Gyászhírek 2014.02.13

Gyászhírek 2014.02.13
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt osztálytársunk, Dr. Gönczy István hirtelen halála miatt. Az osztálytársak nevében, Makai Zoltán.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak GYENGE KÁROLY elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Riesz család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt szeretett gyerekünkre, SIFT LÁSZLÓ ADRIANRA. Lelkünkben örök fájdalommal emlékezünk ma rád. Bánatos szüleid Gabriella és László.

*

Fájó szívvel emlékezünk imádott unokánkra, SIFT LÁSZLÓ ADRIANRA. Emléked ragyog, mint a fényes csillag. Örökké gyászoló nagyszüleid Ila mama, Foi mama, Hajnal, Laci és Gyuri tata.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LUMP JÁNOS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Jakab György és Sultész János.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága apára, nagyapára, ID. BUDAI SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben! Bánatos fia Sándor és unokája Sanyika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 10 éve elhunyt édesanyára, nagymamára, dédmamára, TÓTH JOLÁNKÁRA (Nagykágya). Emlékét örökké szívünkbe zárjuk. Nyugodjon békében! Szeretett lánya, unokái és dédunokája.

*

Szeretettel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, PÁSZTAI KÁROLYRA halálának 20. évfordulóján. Fia Zoltán és a Pásztai család, leánya Annamária és a Bényei család.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett édesapa, após, PISKI GÉZA (Bihar) ma 1 éve búcsú nélkül ment el közülünk. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Lánya Éva és veje Zsolt.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett élettársra, nevelőapára, PISKI GÉZÁRA (Bihar) halálának 1. évfordulóján. „Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Nehéz élni az életet nélküled, feledni téged soha nem lehet.” Élettársa Margit, nevelt lánya Anita és barátja Karcsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, ÖZV. BALOG RÓZÁTÓL (Biharszentjános). „Itthagytál minket, elmentél csendesen, drága szíved a mennyben megpihen. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.” Búcsúzik tőled húgod Piroska, férje Gyula, fiuk Robi és barátnője Bea.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzom nagymamámtól, ÖZV. BALOG RÓZÁTÓL (Biharszentjános). „Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, nem hallottuk utolsó sóhajod. Fáradságos életeden át miénk volt minden gondolatod, mindent megtettél értünk, halál lett a vége. Kérjük az Úr Jézust vegyen kegyelmébe.” Nyugodj békében! Búcsúzik tőled unokád Kinga, férje Öcsi és dédunokáid Árni és Petra.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy drága anyukám, ÖZV. BALOG ROZÁLIA (Biharszentjános) életének 77. évében elhunyt. Temetése február 13-án, csütörtökön 13 órakor lesz a biharszentjánosi ravatalozóból. „Itthagytál anyukám, és én hiába nyújtom feléd kezem, már nem érhetlek el. Fognálak, ölelnélek újra magamhoz, de már csak emlék a lényed. A szó, a mosoly mely arcodon látszott, már csak szívemben énekel. Gyötrő kín szaggatja lelkem, kitépném magamból, de nem tudom. A fájdalom tépi szét szívem, mert már nem lesz több alkalom, hogy kimondjam „szeretlek”, drága anyukám!” Búcsúzik tőled szerető gyermeked Marika és vejed Laci.

*

Fájó szomorúsággal tölt el a tény, hogy gyermekkori igazi barátnőm, BÓDIS ILDIKÓ hatodik éve, valóságból, emlékké vált. Együtt töltött fiatalságunkat örökké felidézem. Mari.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAP JÁNOSNAK és családjának, a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Mihály István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, a keresztapától, GYENGE KÁROLYTÓL, aki 80. évesen megpihent. A Molnár család.

*

Fájó és megtört szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, GYENGE KÁROLYTÓL, aki súlyos szenvedés után 80. évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 13-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából, hantolása Váradpósán. Felesége Marika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága anyukára, mamára, dédire, MONOSZI ESZTERRE halálának 4. évfordulóján. Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Pihenése legyen csendes. Lánya, unokái, dédunokái, unokavejei és unokamenyei.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, SALÁNKI ARANKÁT (szül. ZAHU) utolsó földi útjára elkísérték és fájdalmukban, gyászunkban mellettünk álltak. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férjem, SZABÓ ANDRÁS (CET, volt technikus dolgozó) 76 éves korában örökre megpihent. Temetése 2014. február 14-én, pénteken 14 órakor lesz a  biharpüspöki temetőben. Drága emléke szívünkben él. Gyászoló felesége Ibolya, anyósa Emma.

*

Fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nagybátyánk, SZABÓ ANDRÁS életének 76. évében elhunyt. Pihenése legyen békés, örök nyugalom. Unokaöccse Daczo Ferenc és családja.

*

„Boldogok akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.” SZÉKELY ISTVÁN, POP IOLANDA, POP PETRU, BARBUCEANU SUSANA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KISS SÁNDORRA, aki egy éve hagyott itt bennünket. „Nem múlnak ők el, kik a szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Gyászolja öccse Gábor, sógornője Babuci és keresztlánya Andi.

*

Ma egy éve, hogy szeretett férjem, KISS SÁNDOR (Püspöki) örökre itthagyott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

Címkék: