Égi tanács közvetítője – Mária, a jó tanács Anyja

Égi tanács közvetítője – Mária, a jó tanács Anyja

A Boldogságos Szűz Máriával
mindig időszerű foglalkozni, de
különösen most, októberben, a neki
szentelt hónapban.

Az október 8-án és 9-én zajlott
délutáni lelki program témája
Mária, a jó tanács Anyja volt. A lelki
délután küldetése az volt, hogy
megálljunk egy pillanatra a napi forgatagban
és engedjük, hogy lelkünk utolérje
rohanásunkat. De alkalmas volt arra is, hogy
rendeződjenek bennünk gondolataink,
imaéletünkben új utak nyíljanak.
Egy témát, egy megérintettséget
ízlelve mélyítettük el Loyolai
szent Ignác tanácsát követve azt,
hogy nem a sok tudástól telik meg a
lélek, hanem attól, hogy belsőleg
átéli és ízleli az isteni
dolgokat. Tettük ezt Irene Luster-Haggeney
nővér kísérésében,
különböző imamódokkal
gazdagodva: elcsendesedés,
összeszedettség gyakorlása, kép
szemlélése. Megoszthattuk egymással,
mit jelent számunkra tanácsadónak
lenni, tanácsot elfogadni, majd a kánai
mennyegző segítségével, a
Szentírásból megtapasztalhattuk,
milyen tanácsadó Mária, Jézus
anyja. Másnap a téma
elmélyítése az elengedés
köré fonódott, melyben ismét
Mária magatartását
szemléltük, akinek el kellett engednie a
vér szerinti kapcsolatot, hogy maga is
tanítvánnyá válhasson.
Felismertük azt is, hogy az elengedésnek nem
csak fájdalmas oldala van, hanem új
távlat nyílhat általa
életünkben, ezért jó, ha
tudatosítjuk magunkban az elengedés
mindkét pólusát. A lelki
délutánra Nagybányáról,
Nagykárolyból,
Kálmándról, Batizról,
Gombáspusztáról és
Szatmárnémetiből is érkeztek
résztvevők.
Tisztelettel, Kujbus Márta