Gyászhírek 2013. december 20.

Gyászhírek 2013. december 20.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Jakabffy Lászlónak és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, SCHNEIDER ERVIN RICHÁRDRA halálának 3. évfordulóján. ,,Lelked reméljük békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk, soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk! A jó Isten őrködjön álmaid felett, nyugodjál békében te drága lélek! Szomorú szívvel emlékeznek rá leányai Erika és Mónika és a bánatos család.

*

Könnyekkel teli, szomorú hét év telt el, amióta a kegyetlen halál nagyon fiatalon elrabolta tőlünk a legdrágább testvért, unokát, Szabó Mariannát (Édyt). ,,Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondható, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, és mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Örökké bánatos testvére Csabi, nagymamája Ilonka.

*

Minden évben eljön egy nap, mely szívünkben örökké gyász marad. Fájó szívvel emlékezünk a tíz éve elhunyt szerettünkre, GORDÁN JÁNOSRA (Érselénd). Emléked legyen áldott. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, BUKSA JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Drága emlékét örökké megőrzi bánatos felesége Mária, gyermekei Iosif, Petrica és Ştefan családjaikkal.

*

11 év annak a szomorú napnak, hogy elment drága, jó férjem, SZŰCS GYÖRGY, aki hatalmas űrt hagyott maga után. Emlékét szívemben érzem, amíg élek. Felesége Manyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a karácsony első napján hat hónapja elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára, menyre és sógornőre, ÖZV. SZŰCS ERZSÉBETRE és a kilenc hónapja elhunyt apára, apósra, nagytatára, fiúra, testvérre és sógorra, SZŰCS SÁNDORRA. Emléküket szívünkben őrizzük és soha nem feledjük őket, minden nap egyre jobban érezzük hiányukat. Nyugodjanak békében. Örökké bánatos családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó testvérre, sógorra, nagybátyára, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki) halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos húga Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a december 19-én 4 éve elhunyt FERENCZI GERGELYRE. Felesége Veronika, gyermekei Edith, Ildi, Zsolti, nászai és unokái.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. BENCZIK ANDRÁSRA halálának 3. évfordulóján, aki 20-án hagyott itt bennünket. Emléked szívünkben soha nem halványul, nagyon hiányzol. Szeretett felesége Duci, lánya Marika, fia Bandi, menye Elvia, veje István, sógornője Rózsi, unokái Jancsika, Alic, Robi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk haláluk évfordulóján a szeretett szülőkre, BARTOS ISTVÁNRA és BARTOS VIRÁGRA (Szalonta). Bánatos gyermekeik Anna, Karcsi, Irénke.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 5 éve elvesztettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát és dédnagymamát, BIMBÓ JOLÁNT és 26 éve a szeretett édesapát, apóst, nagyapát és dédnagyapát, BIMBÓ ANDRÁST. Emlékük legyen áldott. A szerető család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, nagyapára, apósra, GYULAFFY ALBERTRE halálának 14. évfordulóján. „Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, mióta elmentél, nem vagy itt velem. Hulló könnyekkel állok sírod felett, mert a koporsó lezárta szemed. Őrködj sírja felett Istenem!” Emlékeznek rá: bánatos felesége, 2 lánya, vejei, 7 unokája, dédunokái.

*

Szeretettel, méltósággal és kegyelettel adózunk SZENTMIKLÓSI ZOLTÁN, a Villanytelep volt dolgozója emlékének, aki immár húsz esztendeje alussza örök álmát a nagyszántói temető fenséges csendjében. Felesége, fia, menye és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JAKABFFY LÁSZLÓNAK és családjának szeretett testvére, JAKABFFY ZOLTÁN elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az E.K.E. 91 vezetősége és turista tagsága.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, BARTHI IMRE (Paptamási) 89 évesen csendesen elhunyt. Temetése december 21-én, szombaton 14 órakor a paptamási kápolnából. Gyászolják fia Elemér, lánya Éva, menye Kornélia, unokája Zolika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagytatára, BIRÓ LAJOSRA (volt cukrászmester), aki 25 éve elhunyt. Leállt a szív, amely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak pihenni tértél, Isten nyugtassa a te arany lelked. Jóság, hűség, szeretet volt életed. Szerető gyermekeid Karcsi, Laci, Ibi és Ili családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, MOLNÁR ERZSÉBETRE (IBI), aki 2 éve örökre itthagyott bennünket. „Ha könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon. Bennünk él az arcod, és egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Téged elfeledni soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.” Örökké bánatos férje Sanyi és fia Csaba.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, BORBÉLY ELEONÓRA (szül. NAGY, Hegyközszentmiklós), életének 69. évében elhunyt. Temetése, szombaton, december 21-én déli 13 órától lesz a hegyközszentmiklósi kápolnából. Gyászolja lánya Márta és veje Ferenc.

*

Szomorú 6 hét telt el mióta elvesztettük a drága férjet, apát, apóst, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓT (a Tricotextil volt műszerésze). Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, / Mert lassan, csendesen, elfogyott az erőd / Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, / Melyet türelemmel viseltél magadba. / Örökké bánatos felesége Babi, fia Roli, menye Judith, násza Sándor és nászasszonya Ilona és december 21-én lesz 8 éve amióta elvesztettük a drága apát és nagyapát, KISS LÁSZLÓT (a Metalica volt dolgozója). Hűség, szeretet, jóság, munka volt élete. Emléke szívünkben él örökké. Szerető lányai: Babi, Évi, unokája Roli és felesége Judith, sógora Jóska.

*

Őszinte részvétem a GÖNCZI, SEMENDI és BÁLINT családoknak GÖNCZI ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szabó Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára, TOPĂLICĂ VASILERA (Laci bácsi), aki 20 éve hagyott itt bennünket. Ha le tudnám írni szívem bánatát, biztos megsiratna az egész világ. Nehéz az élet nélküled, csak remény van, ami éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk és együtt lehetek örökké veled. Emlékét őrzi bánatos felesége Katalin, fia István és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SIMKÓ LAJOSNAK és családjának szeretett édesanyja és nagymamája, SIMKÓ ETELKA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Noveczky Lajos és húga Erzsike.

*

Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan zokogva. Elmúlt egy fájó év, már nem látunk többé, könnyes szemekkel az égbe súgjuk, hogy hiányzol örökké. Örök bánattal emlékezünk GULYÁS ÁGNESRE (szül. NAGY, Nagyszántó) halálának első évfordulóján. Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk, temetőben fekszik drága, jó szerettünk. Nehéz a sírkő, de még nehezebb a bánat, mely nyomja a szívét ennek a családnak. Csillagá változtál barangolsz az égen, gyere mi felénk is, úgy mint régen régen. Szép vidám életed tündöklött, a sorsod akkor ott megpecsételődött. Nem birtad tovább, tested megszökött, de lelkemben itt maradtál szeretteid között. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, KURUCZ JÁNOSRA halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LOVAS családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa, ID. LOVAS KÁROLY elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle sógornője Gyöngyi, keresztfia Attila és családja, unokaöccse Lacika és családja.

*

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretet feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, KOPÁNYI MÁRIÁRA halálának 5 éves évfordulóján. Gyászoló családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. SIMON ISTVÁNRA, aki 2 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOVAS KÁROLY 73 éves korában elhunyt. Temetés 2013.12.20-án, pénteken 2 órakor a biharfélegyházi kápolnából. A gyászoló család.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szerettünk, s nem feledünk téged LOVAS KÁROLY (élt 73 évet). Fájó szívvel búcsúzik tőle fia Róbert, menye Tünde, unokája Ricsi.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” LOVAS KÁROLY (élt 73 évet). Fájó szívvel búcsúzik tőle fia Károly, menye Csöpi, unokái Norbi és Reni.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, SIMKÓ ETELKA (született OZIMOK) életének 72. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése szombaton, december 21-én 14 órától a hegyköztótteleki kápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, IVÁNYI ILONÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a tanácsos úrnak, SIMKÓ LAJOSNAK kedves édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Hegyközcsatár község tanácsosai.

*

„De emléke még él és élni fog, míg a ti szívetek e földön még dobog. Őrzitek a szépet, a mosolyát, a hangját és minden mozdulatát.” Fájdalmatokat átérezve, őszinte részvétünket fejezzük ki kedves barátainknak, IVÁNYI ILONÁNAK és családjának csodálatos édesanyja, és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Judit, Sebi és Patrik.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, POP ANNAMÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Közel van az Úr a megtört szíveknek és megsegíti a sebzett lelkeket.” A Szacsvay Imre Általános Iskola II.B osztály szülő-, gyermekközössége és Székely Anna tanítónő.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Három éve, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, déditata, ID. SZANISZLÓ GYULA (Bihar) jóságos szíve megszűnt dobogni. Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos családod.

*

„Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, megemlékezik a szent szövetségről!” NOVÁK IDA, LIBOR ISTVÁN, KOVÁCS GÁBOR, PASUK ERZSÉBET, HIRIŞ IOAN, POP ANAMARIA, PETRAŞ GINA, BRADEA PETRU-VIOREL, UIVAROŞAN VASILE, BELEJAN IOAN, SFÎRA MARIA LUCIA, MITITEAN VASILE. Részvétünk a gyászoló családoknak. Magrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. LIGETFALVI JÁNOSRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, ÖZV. KOVÁCS SÁNDORNÉRA (szül. ERŐS ETELKA, Biharpüspöki) halálának első évfordulóján. „Nincsenek szavak, nem suttog a szád, lehajtott fejjel, csendesen emlékezünk rád. Álmok, emlékek, sok, szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból megmaradt.” Szerető leánya és fia családjaikkal, imádott unokái és pici dédunokája.

Címkék: