Gyászhírek 2014.01.23

Gyászhírek 2014.01.23
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédapa, WALLNER FERENCZ életének 86. évében elhunyt. Temetése 2014. január 24-én, pénteken lesz 14 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

Szomorú szívvel búcsúzunk unokabátyánktól, WALLNER FERENCZtől. Nyugodjon békében. Wallner Árpád, András, Anikó és családjaik.

*

Emlékezünk hat hónapja elhunyt drága, jó férjemre, NYEKI JÓZSEFRE (Nagyvárad). Még éltél, szerettünk, még élek, siratlak. Felesége Gizi és a család a messze távolból.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a hat éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, tatára, déditatára, ID. KOVÁCS JÓZSEFRE (Berettyószéplak). Elment tőlünk hirtelen, számunkra nem maradt más csak a fájdalom. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta a családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő többé már. Szívünkben emléke élni fog örökké. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, KÖTELES MAGDOLNÁRA (szül. PRECUP), aki 21 éve elhunyt. Köszönjük neked, hogy éltél, és minket szerettél. A jó Isten nyugtassa a te arany lelkedet. Jóság, hűség és szeretet volt egész életed. Emlékezünk reád: szerető férjed Sanyi, gyermekeid Loránd és Öcsi családjaikkal, valamint húgod, Manci.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottaink, ORBÁN ERZSÉBET és OLÁH JULIÁNA elhunyta miatti gyászunkban osztoztak, részvétnyilvánításaikkal leírhatatlan fájdalmunkat enyhítették. A bánatos Orbán János és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ (SZEGELET) ANDRÁS (szül. Kárásztelek) életének 69. évében elhunyt. Temetése január 24-én 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett LUKÁCS ANIKÓTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki férjének, LACINAK és lányának, LUDOVIKÁNAK. Nyugodjon békében. Jobbágy Ica és családja.

*

„Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor Ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.” SZABÓ ANDRÁS, TÓTH IOAN, TORJOC DUMITRU. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett KASZTA MÓNIKÁRA (Székelyhíd, élt 33 évet), akinek ma 4 éve, hogy megpihent jóságos szíve. Nyugodjon békében! Anyósa, apósa és sógorai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján szeretett feleségemre, az anyára, KASZTA MÓNIKÁRA (Székelyhíd, élt 33 évet). Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból maradt. Te úgy szerettél minket, amilyenek voltunk, amit tőled kaptunk, azt mástól nem kaphatunk. Ha le tudnám írni a szívem bánatát, azt megsiratná az egész világ. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytad azokat, akik téged nagyon szerettek. Drága MÓNI, nagyon hiányzol és mi soha nem feledünk. Nyugodj békében! Férje Sanyi és lányai Alexandra és Kitty.

*

Szívemben örök fájdalommal emlékezem drága férjemre, ID. HOFFMAN LAJOSRA (Biharszentjános), halálának 6. évfordulóján. Szívemből a bánat könnyei hullanak, szívem sebei soha nem gyógyulnak. Múlnak a napok, telnek az évek, szívemben örökké megmarad emléked. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, feledni téged soha nem lehet. Könnyes szemmel megállok sírodnál, te nem szólsz, de tudom, hogy hívtál. Nehéz az élet nélküled, csak a remény van, ami éltet és vezet. Az élet szomorúan megy tovább, de drága emléked elkísér egy életen át. Bánatos felesége Emike.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyánktól, nagymamánktól és drága feleségemtől, LUKÁCS IBOLYÁTÓL. Örökké velünk leszel! Elbúcsúzunk tőle szombaton, január 25-én 12 órakor a nagyváradi Barátok templomában. Férjed János, szerető fiad Jancsi, Robi és unokáid Yvette, Mark, Evelyn, Enola.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KOVÁCS és ZAJTI családoknak a szeretett ZAJTI MELINDA elvesztése miatt. Fekete János és családja.

*

Kedves volt kollégánk, MILEA MIKI korai eltávozásakor részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét megőrizzük! A Magnószervíz nevében, Csatári László.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. KRIZSÁN JÁNOSRA (Hegyközszentmiklós). Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szeretnek, nem felednek téged. Ma 5 éve annak a szomorú napnak, amikor drága szerettünk elköltözött az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Emlékezik rá felesége Irma, fia János, menye Adélka, unokája Janika és násza, nászasszonya Nagyváradról.

*

Fájó szívvel emlékezünk KASZTA MÓNIKÁRA halálának 4. évfordulóján. „Tied a csend, a nyugalom, miénk a bánat és a fájdalom. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben örökké megmarad fájó emléked.” Nyugodj békében! Örökké bánatos testvéred Tímea és sógorod Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, KASZTA MÓNIKÁRA (szül. MÁTÉ, Székelyhíd). A temető csendjében csendes kis sírhalom, vár ott engem, oda van temetve a mi drága gyermekünk. Ma sem tudom megérteni, hogyan került oda, pedig még csak 33 volt az éveinek száma. Hulló könnyekkel állunk sírod felett, mert a koporsó bezárta az egyik legdrágább kincsünket. Nyugodj békében, drága gyermekünk! Szerető szüleid, Hegyközszentmiklós.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, férjre, nagytatára, dédire, ID. NÉMETI IMRE ref. lelkipásztorra, és a felejthetetlen gyermekre, édesapára, testvérre, keresztapára, IFJ. NÉMETI IMRE vegyészmérnökre. Bánatos családjaik.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, PUSZTAI MAGDOLNÁT (Mezőbaj) utolsó útjára elkísérték, megjelenésükkel, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

Címkék: