Gyászhírek 2014.02.10

Gyászhírek 2014.02.10
Fájó szívvel emlékezünk LAKATOS PÉTERRE halálának 1. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ S nyugodalmadat nem zavarja senki./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ de emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Örökké gyászolja bánatos felesége, fia, menye, unokái és testvérei. A Szent László-templomban délután 17 órakor megemlékezést tartunk.

Küzdöttél, de már nem lehetett, most a csönd ölel át és a szeretet. Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájdalommal emlékezem drága unokámra, PAP JÓZSEF-TIBORRA (élt 20 évet, Bihardiószeg), aki egy éve, február 10-én tragikus hirtelenséggel hagyott itt örökre. Nyugodjál békében! Bánatos nagymamád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, anyósra és nagymamára, PALOTAI KATALINRA (Palota), aki 1 éve hagyott itt bennünket. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen keze, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét, míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy édesanya milyen nagy kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Nyugodjék békében! Bánatos lánya Kati, fia Lackó, veje Péter és unokái Angi, Józsi, Péter, Stefi és barátnője Anita.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekemre, unokára, testvérre és nagybácsira, BENE SÁNDORRA (Nagyvárad), aki 6 éve hagyott itt minket. Miért ez a sors? Oly kegyetlen az élet, búcsú nélkül elmentél, itthagytál minket. Nehéz a feledés, mert nagyon szeretünk, bocsásd meg, hogy nem segíthettünk. Megállunk némán sírod mellett, fájó szívvel őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre és édesanyára, MÂNDRU ETELKÁRA (szül. ZÉTÉNYI), aki 1 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét, míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy feleség és édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja férje Laci, fia Lacika, sógornője Hajnalka, valamint Istvánka, sógora Dezső és családja, testvére Sanyi és családja, és mindenki, aki ismerte.

*

„Elmegyek, mert el kell mennem… / Az elválás nagyon nehéz, … belátom! / Szólítalak, nincs mit tennem…/ Isten veled, földi élet … s családom!” (Szabó Balázs). Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, BALAJTI ÁRPÁD (PIPACS) temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, GÉCZI EMMA 87 éves korában, rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn 12 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják leánya Éva, unokája Andika és férje Lacika és dédunokája Tomika.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett KISDED ELLA temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték, és mély gyászunkban osztoztak. Húga Bokor Ibolya, férje László és gyermekeik Mónika és Lacika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szerető nagynénénktől, GÉCZI EMMÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Unokahúga Marika, férje Ottó, leánya Enikő, Gyurika és Szabika.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy drága jó édesanyám, MALOZSÁK ANA-MÁRIA (FODOR) életének 76. évében, rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése február 12-én, szerdán 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják megtört szívű fia Gyurika, felesége Ammie és kis unokája Meena Kaliforniából.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, MALOZSÁK ANA-MÁRIA életének 76 évében elhunyt. Gyászoló leánya Anikó és kedves barátja a messzi távolból, Kaliforniából.

*

Fájdalommal emlékezem drága hűséges férjemre, PÁL LAJOSRA. Ma hat hete, hogy örökre itthagytál. Drága emléked örökké él szívünkben! Hiányzol nagyon! Bánatos feleséged Irma, fiad Lajos, menyed Mária, unokád Rebeka, lányod Gyöngyi, vejed Csaba, unokáid Anna és Dávid.

*

Tizennyolc éve hunyt el a drága édesanya, feleség és gyermek, TOMOIAGĂ ANNA ÉVA. Nyugodjon békében. Emlékeznek reá szülei Szaday Zoltán és Éva, gyermekei Cristian Zoltán és Paul Ioan, férje Tomoiagă Ioan, valamint Luciana és az Irimie család, Katalin és Éva.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és barátoknak, akik szerettünk, PEREI KÁROLY (Biharszentjános) temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt, te konduló harang. A temető néma sírkertjében hat hete alussza örök álmát a szeretett testvér, édesapa, nagybácsi és keresztapa, ID. PÁL LAJOS. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló nővére Juci és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk SOMOGYI MIHÁLY JENŐRE (Fugyi), aki 5 éve itthagyott bennünket. „Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Tiszta szívből osztozok GYURIKA és ANIKÓ fájdalmában édesanyjuk, ANA-MÁRIA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Bánatos testvére Ica.

*

Megtört szívvel emlékezem a legdrágább férjre, JÁMBOR IMRÉRE halálának negyedik évfordulóján. „Egy téli napon életed véget ért. Bánatot rám hagyva, örökre elmentél. Küzdöttél végig, míg erődből tellett, de a halál nem kegyelmezett. Egy múló perc alatt elmúlt az életed. Annyit sem mondhattál, hogy Isten veled. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a halál mindent összetépett.” Örökké bánatos feleséged Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ELIAS MÁRIÁRA, aki 6 éve távozott közülünk. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Leteszszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfelejteni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és szeretet. Férje Józsi és a család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, BORSI ERZSÉBET (szül. SAMAGYI) hosszú szenvedés után, életének 81. éveben elhunyt. Temetése február 10-én 14 órakor a Hegyközcsatári Kápolnából.Búcsúzik tőle unokája Florica, unokaveje Jancsi, dédunokái Bettina és Ervin.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, anya, SALÁNKI ARANKA (szül. ZOHN) életének 47. évében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése február 12-én 14 órától a nagyszántói ravatalozóból. Nyugodj békében. A szerető család.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak, amikor a szeretett anyát, nagymamát, testvért, MOISE (TIVADAR) MÁRIÁT utolsó útjára elkísértük. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezük ki a gyászoló családnak BOROZSNYAI KÁLMÁN elhunyta miatt érzett fájdalmában. Borozsnyai Gyula és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, KÓLAK JÓZSEFTŐL. Temetése kedden, 2014.02.11-én 12 órától. Lánya Antónia, veje László, unokái Melánia és Krisztina.

*

Szomorú szívvel és megrendülve értesültünk BOROZSNYAI KÁLMÁN elhunytáról. „Mind elmegyünk egy szép napon,/ A küldetés véget ér, el sem búcsúzunk/ Az életünk ennyit ér.” Őszinte részvétünk az egész családnak. Borozsnyai Márta, lánya Antónia, fia Levente.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, SZIKI SÁNDOR (Jákóhodos) 2014. február 6-én, mindössze 57 éves korában elhunyt. Drága hallotunkat szombaton, február 8-án helyeztük örök nyugalomra a jákóhodosi temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják, felesége, fia, lányai, menye, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól, SZIKI SÁNDORTÓL (Jákóhodos), aki egy számunnkra nagyon szomorú napon elhunyt. Nyugodjon békében! Drága emlékét megőrzik fia Sándor és menye Brigitta.

 

Címkék: