Gyászhírek 2014.01.14

Gyászhírek 2014.01.14
Szomorú 10 év telt el, hogy nincs velem drága férjem, ID. MEGYESI IMRE, aki 66 évesen 2004. január 13-án hunyt el. Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, nincs aki vigasztalna, hogy nem hagysz el. Pedig mindent megtettem érted, sírok is sokat, de Istenben bízom, ő nem hagy el soha. Örökké bánatos feleséged, fiad, menyed és unokáid.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik a szeretett SZOTTER MÁRIA temetésén részt vettek, koszorúikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett feleségtől, anyától, anyóstól és nagymamától, SZOTTER MÁRIÁTÓL (Köröstarján), aki életének 69. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. „Szerettem volna még élni köztetek, De a sors másképp rendelkezett, Én már elmentem végleg megpihenni, Odafent már nem fáj nekem semmi. Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk, Bocsáss meg nekünk, hogy nem segíthettünk. Számunkra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága jó szívét, lelkét áldd meg, jó Atyánk, És köszönjük, hogy ő lehetett a jó feleség, az anya, a nagymamánk. Gyászolja férje László, lánya Mária, veje Jenő, unokája Boglárka.

*

Fájdalommal emlékezem drága, hűséges férjemre, SZABÓ FERENCRE (Kisszántó). Ma egy éve, hogy örökre egyedül hagyott. Hiányzol nagyon! Nehezen tudok élni nélküled. Örökké sirató feleséged Irma.

*

A temető csendjében csendes kis sírhalom vár ott engem, oda van temetve az én drága gyermekem, STEFI. Ma sem tudom megérteni, hogyan került oda, pedig még csak 32 év volt az éveinek száma. Hulló könnyekkel állok sírod felett, mert a koporsó bezárta az egyik legdrágább kincsemet. Aludd szépen örök álmod, vigyáz sírodra örökké sirató és bánatos édesanyád Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZABÓ GYULÁRA (Margitta), aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Lelked reméljük békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk!” Szerető felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, ID. PAPP GYÖRGYRE (Hegyközpályi), aki 22 éve és 1 hónapja hagyott itt bennünket, valamint a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, PAPP VERONKÁRA (szül. CSIKI), akinek 22 éve szűnt meg dobogni jóságos szíve. „Virágerdő sűrűjében pihen két szív csendesen, rég nem dobban családjáért messze vitted Istenem. Még fáj nagyon, s talán örökké így marad, ti mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad. Nektek szól ma a templom harangja, értetek imádkozunk halkan, zokogva. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul.” Örökké bánatos fiaitok György, Lajos és családjaik.

*

Megtört szívvel, de a feltámadásba vetett hittel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, SZILÁGYI IRÉNKÉRE (szül. MESTER, Hegyközújlak), akinek jóságos szíve ma 4 éve szűnt meg dobogni. „Ki voltál te nekünk, arra nincs fogalom, erényeidet hiába sorolom. Gondolkodó feleség, drága édesanya, vigyázó őrszemünk, családunk oszlopa. Egy gyertya most érted égjen, ki fent vagy a magas égben, ki vigyázol ránk, onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson.” Örökké bánatos férjed, fiad, leányod, vejed, unokáid, unokavejeid és a három drága dédunokád.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, ID. RAUCH LÁSZLÓTÓL, aki 69 éves korában elhunyt. „A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Temetése január 15-én 13 órakor lesz a szentjobbi kápolnától. Búcsúzik tőle felesége, fia, lányai, menye, vejei, unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, ID. RAUCH LÁSZLÓTÓL. Törös András és neje.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, KULCSÁR ERZSÉBET JULIANNA életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése ma, január 14-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk KÓCS ÁGNES unokatestvérünknek kedves férje, GYULA hirtelen elhunyta miatt érzett fájdalmában. Kati, barátja Laci, Erzsike, Aranka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, férjre és nagyapára, SÁNDOR SÁNDORRA (Kiskágya), aki 5 éve hagyott itt bennünket. „A virágot a sírodról elfújja a szél, de drága emléked szívünkben örökké él.” Bánatos felesége Ilonka, leánya Ica és férje Laci, unokája Lacika és menyasszonya Edina, fia Jóska, felesége Gyöngyike, fia Ernő párja Kata.

*

Fájó szívvel tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett nagynéni, SZABÓ JULIANNA életének 89. évében elhunyt. Temetése kedden, január 14-én 13 órakor a szalárdi református kápolnából. Búcsúzik unokahúga Marika és családja.

*

Ezúton tudatjuk, hogy SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnő hamvainak búcsúztatása pénteken, 2014. január 17-én 13 órakor lesz az újvárosi kéttornyú református templom imaterméből. Hamvait Karcagon helyezzük örök nyugalomra. Lánya Enikő és veje István.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnőtől. Nagynénje Bohacs Ili, unokahúga dr. Bohacs Ildikó és fia Zsolt.

*

Mély fájdalommal értesültünk unokatestvérem, SZABÓ ROZÁLIA nyugdíjas tanárnő elhunytáról. ENIKŐNEK megnyugvást vigasztalást kívánunk a távoli Alaszkából. Ilike és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, LOVAS SÁNDOR (CSUCSU) életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2014.01.15-én, szerdán 12 órakor lesz a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

„Sóvárogva várjuk, hogy testünk is részesüljön a megváltásban – Krisztus Urunk által.” URBÁNOVICI ERZSÉBET GYÖNGYIKE, KULCSÁR ERZSÉBET JULIÁNNA, FÜREDI JÓZSEF IVÁN, SZABÓ IULIÁNNA, ZACOTA ROZALIA, COCIUBA AURORA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A viszontlátás reményében emlékezünk szerettünkre, BABRIK SÁNDORRA (Köröstarján) halálának 8. évfordulóján. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, Urbanovici Erzsébet-Gyöngyikétől (élt 55 évet). Temetése a gálospetri ravatalozóból 2014. január 14-én 13 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle testvére Erika és annak családja.

*

„Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Őszinte részvétünket fejezzük ki Urbanovici Erikának szeretett nővére, Urbanovici Erzsébet-Gyöngyike elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Reteg Gyöngyi és családja.

*

Őszinte részvétem Urbanovici Erikának drága testvére, Urbanovici Erzsébet-Gyöngyike elvesztése miatt. Balogh Mihály.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett Urbanovici Erzsikémtől, aki méltósággal viselt, hosszú szenvedés után 2014. január 10-én, életének 55. évében betegségétől megszabadulva visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Gálospetriben 2014. január 14-én 13 órakor. Fáy Péter.

Címkék: