Gyászhírek 2014.02.07

Gyászhírek 2014.02.07
16 év… Oh Istenem, az idő, hogy szalad! Azt a boldogságot, amit tőled kaptam, úgy hoztad el nekem, ahogy megálmodtam, drága férjem, édesapánk BERECZKY ISTVÁN SÁNDOR (1942 – 1998). 16 éve szertefoszlott minden álom, azóta keresem, de nem találom. De tudom, a halállal a létnek nem szakad vége, ha drága emléked velünk marad mindörökre. Boldogságunk szép emlékével, lelkünkben örök fájdalommal emlékezünk ma rád. Isten áldását kérem mindazokra, akik az eltelt hosszú idő távlatából is még őrzik emlékedet. Özv. Bereczky Istvánné (Magdi), szerető gyermekei Évi, Laci, valamint azok családja.

Fájó szívvel emlékezünk PAP ANNÁRA halálának hatodik évfordulóján. „Ott pihensz ahol már nem fáj semmi, / S nyugodalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mind a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Bánatos gyermekei Jóska, Kornél és Palfalvi Kati családjaikkal.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett fiúra IFJ. PAP JÓZSEFRE (Szalárd) akit ma 4 éve rabolt el a kegyetlen halál. Örökké gyászolja bánatos édesanyja, testvére és annak családja. Nyugodjon békében!

*

Február 8-án lesz 14 éve, hogy szeretett férjem UDREA CONSTANTIN örökre itt hagyott. Nyugodj békében. Felesége Erzsike.

*

Február 8-án lesz 14 éve, hogy egyetlen gyermekem UDREA CONSTANTIN csak 43 évesen örökre itt hagyott, mérhetetlen lelki fájdalmat hagyva maga után. Nyugodj békében drága fiam. Örökké bánatos édesanyád.

*

Fájdalmas 10 év telt el azóta, hogy örökre elvesztettük a szeretett férjet, apát, apóst és nagyapát NEMES LAJOST. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Emlékét örökké megőrizzük: felesége, lánya, veje és unokái Nándor és Csongor.

*

Fájó szívvel emlékezünk MAKAI VINCE (WIKY) halálának harmadik évfordulóján. „Gyermekeid nélküled élnek / De szívükben megőriznek téged.” Temető csendje ad örök nyugodalmat. Gyermekeid szívében a bánat öröké megmarad. Szerettei: Mercedes, Irisz és Mónika.

*

Fönn a csillagok felett / Boldog lelkek zengenek. / Aki itt elfáradott / Aki hordoz bánatot / Azt a béke várja ott. Fájdalommal teli hat hét telt el mióta szeretett családtagunkat ID. RÁCZ IMRÉT (Biharpüspöki) utolsó útjára elkísértük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké gyászoló bánatos családja.

*

Halálának évfordulóján emlékezünk a szeretett férje és apára ERDŐS MIHÁLYRA „Egy téli napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Felesége Irén, leánya Éva, testvére Margit, annak családja, keresztlánya Gyöngyi, unokaöcsé Jani és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa HORVÁTH SÁNDOR – RÓKA életének 70. évében csendesen elhunyt. Temetése pénteken február 7-én, 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Ilona, fiai Sándor, Attila, lánya Anikó és az unokák.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak VASI GAVRILNAK és családjának a szeretett feleség, édesanyja, anyós, nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Búcsúznak szomszédjai az Italiana utca Y2-es lakói.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szerető keresztmamitól ELLA mamitól. Emlékét örökké megőrizzük. Keresztfia Lacika, felesége Mira.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szerető nagynénénktől ELLA mamitól. Emlékét örökké megőrizzük. Unokahúga Mónika, férje Levente, leánya Krisztina.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága testvértől és sógornőtől IDISDED ELLÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Szerető testvére Ibolya és sógora László.

*

„Amikor Krisztus másodszor jön el, a feltámadás dicsőségében fogjuk öt látni.” BUDA JÓZSEF, HORVÁTH SÁNDOR, VASI ELISABETA, DRAGAN ELENA MARIA, CRAINIC IOAN, SIRB FLOARE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) KFT Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára ID. KOVÁCS SÁNDORRA (Püspöki) halálának 22. évfordulóján. „Mind elmegyünk egy szép napon, ha a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az élet ennyit ér.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyermekei, leánya és fia családjaikkal, imádott unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre ID. PIHENI SÁNDORRA (Biharpüspöki) halálának 15. évfordulóján és PIHENI ESZTERRE, aki 13 éve örökre távozott. Csak a napok múlnak, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emléketeket. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, PEREI KÁROLY (Biharszentjános) életének 79. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma, február 7-én, pénteken 14 órakor a biharszentjánosi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, PEREI KÁROLYTÓL. Emléke örökké szívünkben él. Nyugodjon békén! Szeretett lánya Irénke és veje Tibi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, PEREI KÁROLYTÓL. Emlékét örökké szívünkben zárjuk. Nyugodjon békében! Szeretett lánya Kati, veje Imre, unokái Imike, Katika és barátja Zoli, Biharkeresztesről.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett nagyapától, dédnagyapától, PEREI KÁROLYTÓL, aki hirtelen, búcsú nélkül hagyott itt minket. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem ölelsz át két drága kezeddel. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szeretett unokája Kata, párja Imi és dédunokája Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett nagyapától, PEREI KÁROLYTÓL. Hirtelen, búcsú nélkül hagytál itt minket, szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében! Unokája Pisti és barátnője Marcela.

*

Megrendüléssel értesültünk kedves barátnőnk hirtelen elhunytáról. Emlékét megőrizzük! Részvétünk a gyászoló családnak. A Balogh és Kavinszki család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve egy fagyos téli reggelen elhunyt ID. SZILÁGYI ISTVÁN (SZISZ, volt kereskedőre), akit soha el nem felejtünk. Felesége, fia, lánya és két unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, KONEVALIK ISTVÁNRA. Jó volt, hogy velünk voltál, nagyon hiányzol! Bánatos feleséged Zuncsi, lányaid Csini és Csilla családjaikkal.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagytatára, SZEMAN IOSIFRA. Stela, Edit és Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, LABANCZ ERZSÉBETRE, akit ma három éve veszítettünk el. Köszönet azoknak akik emlékét őrzik. A bánatos család.

*

Eltelt egy fájdalommal és szomorúsággal teli év, azóta, hogy itt hagytál minket FÉTH ÉVA. Hiányodat nem pótolja semmi. Örökké velünk maradsz, őrizzük mosolyodat! Erika, Ottó és keresztfiad Christofer.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt sógornőre, FÉTH ÉVÁRA. Az élet nélküled szomorúan megy tovább, fájó emléked elkísér egy életen át. Irénke és Lajos.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett férjre, apára, nagyapára, KUPE JÁNOSRA halálának hatodik hetén. Nincs olyan nap, hogy ne gondoljunk rád! Az emlék mise vasárnap, február 9-én a Szent József katolikus templomban lesz 11.00 órakor a Traian Lalescu 39 szám alatt.

*

Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk a február 9-én három éve elhunyt szerető férjre, apára, vőre és rokonra, IFJ. NÉMETI IMRE vegyészmérnökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalhatatlan szerettei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak PASCA CORNEL elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodj békében! A Romprofix és Lechpol munkaközössége.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett apóstól, nagyapától, PEREI KÁROLYTÓL, aki hirtelen eltávozott közülünk 79 évesen. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./ A fájdalmat leírni nem lehet/ csak letörölni a hulló könnyeket./ Tiéd a csend és a nyugalom,/ miénk a könny és a fájdalom./ Pihenése felett őrködj Istenem,/ hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Bánatos menye Magda és unokái Karcsi, Csaba és családjai.

*

Benned él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy reményünk van, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Búcsúzunk MOLNÁR KATALINTÓL. Férje és fia.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára és apósra, BALOGH LAJOSRA (Közgazdász), akit ma 9 éve veszítettünk el. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik,/ a halál fájdalmát csak az élők érzik/ Sohasem halványul szívünkben emléked,/ Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Felesége Mónika, lányai Beáta és Mónika és vejei Eduard és Charles.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, SZABÓ IRÉNRE (Bors) halálának 13. évfordulóján. Bennünk el a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki soha el nem vehet. A szerető család.

*

Szomorúan emlékezünk halálának első évfordulóján, FAZAKAS OTTÓRA (ÖCSI, Kárásztelek). Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk nem fogunk feledni. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg csak élünk, sosem lesz ez másképp. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak, mint őszi szélben, de a szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Emlékezik rá bánatos édesanyja és bátya családostól.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, JURCUTI LÁSZLÓRA (élt 51 évet), aki február 9-én lesz 4 éve, hogy itt hagyott bennünket. Hulló könnyekkel állunk sírod felett, a koporsó lezárta legdrágább kincsünket. Megállt egy szív, mely élni vágyott, csak az idő múlik, feledni nem lehet. Nehéz az életet éni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Örökké bánatos édesanyád Kati és nővéred Rozi.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett édesapámra, BORSOS JÓZSEFRE (Kiskereki) halálának 1. évfordulóján. „Megállt a szív mely élni vágyott,/ Pihen keze, mely dolgozni imádott/ két keze munkáját mindenütt látjuk/ Emlékét míg élünk szívünkbe zárjuk.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Leánya Erzsike, unokái Beáta és Csaba, dédunokája Márk, unokaveje, unokamenye és veje.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, TAKÁCS NORBERT ZSOLTRA (1992-2010). „Elmentél pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni boldogsággal a családod életét./ Elmentél s veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér./ Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy/ Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Szerető szülei.

*

Fájdalommal teli, szomorú 4 év telt el amióta utolsó útjára kísértük a legdrágább keresztfiunkat, TAKÁCS NORBERTET (élt 17 évet), aki tragikus körülmények között, váratlanul távozott el a mennyek országába. „Nem jössz már hozzánk ragyogó szemekkel,/ S nem örülsz már nekünk szerető szíveddel…/ Lelked elszállt, mint egy hópihe a fényben/ Ragyogsz felettünk, fényes csillagként az égben…/ Nélküled már semmi nem olyan, mint régen/ Fájó könnycseppé váltál mindannyiunk szemében!” Örökké bánatos Deák keresztszüleid és unokahugid Brigi, aki tán még jobban hiányol téged.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy legdrágább férj, após és nagyapa, BUDA JÓZSEF (élt 68 évet) drága jó szíve megszűnt dobogni. Sokat küzdött. Temetése szombaton 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik fájó szívvel családja, felesége Margit, fia Attila, lánya Enikő, veje Aladár, unokái Brigitta és Hugó, barátok Erzsi és Amália.

Címkék: