Gyászhírek 2014.01.30

Gyászhírek 2014.01.30
Mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szerető édesanya, anyós és nagymama, BORUZS JULIANNA 5 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki az ARDAI családnak a szeretett férj és édesapa, ID. ARDAI ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Gyenge László és családja (násza és nászasszonya).

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, BALOGH IMRÉNEK édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Ur Zsolt és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és testvér, JAKAB LÁSZLÓ MÁTYÁS 57 éves korában visszaadta lelkét teremtő Istenének. Temetése 2014. január 31-én 15 órakor az isaszegi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Megrendülve értesültünk szeretett unokatestvérünk, JAKAB LÁSZLÓ MÁTYÁS (mezőbaji születésű, isaszegi lakos) hirtelen haláláról. Osztozunk a család fájdalmában. Nyugodjon békében. Őszinte részvéttel Pirike, István, Meli és Claudiu.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett FODOR CSABÁRA, akit ma 6 hónapja rabolt el a kegyetlen halál. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Bánatos édesanyja, felesége, unokatestvére Éva és családja.

*

„Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké…” (Jel. 1, 17-18). Szomorúan tudatjuk, hogy hosszan viselt testi-lelki betegség után a szeretett és szerető édesapa, após és nagyapa, ID. KUCHARSZKI LÁSZLÓ földi életének 78. évében elhunyt. Temetése pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőle fiai Laci és Zoli, menyei Edit, Éva, unokái Laci, Ingrid és Ádámka.

*

A Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, valamint a Bihari Lelkészértekezlet tagjai nevében kívánunk vigasztalódást KUCHARSZKI ZOLTÁN lelkipásztor atyánkfiának édesapja elvesztése miatt gyászában. Szolgáljon vigaszul Isten igéje: „Erősebb a szeretet, mint a halál.” (Énekek Éneke 8,6)

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KUCHARSZKI ZOLTÁNNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Gardó család.

*

Szívünkben fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, fiúra, ÁKOS ZOLTÁNRA, aki három éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. BALOGH IMRE (Szalárd) örökre eltávozott az élők sorából. Temetése szombaton, február 1-jén 12 órakor a püspöki kápolnában lesz. Nyugodjon békében. Búcsúzik szerető felesége Róza.

*

Fájó szívvel búcsúzunk egy szerető apától, nagyapától, ID. BALOGH IMRÉTŐL. Temetése február 1-jén 12 órakor a püspöki református kápolnától. Álma legyen csendes és békés. Fogadott fia András és unokája Csilla-Emília.

*

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, / Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, / Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. / Egy a reményünk, mely éltet és vezet, / Hogy egyszer még találkozunk veled! ID. HALÁSZ SÁNDOR (szül. Biharpüspöki). Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték szerettünket utolsó földi útján, gyászunkban osztoztak, sírjára virágot hoztak. A gyászoló család.

*

CSIKY ETELKA életének 90. évében, január 27-én Pápán elhunyt. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, ID. BALOGH IMRÉTŐL, aki életének 70. évében csendesen megpihent. Hosszú szenvedés után most már békésen él szívünkben tovább. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik fia Imi, menye Évike és szeretett unokái Petra és Matyika.

*

„Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.” BALOGH IMRE, ŢÂRB TRAIAN, IGNAT SABINA, NEGRUŢ TEODOR. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Vágán (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett szomszédunktól MIHÁLYTÓL. Isten nyugtasson békében! A Mérai család.

*

Hálámat és őszinte részvétemet fejezem ki kedves szomszédaimnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa OROSZ KÁROLY elhunyta alkalmából. Szomszédjuk, Luminiţa Donecea.

 

Címkék: