Gyászhírek 2013.12.30

Gyászhírek 2013.12.30
Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk halálának első évfordulóján a szeretett fiunkra, RŐFF KRISZTIÁN ATTILÁRA. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból maradt. Amit te adtál, mástól nem kapunk, nincs olyan nap, hogy ne jussál az eszünkbe, olyankor könny szökik a szemünkbe. Virágot viszünk egy néma sírra, de téged nem kaphatunk vissza. Ha majd napjaink elfogynak, hozzád jövünk megpihenni. A gyászoló szülők.

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett unokaöcsénkre, RŐFF KRISZTIÁN ATTILÁRA halálának 1. évfordulóján. Emlékét megőrizzük! Gyuri és Betty.

*

„Mikor útra keltem, még nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó utam. Nem térek hozzátok vissza többé soha.” Egy éve annak a napnak, amikor utoljára távozott közülünk testvérem, RŐFF KRISZTIÁN ATTILA. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent vagy a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Szerető testvéred Kinga és családja, József, Ricsi, Erik.

*

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcomon, az azért van, mert szeretlek és hiányzol nagyon. Bennem él egy arc s egy végtelen szeretet, amit tőlem soha senki el nem vehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett barátomra, RŐFF KRISZTIÁN ATTILÁRA, aki 1 éve hagyott itt bennünket. A te barátnőd Secan Claudia.

*

Ma hat hete annak a szomorú napnak, amikor drága keresztapám elköltözött az élők sorából, ID. NAGY JÁNOS (Szalárd). Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem. Telhetnek hetek, múlhatnak évek, akik szeretnek, nem felednek téged. Nyugodj békében! Keresztlánya Annamária és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága keresztapámra, aki hat hete itthagyott bennünket, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd). Virágot viszünk egy néma sírra, De őt már ezzel nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Nyugodj békében!  Keresztfia Bélu és családja.

Fájó szívvel emlékezünk ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd), aki hat hete hagyott itt bennünket. Soha nem halványul szívünkben emléked, Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Még nagyon fáj, s örökre így marad, Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Testvére Béla és sógornője Marika.

Fájó szívvel emlékezem gyermekemre, aki hat hete hagyott itt bennünket, ID. NAGY JÁNOS (Szalárd). Utolsó percig ott voltam veled, fogtam a kezed, zokogtam érted, azt hittem, erőm visszatart téged. Bocsásd meg, ha valamit hibáztam, nem tudtalak megmenteni, pedig mindent megpróbáltam. Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell tanulnom élni nélküled. Az élet szomorúan megy tovább, de drága emléked elkísér egy életen át. Örökké bánatos édesanyád.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, TOMES BÉLA ZOLTÁNRA halálának 16. évfordulóján. „A virágot a sírról elfújja a szél, de drága emléked a szívünkben örökké él.” Emlékét kegyelettel őrzi szerető családja.

*

Hiányzol, te, ki már a mennyekben vagy, te sem gondoltad, hogy magad után ilyen nagy fájdalmat hagysz. Fájó szívvel gondolunk mi mindennap terád, s nem tudhatjuk, odafentről ebből te mit látsz. Nem búcsúzunk, hisz szívünkben megmarad a helyed, s reméljük, hogy egyszer majd találkozunk veled! Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó apára, nagyapára, PETŐ ZSIGMONDRA, aki most 1 éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatosak: lánya Melinda és családja, fia Zsigmond és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága feleségemre, BARTA JOLÁNRA (született SÖRÉS), aki 8 hónapja hunyt el. Könnyeim peregnek, ha reád gondolok, éjjel-nappal imádkozok. Halálod megtörte szívemet, lelkemet, elfogadni muszáj, megérteni nem lehet. Szívemben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élekm nem foglak feledni. Férjed Jóska és unokád Ádám.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, ERDŐDI ERIKÁNAK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az Euromaster munkaközössége.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, volt tanítványoknak, ismerősöknek, akik szerettünk, BOTH GYÖRGYNÉ, született HERCZEGH IRÉN nyugdíjas tanítónőt utolsó útjára elkísérték, virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága jó férjre és édesapára, SZÁSZI ANDRÁSRA (Élesd) halálának ötödik évfordulóján. Legyen áldott a föld, melyben nyugszik. Örökké bánatos felesége Klári és fia Bandi.

*

Ezúton értesítjük a rokonokat és ismerősöket, hogy ID. PÁZMÁN GYULA hamvait december 30-án 10.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a Rulikowski temető Frenţiu kápolnája mellől. A gyászoló család.

Ma 6 éve annak a szomorú napnak, amikor a drága jó feleség, anya, nagymama és dédmama, ID. CZÉGÉNYI MAGDOLNA (Örvénd) örökre itthagyott bennünket. „Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de tudjuk, hogy hívtál. Szólunk, de a néma sír nem felel, Szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, Vigyáz sírodra bánatos családod.” Örökké gyászoló férje Mihály és családja.

*

Szívünkben örökké fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, férjre, apára és keresztfiúra, PORKOLAB GYULÁRA halálának 24. évfordulóján. Őt soha el nem felejtő édesanyja, felesége, gyermeke és keresztfia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szomorú napra, amikor immár két éve a drága apát, apóst és nagyapát, ID. GUSTUS GYÖRGYÖT elrabolta szerettei közül a kegyetlen halál. Elmentél tőlünk egy végtelen hosszú útra, melyről csak viszszanézni lehet, visszatérni soha. Hazafelé nem építettek utat, ám ha lenne egy irány, mely otthonod felé mutat, ugye hazajönnél? Visszahozna a szeretet, letörölni arcunkról az érted hulló könnyeket. Örökké szerető leányod Eva, vejed Tibi és unokád Betty.

*

Mély fájdalommal és el nem mondható szomorúsággal búcsúzunk drága nagybátyánktól, RAMOCSÁN JÁNOSTÓL, aki hosszú szenvedés után itthagyott bennünket. Unokahúga Sipka Éva és férje Sipka Franz.

Soha nem hal meg az, akit igazán szeretünk, mert szívünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Fájó szívvel búcsúzunk RAMOCSÁN JÁNOSTÓL. Nővére Éva és fia Sanyi és családja Ioana és Dávid.

*

Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, RAMOCSÁN JÁNOS megtért Teremtőjéhez. Végső búcsút december 30-án a Steinberger kápolnából veszünk tőle, 12 órától. Emlékét örökké őrizzük. Kriszti és családja, Mónika és Natalia, Jancsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre és sógornőre, MÉSZÁROS IRÉNRE halálának 11. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása, ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra, ráborulunk a fejfádra. Imádkozva, zokogva, fájó szívvel hagyunk ott magadra. Nélküled semmi nem olyan, mint rég, de míg élünk, szívünkben te is velünk élsz. Nyugodj békében, soha el nem feledünk! Bánatos húgod Rózsi és sógorod Gyuri.

Könnyes szemmel emlékezünk a drága jó, felejthetetlen édesanyánkra, DOBRAI ETELKA JULIANÁRA („MAMÓKA”), aki öt éve hagyott itt bennünket. A virágot a sírodról elfújja a szél, de drága emléked a szívünkben örökké él. Bánatos családja: férje Imre és fiai Lóránt és Szabolcs.

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk január 2-án a legdrágább édesanyára, nagymamára és testvérre, PAIZS MÁRIÁRA (született KOSZTA, nagyszalontai volt tanítónőre), akinek 11 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Kísérjen az utadon a Jóisten, a mi örökké tartó szeretetünk s az örök hálánk mécsesének lángja világítsa utadat. Hiába múlnak az évek, egyre jobban fájnak az emlékek. Míg éltél, te voltál mindenünk, míg élünk, érted fáj szívünk. Reméljük, hogy mindörökre a védőangyalunk leszel, s onnan fentről fogsz vigyázni ránk, ugyanolyan szeretettel, amivel körülvettél bennünket, amíg éltél. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik emlékét szívükben megőrzik. Nyugodj békében, te drága lélek, az örök világosság fényeskedjék neked. Az örökké bánatos család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték drága halottunkat, BONDÁR SÁNDOR BUSYT (élt 82 évet, Nagyszalonta), és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. VASS SÁNDOR belgyógyász főorvos életének 90. évében, 2013. december 24-én elhunyt. Szeretett halottunk földi maradványait Miskolcon helyezzük örök nyugalomra. Emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, ERDÖDI SÁNDOR életének 50. évében elhunyt. Temetése kedden, december 31-én a Steinberger kápolnából 13 órától lesz. Könnyes szemmel állunk meg egy sírnál, Te nem szólhatsz, de mi érezzük, hogy hívtál, Könnyeink peregnek végig arcunkon, Te itthagytál minket, hiányzol nagyon. Mi abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Te számunkra sosem leszel halott, örökre élni fogsz, mint a csillagok. Szeretett feleséged és lányaid.

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett nagynéni, ICA MAMA (JUHÁSZ ILONA) életének 84 évében visszaadta nemes lelkét teremtőjének. Temetése hétfőn, december 30-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretet. Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Búcsúzik tőle unokaöccse Jancsi és felesége Éva.

Drága ICA MAMA, itthagytál minket, elmentél csendesen. Drága szíved a mennyekben megpihen. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Búcsúzik unokahúgod Kriszta, férje Emanuel és a kicsi Clara Franciaországból.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, HERDA GÁBOR 63 évesen elhunyt december 27-én. Temetése ma, december 30-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják felesége Kati, fiai Leo, Gábri, menye Dana és unokája Antonia.

*

Köszönetünket fejezzük ki minden közeli és távoli rokonnak, jó barátnak, osztálytársnak, volt kollégának, szomszédnak, kerti szomszédnak, a nagyvárad-újvárosi református gyülekezet tagjainak, presbitereinek, hogy mély gyászunkban mellettünk álltak és elkísérték utolsó földi útjára a drága jó férjet, édesapát és nagyapát, JAKABFFY ZOLTÁN GYULÁT, és virágaikkal, vigasztaló szavaikkal próbálták enyhíteni leírhatatlan fájdalmunkat. A bánatos család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédnagyapa és testvér, LINZENBOLD JENŐ (nyugalmazott értarcsai tanító) életének 81. évében hirtelen elhunyt. A temetése 2013. december 30-án 13 órakor lesz a kálmándi kápolnából (Szatmár megye). A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama, dédi, ÖZV. SÁRKÖZI MIHÁLYNÉ (szül. SZIJJARTÓ ERZSÉBET) életének 96. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése december 31-én, kedden 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lánya Erzsike, fia Lajcsi és annak családja, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és keresztmamától, MOISE MÁRIÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Id. Fekete György, ifj. Fekete György, Fekete Tibor és családjaik.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, MOISE MÁRIA 74 éves korában visszaadta nemes lelkét teremtőjének. Temetése ma, december 30-án du. 15 órakor a Steinberger kápolnából. Szívünkben örökké megőrizzük drága emléked. Búcsúzik tőle lánya Mária és unokája Maximilian.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és nagynénitől, MOISE MÁRIÁTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Egyetlen testvére és családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy szeretett fiam, RAMOCSÁN JÁNOS hosszú szenvedés után, életének 52. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, december 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik bánatos édesanyja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága gyermekünk, BEDE ZSOLT 10 évesen, rövid, de súlyos betegség után csendesen megpihent. Gyászoló édesapád, édesanyád és ikertestvéred Ana Mária.

„Vihar végezte be életedet, / Az ég fogadja be lényedet, / És az anyaföld tört testedet! / Kis madárkánk, Isten veled!” (Halász István) Őszinte részvétünket fejezzük ki a BEDE családnak szeretett gyermekük, BEDE ZSOLT elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mavrodoglu Ildikó temetkezési vállalkozó.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik részvétükkel, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkban mellettünk voltak, amikor utolsó útjára kísértük szerettünket, RÉVÉSZ JÓZSEFET. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Mendli Juditnak és a családnak RÉVÉSZ JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Caritas Catolica spartacusi munkaközössége.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett öcsém, RAMOCSÁN JÁNOS 52 éves korában elhunyt. Temetése december 30-án, hétfőn 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nővére Marika, sógora Ghiţa.

*

Fájdalommal vettük tudomásul RÁCZ IMRE és TÓTH MIHÁLY halálát. Torján Tiborné született Csáki Magdolna.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, testvér és nagyapa, ID. NAGY BÁLINT (Hegyközkovácsi) életének 62. évében december 24-én váratlanul elhunyt, beteg szíve megszűnt dobogni. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára, és gyászunkban mellettünk álltak. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk STELLI TIBORRA, aki 6 hete távozott el az élők sorából. Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal közöljük, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, EVANICS GYÖRGY (Élesd) életének 70. évében elhunyt. Temetése december 30-án, hétfőn 15 órakor az élesdi ravatalozótól. Nyugodjon békében! Gyászolják bánatos felesége, lánya, unokái és barátai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, ERDÖDI SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Részvétünk a gyászoló családnak. A Petrován család.

Címkék: