Gyalai István a Posticumban

Nagyvárad – Március 28.-án a Váradi tea rendezvénysorozat újabb meghívott vendége Gyalai István nagyváradról elszármazott képzőművész, akinek Eleven Arzenál címmel nyílik egyúttal kiállítása.

“Nem közönséges érzés huszegynéhány év után szülővárosomban közönség elé állnom. Huszegynéhányéve 1987 októberében szálltam vonatra és indultam el a teljesen ismeretlen Nyugat felé. Most itt vagyok újra – habár nem lehet megmondani, hányszor jártam azóta Váradon az elmúlt években – és keresem a szavakat, amivel az itt megjelenteknek kifejezhetnék gondolataimból valamit. Váradinak lenni nem érdem. Nem akarat dönti el: váradinak az ember egyszerűen születik.

Mint ahogy egyszerűen férfinak vagy nőnek, egészségesnek vagy betegnek, a huszadik században vagy valamikor egészen máskor születik az ember. Ne túlozzuk el érdemeinket ezen a téren. De ha már az ember váradinak született, valahol mindvégig az is marad. (…) A Váradról hosszu évek óta eltávozott barátokra, egykori kollégákra gondoltam, mikor e kis kiállítást elképzeltem. (…) Tisztelgés azok előtt, akik itt élnek. És azok előtt , akik innen indultak el. S akik közül néhányan csak nagyon nehezen – sokan még sehogyan sem – találtak visszautat. Rájuk gondoltam. Egy vagyok közülük” – írja Gyalai István.