Gyászhírek 2014.01.10

Gyászhírek 2014.01.10
Szomorú egy év telt el amióta a kegyetlen halál elrabolta tőlünk a legdrágább édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát, SÜLI MARGITOT (Tenke). Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szived. Számunkra te sosem leszel halott, élni fogsz örökké, mint a csillagok. Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szivünkben élni fogsz örökké. Örökké bánatos családja.

 Őszinte részvétünket fejezzük ki a németországi Güterslohban élő Dr. Dr. med. Szabo Alexander volt osztálytársunknak szeretett felesége, ERZSÉBET (Zsó) elhunyta miatti mély fájdalmában. A nagyváradi 4. számú Középiskola 1959-ben végzett XI. C. osztálya.

*

Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel együttérzésüket fejezték ki, vagy lélekben velünk voltak. A gyászoló Kristófi család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, GYENGE ILONA (szül. SZABÓ), hosszú szenvedés után életének 85. évében elhunyt. Temetése szombaton, január 11-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából.

„Küzdöttél, de már nem lehetett, most a csönd ölel át és a szeretet.

Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.”

Búcsúznak bánatos fiai József és Jenő, menye Erzsébet.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom a szeretett tesvértől, Jank Ferencztől, aki hosszú, de türelmes szenvedés után távozott az élők sorából. Jóska és családja.

*

Fájdalmas szívvel veszünk búcsút a szeretett nagybácsitól, Jank Ferencztől. Romi, Melania, Thea, Răzvan.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága nagymama és dédmama, TAVARNAI JULIANNA életének 94. évében csendesen elhunyt. Gyászolja unokája Endre, unokamenye Enikő és dédunokája Ben.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, TAVARNAI JULIANNA életének 94. évében csendesen elhunyt. Gyászolja leánya Marika, veje Gyuri, unokája Rolly.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, TAVARNAI JULIANNA életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése január 13-án 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja leánya Julika és veje Gyuszi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága nagymama és dédmama, TAVARNAI JULIANNA életének 94. évében csendesen elhunyt. Gyászolja unokája Endre, unokamenye Enikő és dédunokája Ben.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátainknak, MAJÁNAK, JULIKÁNAK, családjuknak szeretett édesanyjuk, TAVARNAI JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Gyöngyi és Pityu Mezőpetriből.

*

Szomorú hat hónap telt el, mióta az imádott férj, apa, nagyapa, IZSÁK IMRE eltávozott az élők sorából. Míg élt, imádtuk, míg élünk, siratjuk. A gyászoló család.

*

Szeretett nővéremre emlékezem,BOTOS IRÉNKÉRE (szül. KISS) elhunytának 20. évfordulóján. Emlékét szeretettel megőrzöm. Nyugodjon békében! Kiss József.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk a férjre, apára, apósra és nagyapára, BOGOSI TIBOR volt építészmesterre, aki kilenc éve búcsú nélkül távozott szerettei közül. Örökké bánatos felesége, lánya, veje és unokája.

*

Kedves ZITA, míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. Margó és István.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szerető férj, édesapa és nagyapa, MOŢAN ISTVÁN már 30 éve távozott közülünk. Számunkra te sose mentél el, szívünkben mindig élni fogsz. A szerető család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, HALÁSZ FERENCRE halálának 11. évfordulóján. „Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, POKOL ATTILÁRA halálának első évfordulóján. Adjon neki a jó Isten örök nyugodalmat! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, dédapára, testvérre, ID. MARTIN SÁNDORRA, aki január 12-én négy éve távozott közülünk. Nem felejtünk el soha! Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, BUNDIKNÉ VAJNA JULIANNÁRA halálának 2. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Emlékedet örökké megőrzi szerető férjed Lajos, fiad Lali, menyed Corni és unokád Márti.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, MRÁZ MAGDOLNÁRA (született TÁRNOK), akit 3 évvel ezelőtt, január 12-én ragadt el közülünk a kegyetlen halál. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, csak az idő múlik, feledni nem lehet téged, mert az életünk üres lett nélküled. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át. Bánatos férje Pista, lánya Magdi, unokája Szebi és veje Niku.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, LAKATOS JÓZSEFRE (szül. Szentjobbon) halálának 4. évfordulóján. Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondható, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, és mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Megemlékező gyászmise a Szent László-templomban, január 12-én, vasárnap 17 órától. Emlékét örökké őrzi felesége Mária, lánya Mária, veje László és unokái Dávid és Evelin.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédmama, ZELINA ZSUZSÁNNA (tatarosi lakos) 101. életévében csendesen megpihent. Temetése ma 15 órától a tatarosi háztól. Búcsúzik tőle fia József, menye Mária, unokái Mária, Juliánna, Katalin, 5 dédunokája és 5 ükunokája.

*

Fájó szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk a 6 hete elhunyt drága, jó édesapára, nagytatára és apósra, KISS GÁBORRA (nyug. alezredes).

„Könnyes szemmel megállunk sírodnál,

Te nem szólsz, de tudjuk, hogy hívtál.

Szólunk, de a néma sír nem felel,

Szomorú szívünkben mégis létezel.

Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,

Vigyáz sírodra bánatos családod.

Őrködj álma felett édes Istenem,

Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.”

Örökké gyászoló, szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÉK MÁRIA ERZSÉBETRE, akit 22 éve ragadott el a halál családjától. Emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük! Férje Sándor, fiai Sándor és István és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KRISTÓFI JÁNOS ZSIGMONDNAK, MARIKÁNAK és CECILIÁNAK szeretett édesapjuk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A nagyváradi Bazilika Ének- és Zenekara.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nászasszonyunknak, menyünknek, ÖKRÖS KATALINNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa hirtelen elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Búcsúzunk nászunktól. Ökrös Gyula és neje.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szeretett nővéremre, VAJNA JULIANNA ERZSÉBETRE halálának 2. évfordulóján. Öccse Béla és családja.

*

Két éve örök álom zárta le szemed, azóta könnyek közt emlegetjük neved VAJNA JULIANNA-ERZSÉBET. Elmentél tőlünk egy téli napon, búcsúzni sem volt alkalom. Álmaidra vigyáznak az angyalok, lelked az égben csillagként ragyog. Nyugodj békében! Lányod Gyöngyi, vejed Gyuszi és unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk 10 éve elhunyt szerető férjre, apára, nagyapára, ID. GAÁL KÁROLYRA. Emléke legyen áldott, melyet szívünkben örökké őrizünk. A gyászoló család.

*

Fájó szível emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, JÉRE ISTVÁNRA, aki 2 éve hagyott itt bennünket. Ha le tudnám írni szívem bánatát, biztos megsiratna az egész világ. Nehéz az élet nélküled, csak egy remény van, ami éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk és együtt lehetek örökké veled. Emlékét őrzi bánatos felesége Olga, lánya és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága és nagyon szeretett feleségre, anyára és nagymamára, KULPINSZKY MAGDÁRA, aki holnap lesz 3 éve, hogy itthagyott minket. Nyugodj békében! Férjed Öcsi, fiad Vili, menyed Enikő, unokáid Vilike és Gergő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak JANK FERENC (volt futballista) elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! Volt futballista társai, az „Öreg Fiúk Társasága”.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nagynéném, ÖZV. PAPDÁN MÁRIA (született ZÁK) életének 94. évében, csendesen elhunyt Ausztráliában (Melbourne). Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökké emlékezünk! A te szerető unokahúgod Junger Ilona, fia Adrian és unokahúgod Tógyer Mária.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, SAS JÓZSEF (Csokaly) életének 63. évében csendesen elhunyt. Temetése január 10-én 14 órakor lesz a csokalyi kápolnából.

„Tied a csend, a nyugalom.

Miénk a könny, a fájdalom.

Akartunk mi annyi jót és szépet,

De a sors életünkben mindent összetépett.”

Búcsúzik tőle szerető felesége, lánya, fia, veje, menye, unokái Márk, Milán, Kriszta és Vanessza.

*

„Krisztus vére megtisztít és megment minket a büntetéstől.” HUDEA ANDREI ALEXANDRU, BIŢIŞ TEODOR, TOC FLOAREA, GYENGE ILONA. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

 

Címkék: