Gergely István Emlékkiállítás

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
előrendezvényeként a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
Székházának (Nagyvárad,
Városháza-Pimariei utca 27)
kiállítási csarnokában 2009,
május 9-én, szombaton délután
18 órakor kerül sor a Gergely István
Emlékkiállítás
ünnepélyes megnyitójára.


A kiállítás védnőkei:
Dr. Koszó Péter alpolgármester,
Dr. Berényi Károly tanácsos
(Hódmezővásárhely).  A
kiállítás kurátora:
dr.Hermán M. János. Megnyitó
beszédet mond Ft. Tőkés
László EP képviselő meg, majd
Dr. Koszó Péter köszönti a
kiállítás résztvevőit.
18.10 perckor kezdődik a  “Wenzel Pichl
Trio” fellépése  ( Costin
Szabó Éva – hegedű , Thurzó
Sándor Jószef – brácsa ,
Bozsódi Beáta – cselló).
Műsoron: Wenzel Pichl: Első Trió –
1.,3.tételek. 18.20 perckor Banner Zoltán
művészettörténész
méltatja Gergely István
életművét, amit Hermán M.
János
köszönetnyílvánítása
követ. A kávészünet után
a résztvevők átvonulnak a
Bartók terembe, ahol 18.45-kor Dr.
Berényi Károly üdvözli a
résztvevőket. 18.50-kor Székely
István – klarinét, Thurzó
Zoltán – zongora művészi
előadása következik. Műsoron:
Kovács Béla : Salute, Signore Rossini !
Kovács Béla : Ich Begrüsse sie, Herr
Johann Strauss ! Draskóczy László:
Korondi Táncok. 19.05 perckor Péterfy
Lajos színművész elszavalja
Áprily Lajos: Tavasz a Házsongárdi
temetőben című versét, majd
Gergely Istvánné
vetítettképes előadása
következik Kolozsvár történelmi
temetőjének
ápolásáról:
„Tavasz  a Házsongárdi
temetőben” címmel. Pásztai
Ottó Zsolt mérnök
vezetésével 19.45 perckor egy
fórum kezdődik, melynek
témája a nagyváradi temetők
állapota. Végezetül pedig
Barabás Zoltán beszéde
zárja az ünnepi alkalmat. A  Gergely
István
Emlékkiállítás
szervezői: Barabás Zoltán, a
Partiumi Magyar Művelődési Céh
igazgatója, Nagyvárad, Gergely
Istvánné, a Házsongárd
Alapítvány igazgatója,
Kolozsvár, Hermán M. János, a
Súlyok István Teológiai
Tudományok Intézetének
igazgatója, Mohácsi László
grafikus, az Európai Parlamenti Iroda arculati
tervezője, Nagyvárad, Molnár
Melinda, kulturális referens,
Hódmezővásárhelyi
Polgármesteri Hivatal, Nagy Lajos
művész, néhai Gergely István
barátja, Kolozsvár. Az ünnepi
rendezvényre mindenkit szeretettel hívnak
és várnak!