Gondot okoz a munkahely és lakásszerzés

Gondot okoz a munkahely és lakásszerzés
Nagyvárad- Kedd délelőtt az RMDSZ-székházban tartott sajtótájékoztatóján Szabó Ödön képviselőjelölt, megyei ügyvezető elnök annak a konzultációnak az eredményeit ismertette, melyet kora ősszel kezdeményezett abban a választási kollégiumban, melyben indul. Íme a felmérés részletei.

 

Szabó Ödön RMDSZ-es képviselőjelölt kifejtette, hogy tíz témakörben- közigazgatás, kultúra, oktatás, ifjúsági, sport, gazdaság, mezőgazdaság, egészségügy, egyház és szociális ügyek- volt kíváncsi a választási kollégiumában élő emberek véleményére. Közel 8 ezer személynek küldött válaszborítékokkal ellátott kérdőíveket, akik közül több százan reagáltak. Ezt követően öt tematikus találkozót is szervezett- Szalárdon, Paptamásiban, Borson, Székelyhídon és Bihardiószegen- melyekre szakembereket hívott meg annak érdekében, hogy segítsenek a megkérdezettek által jelzett problémák megoldásában. Ugyanakkor a témakörök szerint csoportosított, összesen 100 alapkérdés közül kiválasztotta a legfontosabbnak megítélt 2-3-at, és egy összképet alkotott belőlük.

Arra a kérdésre, hogy szerintük milyen területeken könnyű érvényesülni, a többség a politikát jelölte meg (20%), majd az egyház, az egészségügy, a rendőrség, a katonaság és az oktatás következett a sorban. Meglátásukban legnehezebb egy fiatalnak a munkahely és saját lakás megszerzése, a legkönnyebb pedig a szabadidő eltöltése, sportolni és családot alapítani. A megkérdezettek szerint a hazai pedagógusok legnagyobb problémája, hogy nem becsülik meg a munkájukat, hiányzik a motivációjuk, fásultak és alulképzettek, a pedagógusok viszont főleg azért panaszkodtak, hogy nincs fegyelem, hiányoznak a tankönyvek és az épületek nem megfelelőek. A többség szerint (69%) az anyanyelven történő oktatás akkor hatékony, ha magyar tannyelvű oktatási intézményekben történik. 23 százalék viszont a vegyes tannyelvű iskolákat sem ellenzi, 3 százalék szerint pedig nincs jelentősége ennek. A társadalmi problémák kiváltó okai közé sorolták a megkérdezettek a munkahelyek hiányát, az elöregedést, a magányt, az alulképzettséget, a családon belüli erőszakot, valamint az alacsony nyugdíjakat, és szociális megoldásként javasolták a házi gondozást, a több óvodát, társadalmi konzultációkat, bölcsődéket, öregotthonokat, idősek klubját.

Egyéb válaszok

Kiderült, hogy a közintézményekkel való kapcsolattartás leginkább az adók és járulékok befizetése, az oktatás, illetve különböző közszolgáltatásoknak az igénybevétele lévén valósul meg. A megkeresettek több mint fele (52%) nem informált az egészségbiztosítással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit illetően, 43 százalék pedig közepesen tájékozódott. Ami az általuk űzött sportágakat illeti: a legtöbben aerobikoznak, pingpongoznak, atletizálnak, dzsúdoznak és kosárlabdáznak, máshol pedig ugyan nincs rá lehetőség, de igény mutatkozik az úszásra, az aerobikra, a lovaglásra, a testépítésre, a táncolásra, a kézilabdázásra és az íjászatra. A bürokráciát a legtöbben úgy építenék le, hogy összevonnák és egyszerűsítenék az adó- és járulékrendszert, valamint világosabbá tennék a vállalkozásokat szabályzó törvényeket és bevezetnék az elektronikus ügyintézést. 34,48 százalékuk konzorciumba tömörülne és úgy venné fel a versenyt a multikkal, 17 százalékuk tárgyalna ezekkel, 14 százalékuk viszont úgy gondolja, hogy nem kellene beengedni ezeket a romániai piacra.

A megkérdezettek zöme ugyanakkor részben önellátó mezőgazdasági farmokkal, illetve mikrovállalkozások létrejöttével és fejlesztésével támogatná az agráriumot. Rengetegen (88%) helyeslik a kezdő vállalkozások megsegítését, üzleti inkubátorházak létesítését. A megkeresettek döntő többsége nem ért egyet azzal, hogy több magyar párt vegyen részt a választásokon, szerintük ez egyebek mellett azért rossz dolog, mert félő, hogy egyik sem jut be a parlamentbe, vagy csak a román pártok erősödnek ezáltal. A magyar képviseletet ugyanakkor a legtöbben a helyi tanácsokban tartják fontosnak, ezt követően pedig a román parlamentben, a megyei önkormányzatban, az EP-ben, a kormányban és a magyar országgyűlésben.

Szabó Ödön a konzultációt kampánya egyik legsikerültebb elemének nevezte, és azt ígérte, hogy a véleményeket, javaslatokat törvényi kezdeményezések formájában hasznosítani fogja, amennyiben megválasztják őt parlamenti képviselőnek.

Néhány indítvány

Szabó Ödön arról is beszélt: úgy teremtene a fiatalok számára munkahelyeket, hogy az önkormányzatoknál is bevezettetné azt a privát szférában már alkalmazott módszert, miszerint ösztöndíjjal támogatják a később alkalmazandó egyetemi hallgatókat. Ugyanakkor az internet-bankolás híve a közigazgatásban is, falugondnoki hálózatot építene ki vidéken, és alprogramokkal támogatná az állandó ügyeleti központok fejlesztését.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,