Gyászhírek 2014.01.17

Gyászhírek 2014.01.17
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, TELEGDI SÁNDORRA (Jákóhodos) halálának 1. évfordulóján. Emlékezik rá felesége Erzsike, nevelt fia Péter, lánya Erzsike, fia Sanyi, veje Imre, menye Anikó, imádott unokái Ricsike, Imike és Patrik.

Szeretett nővérünkre emlékezünk, GUBA ERZSÉBETRE (szül. LESNYÓCZKY) elhunytának második évfordulóján. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében! Irén és Manci.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szerető édesanya, anyós, nagymama, GUBA ERZSÉBET (Székelyhíd) 2 éve távozott közülünk. „Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Hiába takar el a sírhalom, és borul rád a temető csendje, akkor is örökké élni fogsz szerető szívünkben. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, SITERI SÁNDORRA, akinek jóságos szíve ma 10 éve örökre eltávozott közülünk. Szívünkben a fájdalom örökre megmarad. Emlékezik rá felesége Ilona, gyermekei Ilona, Marika, Andrea, Enikő és fia Sanyika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett anyósra és nagymamára, IAKOB ARANKÁRA halálának 2. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Emléke legyen áldott! Szerető menye Juci, unokája Rita, férje Norbi.

*

„Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt te konduló harang.” A szalacsi temető néma sírkertjében 4 éve alussza örök álmát a szeretett édesanya, nagymama és dédimama, VARGA ROZÁIA (Szalacs). „Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben, Ki vigyázol ránk onnan fentről, S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló lánya Irénke, veje Sanyi, unokája Éva, férje Laci, két kis dédunokája Gréta és Rolika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, KALMÁR ILONKÁRA (Szentimre), aki egy éve itthagyott bennünket. „Elnémult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Sírodra letesszük virágaink csokrát, Örök álmodért elmondunk egy imát.” Fiad Zoli és családja, lányod Ica és családja.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy egyetlen testvérem, TÓTH JÓZSEF szíve életének 62. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívemben megőrzöm! Temetése január 28-án 10.30 órakor a debreceni köztemető I. ravatalozójából. Nyugodjon békében! Húga Katalin, sógora József és keresztfia Tamás.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BAJUSZ KATALINNAK szeretett testvére, TÓTH JÓZSEF elvesztése miatti fájdalmában. Bajusz Zoltán és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, KISS ILONÁRA, aki 1 éve búcsú nélkül ment el közülünk. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rá. Nyugodjon békében! Lánya, veje, unokái, dédunokája.

*

Szomorú 2 éve telt el azóta, hogy elvesztettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst és nagymamát, FÁBIÁN ERZSÉBETET (szül. ÖKRÖS, volt nagyszalontai lakos). Mind elmegyünk egy szép napon, ha a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk az élet ennyit ér. Emléked szívünkben örökké élni fog! Bánatos férje és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BOLHA MATILD (Érselénd) 2014. január 16-án elhunyt. Temetése január 17-én, pénteken 14 órakor a seléndi kápolnából. Búcsúzik tőle fia Gabi, menye Erzsike, unokája Ervin, felesége Ágota és Vivi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOLHA GÁBORNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Somai család.

*

Ma (2014. január 17-én) pénteken, d.u. 6 órakor a nagyváradi Székesegyházban lesz az engesztelő szentmiseáldozat Kristófi János festőművész lelki üdvéért. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk INDRIES ERZSÉBETRE halálának 7 évfordulóján, és INDRIES TEODORRA halálának 6. évfordulóján. Nem vártok minket ragyogó szemekkel, nem örültök már nekünk szerető szívetekkel. Szívünkben örökké élni fogtok, mint az égen a csillagok. Bánatos lányuk Éva, unokájuk Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, CSÓKA IRÉNRE (Diószeg), aki 7 éve hagyott itt bennünket. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szíve, mely élni vágyott, pihen két keze, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkben zárjuk. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Nyugodjék békében. Lánya Kati, unokái Andi és Cristi.

*

Egy éve örök álom zárta le szemed, azóta könnyek közt emlegetjük neved ID. FAZEKAS LAJOS (Váradhegyalja). Elmentél tőlünk egy téli napon, búcsúzni nem volt alkalom. Álmaidra vigyáznak az angyalok. Lelked az égben csillagként ragyog. Porszem az élet, viszi a szél, de a testvéri szeretet örökké él. Nyugodj békében. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékeznek rád testvéreid Ilonka és családja, Joli, sógora Sanyi és családja.

*

Tíz év telt el azóta, hogy imádott hegyei meredélyeiről csillagkoronás égi csúcsokra lépett drága szerettünk, BUZÁSI ZOLTÁN. Emlékét őrizzük, soha nem felejtjük! Megemlékezés a Posticum kápolnájában január 19-én 17 órakor. Szülei, testvére és családja, felesége és gyermekei.

*

Szomorúan búcsúzunk szeretett rokonunktól, DR. SZABÓ SÁNDORNÉ – ERZSÉBETTŐL. Kedves emlékét megőrizzük szívünkben! „Örök világosság fényeskedjen neki.” A kegyelet virágait, itthon, Váradon, a Szabó családi kriptára helyezzük ZSÓ részére! Részvétünk távolban elő unokatestvéreinknek DR. DR. MED. SZABÓ SÁNDORNAK és fiának SANYIKÁNAK. Isten adjon vigasztalódást, lelki erőt a drága, jó feleség és édesanya miatti gyászukban. Magyarné-Albert Ilona ny. matematika-fizika tanár és családja.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, mikor lelkét visszaadta Teremtőjének ID. FAZEKAS LAJOS (Podgoria – hegyaljai lakos, élt 76 évet). Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Emléked örökké élni fog. Felesége Magda, fia Lajcsi, menye Anikó, unokái István, Andi, Anikó, valamint Jancsi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános), halálának 4. évfordulóján. „Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos rét nélküled sivár és száraz. Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél, csillagok közt a legfényesebb lettél. Angyali mosolyod nem ragyog rám többé, de te a szívemben élsz mindörökké. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet. Nyugodj békében! Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké bánatos feleséged Kati.

*

Örök szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 4. évfordulóján. „Ébresztjük a napot, hogy ma szebben keljen. Édesapánk sírja felett arany fénye lengjen. Amíg ő védett, nem ért minket bánat, köszönjük neked Istenünk az édesapánkat. Elhagyott, bár ő nem tehetett róla, a halál a búcsú legrosszabb módja. Elragadta tőlünk, s nem tehettünk semmit, amikor sírunk, nem vigasztal senki. Drága édesapánk nem feledünk soha! Gyermekeid Janika és Kati.

*

Fájó szívvel, hálával és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, mamára, dédire és rokonra, CZOMBOS ERZSÉBETRE (BÖSKE, Inánd) halálának 11. évfordulóján. Áldott legyen emléke, pihenése csendes szeretett férje, szülei és nővére mellet. Bánatos leánya Bagi Katalin, unokái, Erika, Csaba, Zoltán családjaikkal.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, sógornőre, DALLOS ROZÁLIÁRA (Szalárd), akinek ma 7 éve utolsót dobogott jóságos szíve. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Szerető családja.

*

Emlékező szentmise lesz a Barátok templomában január 20-án, hétfőn 17 órakor DR. KISS GYÖRGYNÉ (TÖRÉK MARGIT) halálának 4. évfordulóján. Lánya és családja.

*

„Mindnyájan Isten ítélőszéke elé jutunk és mindegyikünk számot ad magával Istennek.” BÁBÁN ISTVÁN, OPRIS FLOARE, OPREA ANA, GUI IOAN, INDRIE NICOLAE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, BÁBÁN ISTVÁN életének 71. évében elhunyt. Temetése pénteken, január 17-én a Steinberger kápolnából lesz 13 órakor. Soha el nem feledjük. Felesége Emília, lánya Aliz, veje Nelu és unokája Carla.

Címkék: