Gyászhírek 2014.01.03

Gyászhírek 2014.01.03
Fájdalomtól megtört szívvel búcsuzunk szeretett édesapánktól, UZONI LÁSZLÓ MÓZEStől, aki hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után távozott az élők sorából. Temetése ma, január 3-án 14 órától a Rulikovski temetőben. Gyászolják gyermekei Éva és Ferenc és családjaik.

Fájó szívvel búcsúzunk id. NAGY LAJOSTÓL (Bors), aki hosszú szenvedés után 79 éves korában elhunyt. Temetése szombaton 15 órákor a borsi ravatalozóból. Búcsúzik tőle felesége, lánya, fiai, menyei, unokái és násza.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, SZABÓ BALÁZS január 1-jén, életének 70. évében hirtelen elhunyt. Temetésének időpontját később közöljük. A gyászoló család.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy baratnőm, SZABÓ MÁRIA 78 évesen elhunyt. Temetése január 3-án 10 órakor a városi kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Köszönjük Otenberger Magdolnának a sok jót, amit érte tett. Bánatos baratnője és családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki az Evanics családnak a szeretett EVANICS GYÖRGY halála miatt érzett fájdalmában. Puskás Károly és Márta.

*

Szomorú szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy BORSOS MARGARÉTA 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése szombaton, január 4-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle Klári és Gyuszi családjukkal.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya és nagymama, TÓBIÁS JULIÁNNA 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése szombaton, január 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúznak tőle: lánya Irén, unokája Róbert, Gabriella és dédunokái Rebeka és Csongor.

*

Tudatjuk a borátokkal és ismerősökkel, hogy DEMETER ISTVÁN (Öcsi) hamvasztás utáni búcsúztatójára 2014. január 4-én, d.u. 5 órakor kerül sor az Újvárosi Református Egyházközösség gyülekezeti termében. A gyászoló család.

*

„Az Isten-ismerősök ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” TOBIÁS JULIANNA, PÉK KATALIN, BONYIKA IEVA, TÓTH ROZÁLIA, DALLOS MÁRIA KATALIN ,MARIAN ANA, NEMEŞ ELVIRA, NEAGA IOAN, MOŞ DUMITRU, TUDORACHE VIORICA,VILA IOAN, ANCA CONSTANTIN, DOMOCOŞ FLOARE, TRIF LIVIU. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk arra a tragikus napra amikor fiam, KERCSU TAMÁS TIBOR eltávozott az élők sorából. Megemlékező szentmise január 5-én 17 órakor a Barátok templomában. Édesanyja Marika.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagytatára, dédnagytatára, SZABÓ LAJOSRA (Nagyszalonta) halálának 10. évfordulóján. Szívünkben őrizzük pótolhatatlan, szeretett és áldott emlékét. Gyászoló családja.

*

Fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt szerető édesanyára, SCHMIDT JULIANNÁRA. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása, őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Emlékedet örökké megőrzi szerető lányod Tünde és férje Zsolt.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nevelőapa, édesapa, nagyapa, keresztapa, UZONI LÁSZLÓ MÓZES (a Nagyváradi Olajgyár dolgozója volt) életének 72. évében elhunyt. Temetése 2014.01.03-án 14 órától. „Az ő lelke örökké él, / A más világon Istennél. / Ő mitőlünk dicsértessék, örökké magasztaltassék.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett, drága nővérünktől, MANEA MARIA-ANATÓL, akinek beteg szíve december 30-án megszűnt dobogni. A gyászoló család.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú új évre amikor ID. ENYEDI ISTVÁN 10 évvel ezelőtt eltávozott családja köréből. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt és békés! Könnyes szemmel emlékeznek rá felesége, gyermekei és unokái.

*

Tizenhat éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama, MAKOVÉ LIVIA (LILI) örökre itthagyott bennünket. Megpihent a szív, amely értünk dobogott, megpihent a kéz, amely értünk dolgozott. Könnyeink peregnek ha rád gondolunk, éjjel-nappal érted imádkozunk. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos férje, fia, menye és drága unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, SZÉL ERZSÉBETRE halálának 4. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Nyugodj békében! Örökké gyászoló családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar), aki négy éve hagyott itt bennünket. Szívünkből a bánat könnyei hullanak, szívünk sebei nem gyógyúlnak. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben örökké megmarad emléked. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, ANTAL MÁRIÁRA (szül. SZÉKELY), akinek jóságos szíve, kedves mosolya 13 éve már csak az emlékünkben él. Szerető férje, gyermekei, unokái és dédunokái.

*

Megtört szívvel búcsúzom drága fiamtól, KUPÉ JÁNOSTÓL, aki 62 évesen hosszú betegség után csendesen elhunyt. Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Drága szíved a mennyekben megpihen. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászol örökké bánatos édesanyád Ilonka.

*

Tied a csend, a nyugalom, miénk a bánat, a fájdalom. Az idő múlása nem fogja enyhíteni azt a mély fájdalmat amelyet a drága testvér, KUPÉ JÁNOS váratlan eltávozása okozott. „Milyen szomorú nap! Erőd elfogyott, Isten szólított és minket itthagytál. A búcsúszót mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos húgod Éva, sógorod Gyuri, keresztfiad Zsolt és Noémi.

*

Négy éve, hogy OKOS ILONA (Vajda) meghalt.

Fénylő csillag voltál nekünk,

De most, hogy kialudt a drága fényed,

Pótolhatatlan lett a te drága lényed.

Míg éltél, nagyon-nagyon szerettünk

Míg élünk, soha-soha nem feledünk.

A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, KEREZSI MARGITRA (Síter) halálának 7. évfordulóján. Hogy ki volt ő nekem, el nem mondható, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, és én úgy szerettem, ahogy csak lehetett. Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, de szívemben él és örökre ott marad. Emlékét örökké őrzi lánya Manyi, veje Zoltán, unokája Zolika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. NAGY ENDRÉNÉRE (szül. KOVÁCS IRÉN, Érkörtvélyes) halálának 1. évfordulóján. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető lánya és családja.