Gyászhírek 2014.01.07

Gyászhírek 2014.01.07
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, KRISTÓFI JÁNOS (nagyváradi festőművész, nyugalmazott tanár, született Monospetriben 1925-ben) türelemmel viselt, hosszú betegség után, szerettei körében, vasárnap este visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 8-án, szerdán 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Az elhunyt kérése azokhoz, akik utolsó útjára elkísérik, hogy csak egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket, a koszorúkra szánt összeget a szegények, elesettek megsegítésére, valamint a székesegyház orgonájának javítására ajánlják fel. Búcsúzik gyászoló családja: felesége, testvérei, tíz gyermeke, tizenkilenc unokája, valamint menyei és vejei.

 

Megrendülve búcsúzunk a nagyra becsült apatárstól, KRISTÓFI JÁNOSTÓL. Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Misi, Julika és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ÖZV. PAP ERZSÉBET 84 éves korában csendesen elhunyt. Temetése január 7-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Attila, unokája Krisztina, menye Éva és annak családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, PAP ERZSÉBETTŐL. Szerető fia Jóska (Öcsi), menye Erika, unokája Norbi.

*

Fájdalommal búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, ÖZV. PAP ERZSÉBETTŐL. Lánya Marika, unokái Mónika és Renáta.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk PAP ERZSÉBETTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Bakó családnak. Bandi, Ilus, Editke.

*

Őszinte részvétem KATINAK, PITYUNAK és LACINAK szeretett édesanyjuk elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nánási – Bagosi Piri és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága, jóságos, szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, PÁL LAJOSTÓL (a Textila Crişana volt dolgozója, élt 66 évet). Jóságos szíve december 28-án megszűnt dobogni. Temetése január 8-án, déli 12 órai kezdettel a városi kápolnából. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Nyugodj békében, drága lélek, örökké szívünkben marad drága emléked! Gyászoló felesége Irma, fia Lajos, menye Mária és unokája Rebeka, lánya Gyöngyi, veje Csaba és unokái Anna és Dávid.

*

„Szent és üdvös dolog imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől”. RUS ELENA, SCURTU IOAN, PAP ERZSÉBET, AMBRUS ERZSÉBET, KOCSIS – LÁSZLÓ FERENC. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzom a kiváló költő, újságíró baráttól, Kinde Annamáriától. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Czvikker Katalin.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk arra a tragikus napra amikor fiam, KERCSÓ TAMÁS TIBOR eltávozott az élők sorából. Megemlékező szentmise január 5-én 17 órakor a Barátok templomában. Édesanyja Marika.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétükkel lerótták kegyeletüket szeretett halottunk, SZABÓ BALÁZS utolsó útján. A gyászoló család.

*

Ma 5 éve, hogy tragikus hirtelenséggel elmentél közülünk kedves NEMES KÁROLY (tervező gépészmérnök). Jószívű, egyszerű, tisztességes, gyengéd, munkaszerető ember voltál. Nagyon hiányzol mindannyiunknak. Béke poraidra! Megemlékezik rád a család, a rokonság, a barátok és az ismerősök.

*

Bánatos szívvel emlékezünk drága, jó, szeretett édesapánkra, IFJ. PÉNZES FERENCRE, aki ma 3 éve örökre eltávozott tőlünk. Számunkra te soha nem mentél el, szívünkben mindig élni fogsz. Emléked örökké legyen áldott! Gyászolnak bánatos fiaid Zsolti és Szabolcs, menyed Andi és unokád Nikolett.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki IRÉNKÉNEK a szeretett férj, SZŐLLŐSY LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Gyermekkori iskolatársa Márta.

*

„Örüljetek és ujjongjatok velem, mert az Úr szentjei között fénytől ragyogó helyet nyertem.” Hisszük, mégis fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, DALLOS MÁRIÁTÓL. Dallos László és családja, István és családja, Kun Mária és családja és Ági.

*

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁNRA halálának 22. évfordulóján és HORVÁTH TIBORRA, aki 1 éve nincs közöttünk. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünk hordoz némán, csendesen. Pihenésük felett őrködj, óh Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem. Emlékük szívünkben örökké él! Bánatos családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógornőre, keresztanyára, unokára, KERECSENYI ZITA-ANNÁRA (Biharfélegyháza, élt 37 évet), aki 3 éve hagyott itt bennünket.

Szívünkből a bánat könnyei hullanak,

Szívünk sebei nem gyógyúlnak.

Múlnak a napok, telnek az évek,

Szívünkben örökké megmarad emléked.

Könnyes az út, amely sírodhoz vezet,

Isten őrködjön pihenésed felett.

Köszönjük mindannyiuknak kik egész évben koszorúikkal és virágaikkal emlékeznek rá. Örökké bánatos édesanyád, apu, Kinga, Marcel, Vivien, mama és a szerető családod.

*

Megrendülten értesültem SZABÓ BALÁZS hirtelen haláláról. Őszintén együtt érzek CSILLÁVAL és családjával mély fájdalmukban. Részvéttel Pákozdy Rosenberg Edith.

*

Fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ LAJOSRA. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása, őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Emléked örökké megőrzi szerető családod.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, ÖZV. RENCSIK JULIÁNNA (Szalacs) türelemmel viselt, hosszú szenvedés után életének 88. évében örök nyugalomra tért. Szeretett halottunktól 2014. január 5-én vettünk végső búcsút a szalacsi kápolnából. Szívedbe nem volt más csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt az életed, mindent megadtál, ami tőled telhetett, de a legnagyobb volt a te szereteted. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle fia Sanyi és Jóska, menye Jutka és Zita, unokája Anita, Enikő, Józsi és felesége Margitka, dédunokája Márk és Bence.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, testvér, unokatestvér, nagybácsi, SZÉKELY LÁSZLÓ (Biharpüspöki) életének 54. évében hirtelen elhunyt. Temetése január 7-én, kedden 12 órakor lesz a biharpüspöki református temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha el nem felejtő, gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KINDE ANNAMÁRIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Derzsi Ákos és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak RENCSIK SÁNDORNAK édesanyja elvesztése miatt. A Caritas Catolica spartacusi munkaközössége.

*

Mélyen megrendített bennünket a kiváló költő, újságíró KINDE ANNAMÁRIA a Kortárs színpad egykori tagjának korai halála. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak és munkatársainak. Hajdu Géza és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagytatára KUN SÁNDORRA (Szalárd) halálának első évfordulóján. „Az ő lelke örökké él / A másvilágon Istennél / Ő mitőlünk dicsértessék / Örökké magasztaltassék.” A gyászoló család.

Címkék: