Gyászhírek 2014.01.15

Akt.:
Gyászhírek 2014.01.15
Őszinte részvétünket fejezzük ki Pop Gheorghénak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvi Fogyasztási Szövetkezet.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Pataki István barátunknak, szeretett ÉDESANYJA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Tóth Rozália és Gábor.

*

Egy éve, hogy megkaptuk a szomorú hírt a távozásodról drága FERI tatánk. Nagyon hiányzol! Gyászol unokaöcséd Gyuszi és családja, keresztlányod Kati és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, VLAD ENIKŐ MELINDÁNAK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Kolléganői a Hair Styleből.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, NOVÁK GYULA életének 76. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma, január 15-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik fia Pötyi és családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, TÓTH SÁNDOR életének 70. évében csendesen megpihent. Temetése január 16-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle bánatos felesége Eta, lánya Enikő, unokája Deniel.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett halottunk, KISS MARGIT MÁRIA temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett édesapa, BOROS CS. F. LAJOS (Gyanta) életének 88. évében elhunyt. Búcsúzik szerető fia Lajos, menye Enikő, unokái Edina és Botond, unokaveje Zsolt, unokamenye Beáta és dédunokája Zoé.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra, keresztapára, IFJ. HÁNIS JENŐRE (Bors, élt 31 évet), akinek ma 1 éve, hogy megpihent jóságos szíve. „Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, hogy nem fáj már semmi sem.” A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk halálának 2. évfordulóján szeretett keresztfiunkra, az unokatestvérre és unokára, IFJ. CSAJKA GÁBORRA, aki 2012. január 15-én mindössze 18 évesen távozott közülünk. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból maradt. Te úgy szerettél minket, amilyenek voltunk, amit tőled kaptunk, azt mástól nem kaphatunk. Ha le tudnám írni a szívem bánatát, azt megsiratná az egész világ. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytad azokat, akik téged nagyon szerettek. Drága Gabikánk, nagyon hiányzol és mi soha nem feledünk. Nyugodj békében! Keresztszüleid Éva és Sanyi, unokatestvéreid Szabolcs, Attila, felesége Gabriella és Csajka mama.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, dédmamánktól, ÖZV. CSIKAI ILONÁTÓL. Örökké bánatos unokái: Icu, Béla, Józsi, Csabi, Csilla és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, ÖZV. CSIKAI ILONA (szül. SEBESTYÉN, Biharfélegyháza) rövid szenvedés után, 88 éves korában elhunyt. Temetése január 18-án 14 órakor lesz a biharfélegyházi ravatalozóból. Gyászolják gyermekei Ilus, Géza, Irma és azok családjai.

*

Ezúton tudatjuk, hogy SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnő hamvainak búcsúztatása pénteken, 2014. január 17-én 13 órakor lesz az újvárosi kéttornyú református templom imaterméből. Hamvait Karcagon helyezzük örök nyugalomra. Lánya Enikő és veje István.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnőtől. Nagynénje Bohacs Ili, unokahúga dr. Bohacs Ildikó és fia Zsolt.

*

Mély fájdalommal értesültünk unokatestvérem, SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnő elhunytáról. ENIKŐNEK megnyugvást, vigasztalást kívánunk a távoli Alaszkából. Ilike és családja.

*

Lányának ENIKŐNEK megnyugvást és vigasztalást kívánva, fájó szívvel búcsúzom unokahúgomtól, SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnőtől. Ilka néni.

*

Mély fájdalommal búcsúzom felejthetetlen, nagyérdemű volt kollégámtól, egy nagyszerű embertől, JANK FERENCTŐL (a Nemzeti Bank főinspektorától). Emléke legyen áldott. Nyugodj békében FERI bátyám. Szabó Géza és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ZÖLD SÁNDORRA (micskei születésű) halálának 8. évfordulóján. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Bánatos felesége Magdolna, fiai Sándor, György, menyei Annamária, Anikó és unokája Beatrix és férje Adám.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, ID. RAUCH LÁSZLÓTÓL „Küzdöttél, de már nem lehetett, most a csönd ölel át és a szeretet.” Búcsúzik tőle nővére Manci, Tündér és családja, Patyi és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma egy éve elhunyt férjre, édesapára, nevelőapára, apósra és tatára, ID. BERE JÓZSEFRE. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Bánatos családja.

*

Már egy éve, hogy tied a csend, a nyugalom, miénk a bánat, a fájdalom. Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyszülőre, ID. BERE JÓZSEFRE. „Isten szólított és minket itthagytál, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos lányod Irmus, vejed József, unokáid Zsolt és menyasszonya Andika, Mónika és vőlegénye Zsolt.

*

„Biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” NOVÁK GYULA, KARAJOS GABRIELA, TÓTH SÁNDOR, FRIK MÁRIA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, KÓRÓDI MATILD, a textilgyár volt dolgozója 80 éves korában elhunyt. Temetése 2014.01.15-én a püspöki temetőből. Három gyermeke, vejei, unokái.

Címkék: