Gyászhírek 2013.12.31

Akt.:
Gyászhírek 2013.12.31
Soha nem hal meg az, akit igazán szerettünk, mert szívünkben örökké él, amíg élünk, rá emlékezünk, a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, FARKAS IMRÉRE (Érmihályfalva), aki 11 éve hagyott itt bennünket. Emlékét, jóságát soha el nem felejtjük. Örökké gyászoló családja.

Csodálatos ajándékként születtél, de nagyon fiatalon elmentél. Leírhatatlan lelki fájdalmat éltünk nélküled, immáron 20 éve (1994. 01.01). „Egy lélegzetnyi boldogság, ennyi volt tán, ez volt az élet! Álmodj, királylány, ahogy a mesében oly békén! Álmodj, királylány, az is álom volt, hogy éltél, Nekünk is álom vagy ma már!” Emlékezzünk!Viszontlátásra, kedves FÖLDES-BATÓ KATI. Édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar), aki négy éve hagyott itt bennünket. Szívünkből a bánat könnyei hullanak, szívünk sebei nem gyógyulnak. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben örökké megmarad emléked. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ERDŐDI KRISZTINÁNAK és családjának a szeretett édesapa és férj, ERDŐDI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmukban. György Lajos és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, KUTASI ÁGNES 81 éves korában elhunyt. Temetése december 31-én, kedden 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük! Nyugodjon békében! Fia Gál Sándor, lánya Barabás Zsuzsa és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett nővérem, KUTASI ÁGNES fáradt szíve hosszan tartó betegség után életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése december 31-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Oli, sógora Gabi, fiuk Attila és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk drága testvéremtől, KUTASI ÁGNESTŐL, aki hosszas, súlyos betegség után elhunyt. Temetése december 31-én, kedden 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából, református szertartás szerint. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Sanyi, sógornője Böbike és családjuk.

*

Részvétünket fejezzük ki a KUTASI családnak a szeretett KUTASI ÁGNES elhunyta alkalmából. A Sava család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, KUTASI ÁGNESTŐL. Pihenése legyen áldott, nyugodjon békében! Szerető unokaöccse ifj. Kutasi Sándor és családja a messze távolból.

*

Fájó szívvel emlékezem felejthetetlen, drága édesapámra, BAKÓ IMRÉRE halálának 10. évfordulóján. Áldott legyen drága emléke melyet szívünkben örökké őrzünk. Lánya Margit, unokája Gergely és veje Ottó.

*

Könnyes szemmel emlékezünk drága, jó, felejthetetlen halottunkra, DUME TRAIANRA (Kügypuszta), aki 2 éve hagyott itt bennünket. „A virágot a sírodról elfújta a szél, de drága emléked szívünkben örökké él.” Bánatos családja.

*

Könnyes szemmel, szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább apára, apósra, nagyapára, ID. GUSZTUS GYÖRGYRE, aki két éve búcsú nélkül távozott közülünk. „Nincsen nyugalom, nincs békesség számunkra, és nincs semmi ami téged pótolna. Egy fájó perc alatt elszállt életed, itthagytál mindenkit, aki téged szeretett, a te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat az élők érzik. Azt a sok jót, szeretetet, amit adtál nekünk, feledni nem lehet, csak emlékezni rád örökké. Téged soha el nem felejtő lányod Móni, vejed Gabi és unokád Anita.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább apára, apósra, nagyapára, ID. GUSZTUS GYÖRGYRE, aki két éve búcsú nélkül távozott közölünk. „Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondható, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Áldott legyen drága emléke, csendes álma fölött őrködjön a szeretet és hála. Téged soha el nem felejtő fiad Gyuri, menyed Florica, unokáid Florin, Cristi és Alex.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk halálának 5 éves évfordulóján a drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára, FODOR ERZSÉBETRE. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szolnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a szeretetet, csak egy fénysugarat hagytál, emlékedet. Nyugodjon békében! Örökké bánatos férje Gyula, lánya Mária, fia Tibi, kis unokája Dávidka.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a drága unokaöccsre, unokatestvérre, RÖFF KRISZTIÁN ATTILÁRA halálának 1. évfordulóján. „A virágot a sírról elfújja a szél, de drága emléked a szívünkben örökké él.” Az Áron és a Chira család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, VARGA MARGIT életének 83. évében elhunyt. Temetése december 31-én, a városi kápolnából 15 órától lesz. A gyászoló család.

*

ID. SCHMIDT MIKLÓSRA emlékezik szerető családja. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy öt éve távoztál. Mi szólítunk, s a néma sír nem felel, de te a szívünkben örökké ott leszel! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel és tisztelettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, ADORJÁN LÁSZLÓRA (Bihardiószeg) halálának 20. évfordulóján. Múlhatnak az évek, de a mi szívünkben örökre megmarad emléked. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama ISPÁN IRÉN (szül. UGRAI) 2013 december 29-én elhunyt. Temetése december 31-én kedden 14 órakor a Csatári kápolnából. Búcsúzik tőle a bánatos család: férje Sándor, fia Sándor és lánya Gabriella, menye Katalin, veje Ferencz, unokái Nikoleta és Anett.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk drága gyermekünktől és testvértől BEDE ZSOLT ALEXANDRUTÓL. A temetés 2014 január 3-án, 11 órától a Hasas kápolnából. Édesanyád, édesapád és testvéred Ana Maria.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa KUPE JÁNOS életének 62-dik évében jóságos szíve megszűnt dobogni, csendes alma főlőt őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik lánya Sipos Mónika, veje Szilárd és unokái Kristóf és Dávid.

*

Könnyes szemmel szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férjem KUPE JÁNOS életének 62-dik évében csendesen megpihent. Emlékét szívemben öröké megőrzöm. Búcsúzik szerető felesége Kupe Juliana.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretet édesapa, após és nagyapa KUPE JÁNOS 62-dik évében vissza adta nemes lelkét teremtőjének. Temetése pénteken, 2014 január 3-án, 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben öröké megőrizzük. Búcsúzik bánatos lánya Hajni, veje Cristi és unokája Stefania.

*

Kérem DR. DEMETER KATALIN barátnőmet és családját, fogadják őszinte részvétemet a szeretett testvér és rokon ISTVÁN (Öcsi) elhunyta miatt. Gorondi Erzsébet (Era).

*

DR. HORVÁT TIBOR kitűnő orvos és igazi jó barát volt. Kérem családját fogadják őszinte részvétemet. Gorondi Erzsébet (Era).

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama BÓDIS JULIÁNNA életének 74 évében elhunyt. Temetése január 1-jén, a köröskisjenői kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak akik drága édesanyánkat PODASCA ROZÁLIÁT utolsó földi útjára elkísérték, részvétükkel és virágaikkal fájdalmukat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak EVANICS GYURI elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott! Petroni család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága áldott gyermekünkre és bátyjára IFJ. KISS JÓZSEFRE halálának első évfordulóján január 1-jén. „Szívünkből a bánat könnyei hullanak sebeink nem gyógyulnak, Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, de szívünkben megmarad emléked.” Öröké soha el nem felejtő szüleid, öcséid Sanyi, Tibi és húgod Klaudia.

*

„Jó az Úr azokhoz, akik benne bíznak, jó a lélekhez, aki keresi Őt.” BOROS MARGARETA, DOBOS MARIA, BODIUTIU MARIA, NEGRUT ELISABETA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) KFT Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk bátyámtól KUPE JÁNOSTÓL, aki hosszú betegség után vissza adta lelkét teremtőjének. „Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten./ Nem harsanóval, Hanem jött néma, igaz öleléssel.” Emléked szívünkben örökké élni fog! Testvéred Kupe László és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki EVANICS TÍMEÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt. Burian Adriana és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÉLCZEG DALMA GIZELLA hosszú szenvedés után 87 éves korában elhunyt. Temetése 2014. január 3-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik gyászoló családja: fia Béla, Éva, Andi, Ovi és Alexa.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy DENGYEL MARGIT szül. NÉVTELEN életének 95. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése december 31-én 11 órakor a Frenţiu kápolnából lesz. Siratja leánya Marika, unokája Bea.

*

Őszinte részvétem MARIKÁNAK és BEÁNAK a szeretett édesanya és nagymama DENGYEL MARGIT elhunyta miatt, aki életének 95. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében, drága lélek! Emlékedet örökké megőrzi Vilidár Ica.

Címkék: