Gyászhírek 2014.01.31

Gyászhírek 2014.01.31
Szomorú szívvel emlékezünk a 4 éve elhunyt szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, Nagy Gáspárra, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk: feleséged Ilona, fiaid Gazsó, Csaba, menyei Ica, Rebus, unokáid Zsolti és Ákos.

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Fájdalommal emlékszünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyabára. ID. Papp Ferencre (Örvénd), aki 8 évvel ezelőtt örökre eltávozott szerettei köréből. Szeretettel emlékszik rá: lánya Manci és családja, fia Feri és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk MEGYERI MAGDOLNÁRA (szül. SZABÓ), halálának 1 éves évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ s nyugalmadat nem zavarja senki, életed elszállt mint a virágillat, de emléked ragyog, mint fényes csillag.” Az örökké gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk egy szerető apától, nagyapától, ID. BALOGH IMRÉTŐL. Temetése február 1-jén 12 órakor a püspöki református kápolnából. Álma legyen csendes és békés. Fogadott fia András és unokája Csilla-Emília.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. BALOGH IMRE (Szalárd) örökre eltávozott az élők sorából. Temetése szombaton, február 1-jén 12 órakor a püspöki kápolnában lesz. Nyugodjon békében. Búcsúzik szerető felesége Róza.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, ID. BALOGH IMRÉTŐL, aki életének 70. évében csendesen megpihent, hosszú szenvedés után most már békésen él szívünkben tovább. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik fia Imi, menye Évike és szeretett unokái Petra és Matyika.

*

„Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké…” (Jel. 1, 17-18). Szomorúan tudatjuk, hogy hosszan viselt testi-lelki betegség után a szeretett és szerető édesapa, após és nagyapa, ID. KUCHARSZKI LÁSZLÓ földi életének 78. évében elhunyt. Temetése pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőle fiai Laci és Zoli, menyei Edit, Éva, unokái Laci, Ingrid és Ádámka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JAKAB GYULÁNAK és családjának a szeretett testvér, JAKAB LÁSZLÓ-MÁTYÁS (baji születésű) elhunyta miatti mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Buzik, a Purda család Váradról, és azok családjai, Erzsébet, Magdolna, Renáta Brunella, Tibor és Öcsi a távolból.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a ma 3 éve, egy fagyos, téli reggelen elhunyt PAPP JÓZSEFRE, akit soha el nem felejtünk. Felesége Erzsike, lánya Éva, veje Márius, kisunokája Sandra és anyatársa Távi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GÁL SÁNDORRA, akinek jóságos szíve február 2-án lesz 2 éve, hogy megszűnt dobogni. Felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága fiunkra, GYUSZIKÁRA, aki már huszonegy (21) éve eltávozott közülünk és ma töltené a huszonhatodik (26) évét. Sose feledünk. Szüleid Gyuszi és Erzsi, húgaid Deni és Brigi.

*

„A feltámadáskor Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.” KUCHARSZKI LÁZSLÓ, KOVÁCS EMERIC, BUHAS IOAN, GHIURO MARIA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft, Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, TÓTH ANNÁRA (szül. PINTYÁK) halálának 4. évfordulóján. Megállunk némán sírod mellett, fájó szívvel őrizzük emlékedet. Emléked van velünk, amíg élünk, el nem feledünk. Leánya Anikó és unokája Anikó.

*

Mély fájdalommal és szomorusággal a lelkünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, nagybácsi és sógor, PÁL AUGUSTIN (GUSZTI) elhunyt. Megemlékező szentmise 2014. február 3-án 17 órától a nagyváradi Szent Mária-templomban lesz, Traian Moşoiu utca 21. Felesége Erzsi, fia Csabi, unokái, Alexandra, Adriana, Simona, Pisti, Darius, Denisa, Noémi, Ingrid, sógornője Dorina és sógora Gheorghe.

*

Eltelt egy év, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és após, SZABÓ JÓZSEF elhunyt, soha nem múló, fájdalmas űrt hagyva maga után. Emléked el nem halványodik, szereteted szét nem foszlik, míg dobog bennünk a szív. Nyugodj békében! Bánatos feleséged és családod.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, gyermekre, testvérre, sógornőre, FARAGÓ MELINDA TÜNDÉRE (biológiatanárnő) halálának harmadik évfordulóján. „Csak az hal meg, akit eltemetnek, örökké él, akit szeretnek.” Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Engesztelő szentmise február 20-án délután 5 órakor a Barátok-templomában. Leánya Lilla, édesanyja Anikó, testvére Andrea és családja.

*

„Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt te konduló harang.” A félegyházi temető néma sírkertjében 5 éve alussza örök álmát a szeretett férj és édesapa, PÓLÁSZ JÓZSEF. Mind elmegyünk egy szép napon, ha a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az élet ennyit ér. Emléked szívünkben örökké élni fog. Bánatos felesége, gyermekei Dávid, Edina és barátja Levente.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában KUCHARSZKI ZOLTÁN lelkipásztornak és családjának. A Póra és Albirt család.

*

„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (János 14:18) Szeretteinket elveszíthetjük e földön, de Jézus szeretete átöleli gyászoló életünket. Őszinte részvétünket fejezzük ki KUCHARSZKI ZOLTÁN lelkipásztornak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A hegyközszentimrei református gyülekezet: gondnokai és a presbitérium.

Címkék: