.

*

Mély fájdalommal a lelkünkben emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagytatára, MADARÁSZ JÁNOSRA, aki február 16-án lesz 2 hónapja, hogy itthagyott bennünket. „E földi életem hogyha elgondolom, Volt béke, s küzdelem, öröm és fájdalom, A titkos szenvedést el nem árulhatom, Isten jóságát meg nem hálálhatom.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége Ildikó és családja.

*

Megrendülten értesültünk a szeretett GYENGE KÁROLY haláláról. Részvétünk Marikának és családjának. Szabó Mihály és Ottilia.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, VARGA ZOLTÁN IMRÉTŐL (élt 46 évet). Temetese 2014.02.15-én 12 órától a városi ravatalozóból. Búcsúzik tőle édesanyja és ismerősei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA IRÉNNEK szeretett fia elvesztése miatt. Berta Béla és családja.

Címkék: