Görög katolikus misék magyarul

Görög katolikus misék magyarul
Nagyvárad- Vasárnap a váradi Magyar Görög Katolikus Egyházközség szervezésében magyar nyelvű szent liturgia zajlott a görög katolikus papi szeminárium kápolnájában. Vadas Krisztián parókus lelkész mutatta be.

 

Ezzel kapcsolatban Vadas Krisztián nagykárolyi parókus atya, a Nagyváradi Magyar Görög Katolikus Egyházközség szervező lelkésze az Erdély Online-nak elmondta: Virgil Bercea megyés püspök néhány héttel ezelőtt őt bízta meg azzal, hogy Váradon próbálja újraalapítani a Magyar Görög Katolikus Egyházközséget, ugyanis az egyházmegyében egyedül Nagykárolyban létezik olyan tiszta magyar, élő görög katolikus közösség, ahol a szertartások is az anyanyelvükön folynak a körülbelül 200 lélekszámú magyar ajkú hívek számára. Amúgy ez nem számít újdonságnak a bihari megyeszékhelyen sem, hiszen már a 18. századtól, 1786-tól kezdve létezett itt egy rutén görög katolikus egyházközség, mely akkoriban a munkácsi egyházmegyéhez tartozott. A 20. század elejére azonban a hívek elmagyarosodtak, bár a misék akkoriban természetesen még nem magyar nyelven zajlottak, ahogyan a római katolikus egyházi szertartásokon sem. 1948-1990 között, a kommunista időszakban a váradi görög katolikus egyházközség sem működhetett, és a rendszerváltozást követően eddig még nem sikerült újraindítani ezt.

A lelkész tudomása szerint Magyarországon mintegy 300 ezer görög katolikus él, a Partiumban pedig 15 ezerre tehető a számuk, inkább Szatmár megyében lehet találkozni velük. Váradon idén augusztus 6-án, délután öt órától tartottak először magyar nyelvű görög katolikus szent liturgiát, a papi szeminárium kápolnájában. Azóta minden hónap második és utolsó vasárnapján megismétlik ezt, illetve a nagyobb ünnepek környékén, hasonló időben és helyszínen. A résztvevők száma változó, és minden alkalommal feltűnnek új arcok is. Szívesen fogadják a továbbiakban is az érdeklődőket, a szervező lelkész elérhetőségei: 0261/863.975, 0740/395.594, valamint gorogkatolikusnagyvarad@yahoo.ro.

Vándorló egyház

A legutóbbi alkalmon körülbelül tízen voltak jelen. A szent liturgia előtt Vadas Krisztián egy rövid tanítást tartott, Beavatás a Titokba- A vándorló Egyház címmel. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: a vándorló egyházként jellemzett keleti egyházban gyakran használják a hajó motívumát. Az Ószövetségben is megjelenik Noé bárkája, a templomhajók pedig az ebben a világban élőket szimbolizálja. Hánykolódunk az élet tengerén, ide-oda csapkodnak minket a viharok, s közben az apostolokhoz hasonlóan Istenért kiáltunk. Keresztény zarándokként vándorlunk a Földön, nem csupán 40 évig, ahogyan a zsidók a pusztában, vagy 40 napig, amíg a húsvéti böjt tart, hanem egész életünkön keresztül. Szüntelenül megújulunk, új emberek akarunk lenni, hogy tökéletessé váljunk. Krisztus érdeme, hogy mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy Isten gyermekei legyünk, a mi feladatunk pedig az, hogy az Úr szeretetét viszonyozzuk, egy közösségként, egy szívvel és lélekkel imádkozzunk őhozzá, igyekezzünk megismerni őt.

Ciucur Losonczi Antonius