Gond a magyar házasságkötéssel

Illusztráció
Illusztráció
Borzási Kinga váradi lakos augusztus elején köt házasságot vőlegényével, Zsolttal. Úgy tűnik, hogy az illetékesek figyelmetlensége miatt, bár időben kérték, mégsem tudják anyanyelvükön kimondani a boldogító igent.

Kinga és Zsolt augusztus 5-én házasodnak össze Nagyváradon. Minden meg van szervezve, viszont, ahogy azt jelezték a fiatalok, a magyar nyelven való esketés lehet, hogy meghiúsul. Mi a gond?

– Én és a kedvesem több év után úgy döntöttünk, hogy megpecsételjük kapcsolatunkat, és házasságot kötünk Nagyváradon, azonban akadályba ütköztünk. Múlt héten a nagyváradi Anyakönyvi Hivatalban jártunk, ugyanis előkészítettük a polgári házassághoz szükséges dokumentumokat és benyújtottuk őket. Korábban már jártunk ott információ gyűjtése céljából, így tudtuk, hogy van rá lehetőség, hogy az anyakönyvvezető anyanyelvünkön, vagyis magyarul kösse meg a házasságot. Mi szerettük volna ezt kérvényezni a hivatalban, azonban azt a választ kaptuk, hogy ezt felesleges megtennünk, ugyanis nem tudnak ezen a dátumon magyar nyelven beszélő anyakönnyvezetőt biztosítani.

– De hiszen eddig is voltak magyar nyelven házasságkötések. Most mi történhetett?
– Az ok az, hogy a három erre a feladatra kijelölt személy közül csak az egyik hölgy tud magyarul beszélni, de ő sajnos két hétig szabadságon lesz. Többszöri kérés után végül mégis sikerült a kérelmet leadnunk. De mosolyogva közölték, hogy esélytelen a teljesítése, annak ellenére, hogy augusztus első két hetében több tíz pár szeretné magyarul kimondani az igent városunkban.

– Akkor mitől vagy kitől függ a megoldás?
– Amikor megtudtuk, hogy ilyen gondok adódhatnak és, hogy a város nem tud, vagy nem akar megoldást adni a magyar anyanyelvi esketésre ebben az időszakban, megkerestük a Bihar Megyei Tanácsot is, tudván, hogy a megyei lakossági nyilvántartó hozzájuk tartozik, hátha tudnak segíteni. Ők, tudomásom szerint felajánlották segítségüket a Polgármesteri Hivatalnak, de a törvény értelmében ez a polgármester hatáskörébe tartozik. Remélem, hogy a városnak mi is fontosak vagyunk és álmunk, elképzelt nagy napunk vágyaink szerint válhat valóra.

Javaslatok

Megkerestük az ügyben a Bihar Megyei Tanács menedzserét is, Szabó József nyilatkozott az ügyben:
– Valóban megkeresett minket Borzási Kinga ebben az ügyben, mert sajnos egy kellemetlen helyzet alakult ki, ami azokat a házasulandó magyar fiatalokat érinti akik a törvény által biztosított joguk szerint magyarul akarják kimondani a boldogító igent. Számára fontos és igencsak érzékeny dolog ez. Megyemenedzserként én jártam el ebben az ügyben. Megkerestük hivatalos levélben a Polgármesteri Hivatalt, személyesen Bolojan polgármester urat és Seica igazgató urat, hogy lépjenek. Két törvényes megoldást is javasoltunk: a polgármester hatásköréből adódóan megbízhat a hivatalon belül egy másik magyarul beszélő közalkalmazottat, munkatársat a házasságközvetítési hatáskörökkel, illetve amennyiben ilyen nincs, akkor mi felajánlottuk, hogy időszakosan hajlandók lennénk beleegyezni egy a megyei lakossági nyilvántartótól áthelyezni egy megfelelő személyt erre az átmeneti időszakra erre a szerepkörre. Azt mindenesetre jeleztük, mint Megyei Tanács, hogy szeretnénk hosszú távú megoldást találni erre a minden nyáron visszatérő problémára, ami sajnos Nagyváradon nem először fordul elő. Reméljük gyors és pozitív választ kapunk. Mi akár ma készek vagyunk lépni, a megoldást megmutattuk, leírtuk, sőt részt is vállalnánk benne. A segítség megvan, de azt el is kell fogadni, Bolojan polgármester úron múlik, fontos-e számára az, hogy a magyar fiatalok anyanyelven mondják ki a boldogító igent. Remélem. Várjuk az ajánlatunkra a visszajelzést.

Ciucur Losonczi Antonius