Gyászhírek 2013. december 23.

Gyászhírek 2013. december 23.
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, KÁLMÁN ZSIGMOND 76 éves korában, 2013. december 21-én fájó űrt hagyva maga után, dolgos keze örökre megpihent. Temetése 2013. december 23-án déli 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléked szívemben örökké élni fog. Búcsúzik tőle bánatos családja: felesége, fiai, menyei és unokái.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Handlery Adrian kollégánknak a szeretett apa, KÁLMÁN ZSIGMOND elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi 2-es Számú Állatorvosi Rendelő munkaközössége. Őszinte részvétünket fejezzük ki Handlery AdriÁnNAK és családjának a szeretett apa, após és nagyapa, KÁLMÁN ZSIGMOND elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Dr. Benyovszki Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KÁlmÁn IldikÓnak a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Erika, Zoli és Erik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Handlery családnak a szeretett apa, após és nagyapa elvesztése felett érzett mély fájdalmukban. Erika, Zoli és Erik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre, JEREMIÁS BETTINA-ZSÓFIÁRA (élt 18 évet) tragikusan korai halálának 4. évfordulóján (december 23.), valamint édesapjára, JEREMIÁS LAJOSRA, aki december 27-én lesz 10 éve, hogy örökre eltávozott közülünk. Emléküket örökre szívünkbe zártuk, és őrizzük, amíg élünk. Nyugodjanak békében. Bánatos családjuk.

*

A szeretet ünnepén emlékezünk szeretteinkre: GERGELY SÁNDORRA, GERGELY KATALINRA, GERGELY ILONÁRA, TAKÁCS ENDRÉRE, TAKÁCS MÁRIÁRA, TAKÁCS IDÁRA, BARNÁRA, TAKÁCS JÓZSEFRE, MARGITRA, KISS VALERIÁRA, GYULÁRA, NAGY VALERIÁRA, GUG PALIRA, SÜTŐ BERTÁRA, JÓZSEFRE. Gergely Péter és Marika és azok családja.

*

Szomorúan búcsúzunk legdrágább nagymamánktól, NOVÁK IDÁTÓL, aki életének 101. évében csendesen megpihent. Unokái König Peti és Csabi.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt legdrágább férjre és édesapára, JUHÁSZ JÓZSEFRE. Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihent a mennyben, oly sok emlék, tudjuk, hogy a miénk, de szívünk minden szeretete örökké a tiéd. Emléked szívünkben őrizzük. Feleséged Irma, lányod Elvira.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, BOTH GYÖRGYNÉ (szül. HERCZEGH IRÉN, nyugdíjas tanítónő) életének 88. évében Mezőtúron elhunyt. Temetése december 28-án, szombaton 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, keresztapa, nagybácsi, ÁGOSTON GYULA megtért Teremtőjéhez. Emlékét örökké őrizzük. Búcsúzik tőle a bánatos család, szerető testvére Erzsike, keresztgyermekei Gyöngyi és Laci családjaikkal.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, ÁGOSTON GYULÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében. Testvére Jolán, keresztgyermekei Otilia és Antonia családjaikkal.

*

Megtört szívvel búcsúzom drága édesapámtól, BAGONYA IMRÉTŐL, aki 69 évesen, hosszú betegség után csendesen elhunyt. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, / Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. / Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva / Melyet türelemmel viseltél magadban. Gyászolja őt örökké bánatos lánya Jutka, veje Attila és unokái Attila és Zsolti.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, BAGONYA IMRE szíve hosszan tartó betegség után, 69 évesen megszűnt dobogni. Utolsó útjára kísérjük 2013. december 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: fia Öcsi és családja, lánya Ibike és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, BAGONYA IMRÉTŐL. Isten nyugtassa békében. Id. Kovács Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a JAKABFFY családnak a szeretett JAKABFFY ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bokor Péter és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, LUKÁCS ZSOLTNAK szeretett édesapja halála miatt érzett fájdalmában. Radu, Dolly és a Cridem munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága, jó férj, szeretett édesapa, após és nagytata, LUKÁCS MIHÁLY életének 68. évében csendesen elhunyt. Temetése ma 11 órakor lesz a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

„Tudom, hogy Megváltóm él – mondja Jób – és a végső napon feltámadok.” BAGONYA IMRE, DEMETER ISTVÁN, RÁCZ IMRE, KÁLMÁN ZSIGMOND, VAJAI GYÖRGY, KOVÁCS JULIANNA, CHEREJI IOAN AUREL, MICU LENUŢA, ŢUCRA ELENA, MEZEI IULIANA, BALOGH DIANA VALENTINA, GUG MARIA, BARNA GHORGHE, BÂRŢAN IONEL PETRU, ILISIE MARIA, LAZĂR IOAN, BARBIŞ GHEORGHE, BOŢAN JENICA ALEXANDRINA, OŞVAT MARIA. Részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa, ID. RÁCZ IMRE (Biharpüspöki) életének 90. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 23-án, hétfőn 14 órakor a biharpüspöki református temető kápolnájából. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Őt soha el nem felejtő gyászoló családja. Őszinte részvétünket fejezzük ki Varga Józsinak és Tündének a szeretett anya és anyós elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Reikli család Nagyváradról.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy DEMETER István (ÖCSI) életének 81. évében elhunyt. Hamvasztása utáni búcsúztatásáról később intézkedünk. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LÁSZLÓ IDÁNAK szeretett édesanyja, Novák Ida elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Bandi és Nelu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LÁSZLÓ IDÁNAK szeretett édesanyja, Novák Ida elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Bandi és Nelu.

*

„Mi elmegyünk, de lelkünk ittmarad.” Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától és dédnagymamától, özv. NOVÁK IDÁTÓL, aki 101. életévében örökre megpihent. Hamvait december 27-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Gyászolják lánya, veje, unokái, unokamenyei és dédunokái.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre haláluknak 5. és 30. évfordulóján. A Blóz lányok: Gyöngyi és Hajni.

*

Ma hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor a drága jó férj, apa, após, nagyapa, ID. NAGY BÉLA (Szentjános) örökre itthagyott bennünket. „Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de tudjuk, hogy hívtál. Szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép álmod, vigyáz sírodra bánatos családod.” Örökké gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk JUHÁSZ JÓZSEFRE, aki most egy éve hagyott itt bennünket örökre. Emlékét míg élünk, őrizni fogjuk. Testvére Gyula, sógornője Marika és keresztlánya Bianka.

*

„Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Három éve, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér, PETRI JÓZSEF jóságos szíve örökre megszűnt dobogni. Drága emlékét örökké megőrizzük lelkünkben. Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, GULYÁS ÁGNESRE (Nagyszántó, élt 55 évet), aki 1 éve búcsú nélkül távozott az élők sorából. „Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondható, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad.” Áldott legyen drága emléke, csendes álma fölött őrködjön a szeretet és hála. Soha őt el nem felejtő férje, két fia, lánya és azok családjai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós és nagymama, özv. SZILÁGYI IRÉN (szül. KREINER, Hegyközcsatár) hosszú betegség után, 85 évesen csendesen elhunyt. Életében neki csak munka és szenvedés jutott, csak akkor örült, ha szeretetet kapott. Temetése december 23-án 14 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Bánatos fia Sanyi, Jóska, menye Ica, unokája Tibi és barátnője Enikő.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától és dédimamától, SZILÁGYI IRÉNTŐL. Elhagytál bennünket, akiket szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Bánatos lánya Irénke, unokái Gyuszi, Zoli, Vili és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, SZILÁGYI IRÉNTŐL. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Míg élünk, őrizzük emléked. Unokája Gyuszi és felesége Edina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága mamától és dédimamától, SZILÁGYI IRÉNTŐL. Nem integet már elfáradt keze. Nem dobog már értünk jóságos szíve. Számunkra ő sosem lesz halott, örökké élni fog, akár a csillagok. Bánatos unokája Gabi, felesége Gyöngyike és dédunokája Vivike.

Címkék: