Gyászhírek 2013.12.24

Akt.:
Gyászhírek 2013.12.24
Fájdalomtól megtört szívvel közöljük, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, IOAN VAIDA 78 éves korában elhunyt. Temetése december 24-én, kedden 11 órakor a Rulikowski temető Haşaş kápolnától. Nyugodjon békében! Felesége, Vaida Nusika és a gyászoló család.Őszinte részvétünket fejezzük ki LÁSZLÓ IDÁNAK szeretett édesanyja, NOVÁK IDA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Bandi és Nelli.

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, MOLNÁR ILONA (Margitta) 91 éves korában örökre itthagyott bennünket. Végső búcsút 2013. XII. 24-én 12 órakor veszünk tőle a margittai református kápolnából. Búcsúznak tőle: bánatos lánya Judit, menye Klára, unokái Judit, Norbert és Ingrid, unokavejei József és Alin, dédunokái Petra, Nikolett és Nádia.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták, és szeretett halottunkat, ID. RÁCZ IMRÉT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él… testem nélkül látom meg az Istent.” Jób. 19-25-26. Mély megrendüléssel értesültünk gyülekezetünk volt, hűséges főgondnoka, ID. RÁCZ IMRE haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! A Biharpüspöki Református Egyházközség lelkipásztora és a presbitérium.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VILMA néninek és családjának a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. RÁCZ IMRE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! A Szerekeres család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett IMRE tatától, ID. RÁCZ IMRÉTŐL. Emléke legyen áldott! Noémi és Sanyi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI GIZELLÁNAK és családjának a szeretett édesapa, após, ID. RÁCZ IMRE halálának alkalmából. Tari József és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, ID. RÁCZ IMRÉTŐL. Unokaöccse Sanyi és Piroska.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyánktól,

ÖZV. SIMKÓ ANNÁTÓL (GÁLIK). Temetése 2013.12.24-én a tótteleki kápolnából 14 órakor. Lányai, vejei, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apukától, nagyapától és apóstól, VAJAI GYÖRGYTŐL, aki hosszú szenvedés után december 21-én elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk LEHOCZKY SÁNDOR volt mezőbaji lakosra, akinek három éve szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében! Szerető felesége, két fia és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VARGA családnak a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzet fájdalmukban. A Zsigó család.

*

Tíz éve 2003.12.23-án hunyta le szemét örökre TÓGYER OLGA (szül. SÁRKÖZI) Budapesten. Hamvait a Frangepán utcai református templomban helyeztük nyugalomra. Bánatos férje Pista.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, VAJDA LÁSZLÓTÓL, aki életének 79. évében elhunyt. Temetése kedden, december 24-én a Steinberger kápolnából 12 órakor lesz. A gyászoló család.

*

„Az ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikla, amely a tarlón tovaharapódzik.” DRUGAŞ PETRU, VAIDA T. IOAN, VAJDA LÁSZLÓ, SIMKÓ ANNA, BORZ MARIA, SZENKÓ VASILINA, UJOC MARIA. Részvétünk a gyászoló családnak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VAJDA családnak a szeretett férj, édesapa, LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Szomszédai a Dacia út 64, AN 3. tömbházból.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk NYAKACSKA ANNAMÁRIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Sao-Team Kft,. Vezetősége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, NYAKACSKA ANNAMÁRIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Sao-Team szabászat mesternője és munkaközössége.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak, amikor a szeretett testvér és sógornő elhunyt. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád! Filimon Erzsébet és férje Imi.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak, amikor a szeretett testvér és sógornő elhunyt. Soha nem feledünk el! Szulcsik Béla és felesége Anni.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagynénénkre, SZULCSIK MÁRIÁRA, aki ma 6 hete elhunyt 74 évesen. Emlékét örökké a szívünkben őrizzük. Béluci és családja, Sanyika és felesége, valamint Robika.

*

Szívünkben mély fájdalommal, könnyes szemmel emlékezünk szeretteinkre, akik már 6 éve nincsenek közöttünk. A legdrágább gyermekre, testvérre, unokára, nagybácsira, SZABÓ STEFIRE (élt 32 évet) édesapára, nagyapára, SZABÓ ISTVÁNRA (élt 56 évet). Rátok emlékezünk a szeretett napjain. Nyugodjatok békében, Isten veletek! A gyászoló család.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, TÖKÖLI ZSUZSANNÁRA halálának 25. évfordulóján. Lányai családjukkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI GIZELLÁNAK és családjának édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Boiţi Irina, Vusin Magda.

*

Fájó szívvel emlékezünk december 24-ére, amikor szeretett férjemet egy éve elrabolta tőlem a kegyetlen halál, a szeretett édesapát, apóst, nagyapát és dédnagyapát, KISS IMRÉT. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozom halkan, zokogva. Elmúlt 1 év, már nem látlak többé, könnyes szemmel az égbe súgom, hogy hiányzol örökké. Hiányod éget, sajogva, fájva nem hozhat vissza a gyertya lángja. Lelked velem van, az arcomhoz simul, lábam önkéntelenül is a sírodhoz indul. Visznek ők hozzád, nem néznek semerre, csak a temetőbe, a te drága nyugvóhelyedhez. Sajnos, még ott sem találkozhatok veled, de mindig velem lesz drága emléked. S, ha véget érnek a próbák, a földi harcok, megint megtalálom kedves arcod. Ott ahol nem választ el soha, semmi és soha többé nem kell búcsút venni. A jó Isten őrködjön sírod felett! Örökké bánatos, vigasztalhatatlan feleséged Zsófi és a szeretett családod: lányod Marika, vejed Villi, akik a halálod után is hűségesek hozzád, imádott unokáid Attila, Gergő, Ingrid és férje Sálmán, dédunokáid Ádámka és Amáánka. Legkedvesebb húgod Zsuzsi, sógorod Jancsi és unokahúgod Renike, unokaöcséd Jancsika, keresztfiad Csaba és a családja, legjobb és a legszeretettebb unokahúgod Krisztina és a családja Németországból.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a huszonöt éve elhunyt drága édesapára, IFJ. NAGY ANDRÁSRA (Érszalacs). „Bús temető csendes susogása, odamegyek hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszünk néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatunk vissza. Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.” Felesége Irma, szerető két fia Attila és Levente, menyei Editke és Valika, drága két unokája Attila és Lillácska.

*

Fájdalommal tudatjuk barátainkkal, kollégákkal, DR. HORVÁTH TIBOR eltávozását Offenbach-ban az élők sorából. Gyászoló családja.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk a nagytudású, segítőkész DR. HORVÁTH TIBORTÓL. Őszinte részvétünk MARIKÁM neked és a családnak. Unokatestvéred Kopácsy István és családja Nagyváradról.

Címkék: